Ascultă Radio România Cultural Live

OPEN CALL Laborator #1 "Noile tehnologii și publicul tânăr" / EXPLORING PLUREALITIES Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru, Andrei Raicu Deadline: 10 mai 2022

03 Mai 2022, 07:47

Invitație deschisă pentru a participa în cadrul laboratorului “Noile tehnologii și publicul tânăr” coordonat de Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu. Laboratorul face parte din proiectul “EXPLORING PLUREALITIES”, derulat de Asociația 4Culture și finanțat cu sprijinul Granturilor SEE 2014 - 2021, în cadrul programului RO-Cultura.

Apelul se adresează artiștilor din zona performance-ului, artei digitale și noilor media, ce prezintă un interes special pentru tehnologiile interactive și de captare 3D.

Perioada de desfășurare a laboratorului: 4 iunie - 4 iulie 2022, la WASP Working Art Space and Production (online și offline), cu prezentări publice în 5, 6, 7 iulie 2022.

Propunerile vor fi redactate în română și engleză și se trimit pe adresa: coordination@4culture.ro. Acestea vor include:

  • CV / biografie
  • portofoliu (dacă este cazul)
  • scurtă scrisoare de intenție (maxim 1 pagină)

Participarea în cadrul laboratorului este remunerată și se va finaliza cu realizarea unei noi creații.

Detalii despre laborator:

Laboratorul urmărește aspecte ale mediului natural și ale naturii umane în interconectarea lor prin intermediul medierii tehnologice. Echipa de mentori Augmented Space Agency, formată din Ciprian Făcăeru (cercetător AR) și Andrei Raicu (sound design), va realiza împreună cu cei 4 participanți selectați la nivel național, o instalație artistică audio-vizuală interactivă care pornește de la documentarea vegetației spontane regăsite în ruinele arhitecturale ale orașului, și se dezvoltă prin intermediul tehnologiei de scanare 3D și a biofeedback-ului. Versiunea digitală a creației va fi integrată în cadrul platformei online EXPLORING PLUREALITIES.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augmented Space Agency sunt exploratorii noilor teritorii aflate la convergența dintre real și virtual, misiunea lor este de a descoperi noi soluții tehnologice inovativ-creative ce pot genera noi conexiuni sustenabile între spațiul fizic și spațiul digital.

Activitatea lor gravitează în jurul tehnologiilor new media, experiențelor imersive, interactive și digital augmentate regăsite în continuumul real-virtual și este susținută de un echipaj specializat în dezvoltarea de aplicații software, design de experiențe și producția de conținut digital XR.

Ciprian Făcăeru este arhitect în realitatea virtuală și mixtă, designer de experiențe digital augmentate și interactive, cercetător new media și futurist. Este co-fondator și designer în cadrul Augmented Space Agency și asistent de cercetare în cadrul departamentului de cercetare al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”. Cu o vastă experiență în tehnologii media emergente aplicate în artele performative și vizuale, cercetare academică, aplicații creative și industriale, el își imaginează un viitor captivant în care cercetarea exploratorie și designul artistic devin un vehicul pentru colaborare interdisciplinară și inovație.

Andrei Raicu a studiat Regie Teatru la Universitatea Națională de Teatru și Film din București. A debutat în 2015 ca regizor de teatru cu un performance bazat pe scrierile lui Goran Stefanovski, Hotel Europa, la Teatrul Național din București. În ultimii ani, a compus coloana sonoră a peste 30 de performance-uri în teatre din România. De asemenea, este interesat de cercetarea și dezvoltarea unor noi tehnologii interactive pentru media și artele spectacolului, lucrând cu platforme new media (AR, VR). Este sound designer și compozitor al grupului independent de performance Queerdos, din Berlin. Împreună au dezvoltat workshop-uri în diferite orașe din Europa. În 2021, și-a lansat primul album - Dream Dawn, la casa de discuri Cinemaude.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Despre EXPLORING PLUREALITIES:

Prin implementarea unor activități transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane, proiectul EXPLORING PLUREALITIES urmărește dezvoltarea audienței și susținerea creatorilor de artă contemporană din România, în parteneriat cu artista norvegiană Mette Edvardsen și în cooperare cu artiști și profesioniști români și internaționali. Creând un cadru favorabil pentru dezvoltarea artei, prin oportunități de evoluție profesională – job shadowing și mentorat, proiectul implementat de Asociația 4Culture propune o abordare progresivă, bazată pe analiza și prospectarea direcțiilor inovatoare, prin identificarea și asumarea formatelor artistice de tip hibrid.

