O expoziţie unitară
5 December 2019
Pictura contemporană -la loc de cinste
19 December 2019

Un artist emblematic


Din 4 octombrie 2019, pe simezele Palatului Suțu se poate vedea expoziția “Natură moartă, natură vie – Capodopere din Colecția Pinacotecii Municipiului București”. În cadrul acestei expoziții care rămâne deschisă până pe 27 septembrie 2020 se vor face constant medalioane care să favorizeze un artist ori un altul. La sfârșitul lunii noiembrie, în acest spirit s-a realizat medalionul Gheorghe Petrașcu (1872- 1949). Pe șevalete, căci spațiul foarte restrâns nu permitea un alt gen de panotare s-au adus peisaje și naturi statice care să completeze imaginea asupra acestui creator al picturii românești atât de iubit.

Realizator Roxana Pasculescu