The Man from U.N.C.L.E. – o gură de aer proaspăt a la Guy Ritchie – de Michaela Platon
22 January 2021
ELVIS  & NIXON- ficțiune corozivă și persiflantă ce pornește de la o fotografie reală- de Michaela Platon
25 January 2021

Valori recitite şi evoluţii artistice reinterpretate, în “Istoria artei”, Editura RAO

 

Una dintre realizările marcante înregistrate de Editura RAO, în 2020, pe tronsonul artelor plastice şi decorative, este reprezentată de publicarea lucrării “Istoria artei – de la pictura rupestră la arta urbană”. Ediția revăzută și actualizată are la bază monumentala carte editată de Stephen Farthing, cu un cuvânt înainte de Richard Cork.

Cartea impresionează în primul rând prin țelul major propus, acela de a surprinde întreaga istorie a artei într-o singură lucrare. Miza, cu o asemenea anvergură, este justificată chiar în cuvântul înainte care precede cele 576 de pagini fascinante. Richard Cork își mărturisește așadar, entuziasmul din primul moment: “Pe măsură ce înaintăm în noul secol, omenirea, din ce în ce mai numeroasă, ia act de existența artei”. În al doilea rând, remarcăm de la o simplă privire, numărul și calitatea imaginilor din carte, fără de care, studiile oricât de minunate ar fi, nu și-ar găsi explicația care costă în  suportul visual. Lesne de înțeles că parcurgerea istoriei artei universale nu s-ar putea realiza, fără parcurgerea în paralel a unui număr cât mai mare de imagini care să ne permită descifrarea diverselor fenomene artistice – analizele estetice, critice și tehnice se sprijină concret pe fotografii, colaborarea dintre text și imagine fiind una fundamentală pentru înțelegerea oricărui fenomen artistic. Prin urmare, nu este de mirare că lista creditelor foto, din finalul cărții, este una consistentă, așa cum nici numărul colaboratorilor nu este de neglijat, căci miza atât de importantă a cărții a solicitat specialiști pe diferite perioade istorice, din diferite ramuri artistice, continente sau  țări.

Un aspect interesant al acestei cărţi îl constituie împărțirea marilor perioade istorice. În primul capitol se urmărește o zonă extrem de largă, de la preistorie la secolul al XV-lea. Nevoia de condensare a trecutului s-a simțit imperios necesară, ca de altfel și necesitatea de a acorda un spațiu generos capitolului care urmărește clarificarea perioadei din anul 1946 până în prezent. Între aceste două bariere, există alte patru capitole clar structurate: sunt văzute împreună secolele XV și XVI, apoi, secolele XVII și XVIII, separat secolul al XIX și nu în ultimul rând, este studiată etapa 1900-1945.

Cartea permite unora să se iniţieze şi altora să-şi amintească ori să aprofundeze anumite cunoştinţe. Desigur, tomul poate fi citit ca un roman, dar mult mai importantă este revenirea la carte, ori de câte ori ajută la înţelegerea unui termen, descoperirea unui artist, consultarea glosarului ori realizarea unor comparaţii sau aflarea unor asocieri.

Cartea această este o resursă excepţională de informare şi formare. Şi este extraordinar faptul că, la anumite intervale de timp, istoricii de artă, curatorii şi cercetătorii îşi propun să “revadă” istoria artei cu ochii prezentului prin prisma căruia sunt recitite valori şi reinterpretate evoluţii artistice.

Realizatoare Roxana Păsculescu