Nevoia de a fi iubit – Introspecții, duminică, 23 feb. 2020, ora 18.30
21 February 2020
Izvoare de filosofie: Incursiuni în filosofia lumilor virtuale,vineri 28 februarie 2020, la Radio România Cultural
27 February 2020

Idei in nocturnă- Pagini de Istorie – Coordonatele unei „tranziţii”, comunizarea României

marţi 25 februarie 2020, Radio, România Cultural (21.10- 22).

Coordonatele unei „tranziţii”, comunizarea României. Invitat prof. univ.dr. Dragoş Petrescu.

Realizator Dan Manolache.

           În februarie 1948, Gheorghe Gheorghiu- Dej lansa tezele leniniste de organizare a PMR subliniind că „este nevoie de un partid de luptă revoluţionară, înarmat cu ideologia marxist- leninistă, care să-i permită să cunoască legile de dezvoltare a istoriei. Partidul acesta trebuie să fie detaşamentul de avangardă al proletariatului, adică un partid care nu se mărgineşte să înregistreze ce simte şi ce gândeşte masa clasei muncitoare şi care se târăşte în coada mişcării spontane sau a unor stări de spirit înapoiate, ci ştie să ridice masele la nivelul conştiinţei de clasă a proletariatului”.

           Aşadar acest partid, plasat în avangarda proletariatului, era învestit cu capacitatea de cunoaşte interesele clasei muncitoare chiar înainte ca ea să le conştientizeze. De aici decurge firesc concluzia că acest partid atoateştiutor era singurul deţinător al adevărului şi  îndriduit să-l impună prin orice mijloace şi cu orice preţ. 

            Despre mijloacele folosite de „noul” partid (Partidul Muncitoresc Român) apărut în urma Congresului de unificare a Partidului Comunist Român cu Partidul Social Democrat (21-23 februarie 1948) pentru a construi „viitorul luminos” al României dar şi despre preţul plătit de români vom vorbi în emisiunea din această ţară. După constituirea partidului unic al clasei muncitoare congresul l-a mandatat să iniţieze un program de reforme menit să instaureze regimului de „democraţie populară”. Iată doar câteva repere ale anului 1948:

          1 martie- o nouă lege de organizare judecătorească înfiinţează instituţia asesorilor populari prin care justiţia intră sub controlul partidului. 

          28 martie- Alegeri parlamentare. FDP obţine 93, 2 %   din totalul voturilor şi 405 mandate di totalul de 414.

         13 aprilie- Parlamentul votează o nouă Constituţie (copiată după cea sovietică din 1936).

        Aprilie- se declanţează o susţinută campanie de presă prin care se cere desfiinţarea Bisericii Greco- Catolice şi restabilirea „unităţii” religioase. Concordatul cu Vaticanul va fi abrogat la 17 iulie,Biserica Greco- Catolică va fi desfiinţată la 1 octombrie, iar cei 7 episcopi ai ei vor fi arestaţi la sfârşitul lui octombrie.

      23 mai- cedarea Insulei Şerpilor către URSS

      27 mai- naţionalizarea bunurilor aparţinând Regelui Mihai şi familiei regale. O zi mai târziu le sunt retrase şi cetăţenia.

       9 iunie- Academia Română este „reorganizată” şi devine Academia RPR.

      11 iunie- naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport.

     29 iunie- se înfiinţează Comisia de Stat pentru Colectarea Cerealelor.

     3 august- Reforma învăţământului.

     30 august- se înfiinţează Direcţia Generală a Securităţii Poporului.

    Octombrie- înfiinţarea Şcolii de lectori „A.A. Jdanov”.

     Am evidenţiat doar cateva repere ale trecerii României în rândul ţărilor comuniste, repere ale anului 1948. In emisiunea pe care vă invităm să o urmăriţi nu ne vom rezuma la fapte ci vom vorbi şi despre contextul în care ele s-au produs. Vom vorbi despre ocupaţia şi presiunea ideologică ale Moscovei, despre activitatea comuniştilor români, despre contextul intrenaţional, despre atitudinea românilor ce se manifestau divers de la revoltă la supunere sau colaborare.

      Vom încerca să răspundem la câteva întrebări care sunt importante şi in lumea de astăzi. Cum se poate pierde libertatea? Cât de repede pot fi îngrădite drepturile omului? Cum se poate transforma o democraţie în dictatură?

       La toate aceste întrebări interogarea „tranziţiei” ţării către comunism ne poate oferi răspunsuri interesante şi valabile în orice timp.

  Fotografiile publicate au fost preluate de site-ul Agenţiei RADOR.