Invitata de astăzi a emisiunii “Drept de autor” este poeta Moni Stănilă
29 July 2018
„Cărţi deschise pentru minţi deschise” a X-a ediţie a campaniei naţionale „Te asteptăm în librărie!” – 2018 
2 August 2018

Născut în România – Invitat, filosoful Theodoru Ghiondea

Realizator Valentin Protopopescu

 

Gîndire iniţiatică şi tradiţie hermetică în cultura română ‒ paradigma unei originalităţi fără cusur

Profesorul de filosofie Theodoru Ghiondea, coordonatorul colecţiei „Philosophia perennis” a Editurii Herald din Bucureşti, este un om rar. Format în rigoarea gîndirii raţionaliste de tip cartezian, domnia sa a descoperit metafizica tradiţională la o vîrstă fragedă, graţie unei şanse unice: a fost un apropiat al marelui Vasile Lovinescu, devenind el însuşi înţelept şi un personaj emblematic al culturii noastre în domeniul secret al iniţierii spirituale.

Datorită rudei sale, Florin Mihăescu, profesorul Ghiondea a deprins tainele exerciţiului spiritual de la acel guru maxim, Vasile Lovinescu, acesta fiind la rîndul său discipol al maestrului René Guenon. Iar Lovinescu s-a aflat într-o strînsă relaţie de prietenie cu Mihail Vâlsan, filosoful român care avea să treacă la mahomedanism sub numele de Mustafâ ’Abd al-Azîz, fiind o autoritate academică în Franţa în materie de metafizică islamică şi sufism.

Despre iniţiere, secrete spirituale, exerciţii metafizice, gîndire sensibilă şi tîlc al adevărului vieţii ne va vorbi Theodoru Ghiondea în ediţia din 8 aprilie a emisiunii Născut în România.

Ca şi despre profunda originalitate a acestui tip de reflecţie şi existenţă spirituală, care a făcut din România un adevărat paradis al hermetismului şi hermeneuticii aplicate la literatură şi mitologie, ţara noastră fiind un adevărat barometru european în acest domeniu prin personalităţile imense pe care le-a dăruit bătrînului continent.

Foto: Theodoru Ghiondea, foto ale copertelor de carte, imagini ilustrînd universul iniţiatic românesc, link you tube spre o lansare de carte pe teme sufite la care a participat profesorul Theodoru Ghiondea:

https://www.youtube.com/watch?v=5Nj6MPAGh4A. (editia din 8 aprilie 2018)