O carte pe zi – Să vorbim despre viitorul omului…
15 December 2018
Un dialog despre poezie cu Ioan Es. Pop astăzi la Drept de autor
16 December 2018

O carte pe zi – Din nou despre avangardă…

realizator Valentin Protopopescu

Duminică, 16.12.2018, în emisiunea Răsfăţ matinal

Paul Cernat, Vase comunicante. (Inter)feţe aleavangardei româneşti interbelice, Editura Polirom, Iaşi, 2018

 Cumva fidel logicii hegeliene, una care funcţionează trinitar, criticul şi istoricul literar Paul Cernat, nume greu al tinerei generaţii, iată că, prin publicarea volumului Vase comunicante. (Inter)feţeale avangardei româneşti interbelice, îşi închide viziunea trilogistică asupra fenomenului avangardist naţional.

După Avangarda românească şi complexul periferiei. Primul val, după Modernismul retro în romanul românesc interbelic, se vădeşte că Paul Cernat lasă cortina publicînd a treia partea trilogiei sale critice, prin masivul studiu intitulat Vase comunicante. (Inter)feţe ale avangardei româneşti interbelice, apărut recent la Editura Polirom de la Iaşi.

În cartea de faţă, domnia sa pleacă de la un principiu metodologic pe care-l numeşte „al vaselor comunicante”. Aplicat asupra fenomenului literar-artistic avangardist naţional, îndeosebi cel interbelic, ca şi asupra celuiante-avangardist, dar şi asupra celui post-avangardist, acest principiu de interpretare relevă nebănuite forme de complexitate şi interacţiune,premonitorie sau recuperatoare.

Paul Cernat, Universitatea din Bucureşti

Cei vechi se pot dovedi foarte moderni, cei de azi pot avea reflexe străvechi ‒iată concluzia la care ajunge Paul Cernat în excepţionalul său studiu dedicat avangardismului.

Din acest punct de vedere, Eminescu, cît o fi el de „ultim mareromantic”, vădeşte uneori sensibilităţi avangardiste concrete.

La fel şi junimiştii, în ciuda conservatorismului lor ideologic şi estetic, petrec episoade de un avangardism elocvent. În perioada interbelică, lucrurile sînt încă şi mai spectaculoase, radicalismul ideologic neîmpiedicînd confluenţeteoretic de neacceptat.

La altă extremă istorică, Eugen Ionescu, deşi asumat ca existenţialist post dadaist, vădeşte reflexe certe ale unui balcanism ironist aproape mistic.

 Contrariile se atrag şi se exclud, fenomenele literare şi artistice se contestă reciprocdar se şi continuă subteran, de aceea, susţine Paul Cernat, avangardismul este un fenomen global, cu rădăcini în trecutul istoric, dar şi cu ancore în viitorul estetic al naţiunii.

Foto: Paul Cernat, coperte, imagini ale marilor artişti ai avangardei româneşti, link you tube spre un documentar despre Dada, Cabaret Voltaire şi începuturile dadaismului:

https://www.youtube.com/watch?v=ndz4DPtRCVU.