Radu Paraschivescu: „Talentul, iubirea şi fineţea îi îngăduie lui Michelle Cuevas să ştie scurtături spre inimile copiilor”
26 March 2018
Vocile memoriei – Evocare Edgar Papu la 25 de ani de la moarte
29 March 2018

ACOLADE – Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”

Ediția din 28 martie 2018 a emisiunii ACOLADE își desfășoară rubricile în jurul temelor propuse anterior spre dezbatere.

Astfel, la „Radiografii”, continuăm, pentru a încheia în această ediție, suita de episoade consacrate mai bunei cunoașteri a activității instituțiilor ce sprijină literatura în diferitele ei forme de manifestare. Invitatul nostru va fi directorul Institutului de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu” din București, domnul academician EUGEN SIMION.

La rubrica „Amfitrion” am invitat-o pe ADINA HULUBAȘ, cercetător la Institutul de Filologie română „Al. Philippide” din Iași, pentru a evoca figura regretatului profesor universitar Dumitru Irimia, prin editarea operei acestuia.

Rubrica „Essentialia” va depăna povestea cuvântului miscelaneu, iar în cadrul rubricii „Revista revistelor” vă prezentăm câteva note de lectură din periodicul „Caiete Silvane” de la Zalău și săptămânalul „România literară” de la București.

Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Bleotu vă doresc AUDIȚIE PLĂCUTĂ!