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 963.612 lei (195.288,49 euro)

Durată: 24 luni

www.exploringplurealities.com

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice.  

Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPEN CALL

Laboratory #1 "New technologies and young audiences" / EXPLORING PLUREALITIES

Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru, Andrei Raicu

Deadline: May 10, 2022

Open invitation to participate in the laboratory "New technologies and young audiences" coordinated by Augmented Space Agency / Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu within the project "EXPLORING PLUREALITIES", implemented by 4Culture Association and financed with the support of EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.

 

The call is addressed to artists in the field of performance, new media and digital art, who are especially interested in interactive and 3D capture technologies.

Laboratory period: June 4 - July 4, 2022, at WASP Working Art Space and Production (online and offline), with public presentations on July 5, 6, 7, 2022.

Proposals will be written in Romanian and English and sent to: coordination@4culture.ro. These will include:

  • CV / biography
  • portfolio (if applicable)
  • short letter of intent (maximum 1 page)

Participation in the laboratory is remunerated and will end with the creation of a new work.

 

Project details:

The laboratory monitors aspects of the natural environment and human nature in their interconnection through technological mediation. The team of mentors Augmented Space Agency, formed by Ciprian Făcăeru (AR researcher) and Andrei Raicu (sound design), will realise together with 4 selected participants at national level, an interactive audio-visual artistic installation that starts by documenting the spontaneous vegetation found in the architectural ruins of the city, and further develops through 3D scanning technology and biofeedback. The digital version of the creation will be integrated into the online platform EXPLORING PLUREALITIES.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Augmented Space Agency are the explorers of the new territories at the convergence between real and virtual, their mission is to discover new innovative technological-creative solutions that can generate new sustainable connections between physical space and digital space.

Their work revolves around new media technologies, immersive, interactive and digitally augmented experiences found in the real-virtual continuum and is supported by a crew specializing in software application development, experience design and XR digital content production.

Ciprian Făcăeru is an architect of virtual and mixed realities, designer of digitally augmented and interactive experiences, new media researcher and futurist. He is co-founder and lead designer at Augmented Space Agency and XR research assistant at National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale" in Bucharest. With a vast experience in emergent media technologies applied in performative and visual arts, academic research, creative and industrial application he envisions a future where exploratory art-driven research and design becomes a vehicle for interdisciplinary collaboration and innovation.

Andrei Raicu studied Theatre Directing at The National University of Theatre and Film in Bucharest. He started his career as theatre director in 2015 with a performance based on Goran Stefanovski's writings "Hotel Europe", at The National Theater of Bucharest. In the past years he composed the soundtrack for over 30 performances in theatres from Romania. Also, he is interested in researching and developing  new interactive technologies for media and performing arts, and he is working with new media platforms (AR, VR). He is also the sound designer and composer of Queerdos - an independent performance group, based in Berlin. Together they also lead workshops in cities across Europe. In 2021, he released his first album - ”Dream Drawn” at Cinemaude label.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

About EXPLORING PLUREALITIES:

By implementing transdisciplinary activities in the field of contemporary performing and visual arts, the EXPLORING PLUREALITIES project aims at audience development and supports contemporary Romanian art creators, in partnership with Norwegian artist Mette Edvardsen and in cooperation with Romanian and international artists and professionals. Creating a favorable framework for the development of art, through opportunities for professional evolution - job shadowing and mentoring, the project implemented by the 4Culture Association proposes a progressive approach, based on analysis and prospecting of innovative directions, by identifying and assuming hybrid artistic formats.

Grant value (85% EEA Grants and 15% national budget): 963,612 Lei (195,288.49 Eur)

Duration: 24 months

www.exploringplurealities.com

Media Partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

 

This project is financed with the support of EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Programme.

 

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. More info on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro

RO-CULTURE is implemented in Romania by the Ministry of Culture through the Project Management Unit. The Programme aims at strengthening social and economic development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The total budget amounts to 34 million EUR. More details are available on www.ro-cultura.ro

VERNISAJ  „Gheorghe Ursu și Revoluția pe care nu a mai prins-o”
Muzică-Dans-Arte 15 Aprilie 2024, 11:43

VERNISAJ „Gheorghe Ursu și Revoluția pe care nu a mai prins-o”

Muzeul Comunismului din București, alături de Muzeul Ororilor Comunismului în România și Fundația Gheorghe Ursu,...

VERNISAJ „Gheorghe Ursu și Revoluția pe care nu a mai prins-o”
Grădina fermecată fotografii de Norbert Kopf la Grădina Botanică din București
Muzică-Dans-Arte 15 Aprilie 2024, 11:41

Grădina fermecată fotografii de Norbert Kopf la Grădina Botanică din București

O călătorie pe petale de flori. Cu delicatețe și înaltă precizie, camera foto a artistului austriac Norbert Kopf...

Grădina fermecată fotografii de Norbert Kopf la Grădina Botanică din București
„NEW SOUNDS OF BRAZIL”: EMILIANO SAMPAIO pentru prima oară în România
Muzică-Dans-Arte 14 Aprilie 2024, 05:28

„NEW SOUNDS OF BRAZIL”: EMILIANO SAMPAIO pentru prima oară în România

Joi, 18 aprilie 2024 (19.00) , BIG BAND-UL RADIO dirijat de SIMONA STRUNGARU vă propune un eveniment special cu titlul...

„NEW SOUNDS OF BRAZIL”: EMILIANO SAMPAIO pentru prima oară în România
Weekend cultural - Recomandări pentru 12-14 aprilie
Muzică-Dans-Arte 14 Aprilie 2024, 05:16

Weekend cultural - Recomandări pentru 12-14 aprilie

Căutați idei de petrecere a timpului liber? Vă sugerăm o selecţie de recomandări culturale de neratat în acest weekend....

Weekend cultural - Recomandări pentru 12-14 aprilie
Artist Talk cu Lia Perjovschi și Dan Perjovschi la Muzeul de Artă Brașov
Muzică-Dans-Arte 13 Aprilie 2024, 05:30

Artist Talk cu Lia Perjovschi și Dan Perjovschi la Muzeul de Artă Brașov

Muzeul de Artă Brașov vă invită sâmbătă, 13 aprilie 2024, începând cu ora 17:00, la un eveniment de tip...

Artist Talk cu Lia Perjovschi și Dan Perjovschi la Muzeul de Artă Brașov
Bicentenar Byron la Ateneul Român
Muzică-Dans-Arte 13 Aprilie 2024, 05:20

Bicentenar Byron la Ateneul Român

Cu prilejul concertelor de joi, 18 aprilie şi vineri, 19 aprilie 2024,  Filarmonica "George Enescu"  ...

Bicentenar Byron la Ateneul Român
Gala Extraordinară a Dansului la Teatrul Odeon. Răzvan Mazilu & Friends
Muzică-Dans-Arte 12 Aprilie 2024, 17:27

Gala Extraordinară a Dansului la Teatrul Odeon. Răzvan Mazilu & Friends

Începând cu anul  2001 , Teatrul ODEON este singurul teatru din România care produce și găzduiește...

Gala Extraordinară a Dansului la Teatrul Odeon. Răzvan Mazilu & Friends
Maxim Belciug și Gabriel Bălașa, concert de chitară  cu un repertoriu dedicat spațiului mediteranean, la Institutul Cervantes din București
Muzică-Dans-Arte 12 Aprilie 2024, 10:51

Maxim Belciug și Gabriel Bălașa, concert de chitară cu un repertoriu dedicat spațiului mediteranean, la Institutul Cervantes din București

Săptămâna viitoare, marți, 16 aprilie , de la ora 19.00 , are loc cel de-al doilea concert de chitară din seria de...

Maxim Belciug și Gabriel Bălașa, concert de chitară cu un repertoriu dedicat spațiului mediteranean, la Institutul Cervantes din București
Ascultă live

Ascultă live

05:00 - 06:00
Teatrul Național Radiofonic - Biografii, memorii
Ascultă live Radio România Cultural
05:00 - 05:05
Ştiri
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru