O nouă criză de imunoglobuline la orizont
17 June 2021
Dimensiunea științifică a artei: Filmul de weekend – Moon (2009) – în regia lui Duncan Jones
18 June 2021

Idei în nocturnă – 17 iunie – Ziua mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei

https://www.un.org/en/observances/desertification-day

 

În decembrie 1994, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite declara ziua de 17 iunie drept Zi mondială pentru combaterea deşertificării şi a secetei (https://www.un.org/en/observances/desertification-day), fenomene care, ”cel mai probabil, în următoarele decenii, vor deveni probleme din ce în ce mai acute”, spune lect. univ. dr. Remus Prăvălie, Departamentul de Meteorologie–Hidrologie al Facultății de Geografie a Universității din București, invitat, în această seară, la Idei în nocturnă. La Radio România Cultural și pe www.radioromaniacultural.ro, de la 21.10 la 22.00, realizatoare Corina Negrea.

Procesele de degradare a terenurilor existente la nivel global (Sursa: Prăvălie R., 2021. Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689)

Remus Prăvălie este lector universitar și cercetător la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie.

Preocupările sale științifice s-au materializat până în prezent prin publicarea a peste 50 de articole științifice în reviste naționale și internaționale prestigioase, dintre care cele mai valoroase sunt 10 lucrări cu analize globale ale unor probleme de mediu de mare actualitate. Rezultatele cercetărilor sale, unele obținute în  premieră la nivel mondial, au vizat investigarea testelor nucleare din perioada Războiului Rece și impactul radioactiv al acestora asupra mediului, analiza mediilor aride în relație cu problemele de deșertificare din peste 100 de ţări ale lumii, evaluarea perturbaţiilor ecologice majore cu care se confruntă pădurilor planetei în prezent, investigarea resurselor de energie solară și eoliana existente în toate statele lumii sau analiza problemelor de multi-degradare a terenurilor existente în toate țările de pe Glob.

Reprezentarea geostatistică a aridității, considerată un proces major de degradare a terenurilor la nivel global (Sursa: Prăvălie R., 2021. Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689)

Reprezentarea geostatistică a eroziunii hidrice, considerată un proces major de degradare a terenurilor la nivel global (Sursa: Prăvălie R., 2021. Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689)

Recent, activitatea sa științifică a atras atenția Organizația Națiunilor Unite, care a promovat, prin intermediul Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării, o lucrare științifică coordonată și publicată în 2021 de Remus Prăvălie, în calitate de prim-autor ( Prăvălie R., Patriche C., Borrelli P., Panagos P., Roșca B., Dumitraşcu M., Nita I.A., Săvulescu I., Birsan M.V., Bandoc G., 2021. Arable lands under the pressure of multiple land degradation processes. A global perspective. Environmental Research, 194, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110697).

Lucrarea respectivă are legătură cu multi-degradarea terenurilor arabile globale și a fost considerată valoroasă pentru comunitatea științifică internațională și pentru politicile mondiale ale degradării terenurilor. Mai multe detalii pot fi găsite aici.

Printre cele mai valoroase lucrări geografice publicate de Remus Prăvălie, dedicate problemelor globale ale mediului se numără Prăvălie R., 2014. Nuclear weapons tests and environmental consequences: A global perspective. AMBIO, 43: 729–744, https://doi.org/10.1007/s13280-014-0491-1, Prăvălie R., 2016. Drylands extent and environmental issues. A global approach. Earth-Science Reviews, 161: 259–278, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.003, Prăvălie R., Bandoc G., 2018. Nuclear energy: Between global electricity demand, worldwide decarbonisation imperativeness, and planetary environmental implications. Journal of Environmental Management, 209: 81–92, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.12.043, Prăvălie R., Bandoc G., 2019. Response to “Regarding nuclear energy: Between global electricity demand, worldwide decarbonisation imperativeness, and planetary environmental implications”. Journal of Environmental Management, 247: 776–779, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.108 etc.

În ultima lucrare publicată recent, Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth-Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689, Remus Prăvălie face ”o investigație detaliată, în premieră, a tuturor proceselor de degradare a terenurilor care există la scară planetară”, după cum spune el însuși. ”Pe baza informațiilor investigate în peste 500 de lucrări științifice de încredere (…), în prezent există 17 procese de degradare (ariditatea, invaziile biologice, eroziunea costieră, eroziunea hidrică, eroziunea eoliană, poluarea, subsidența terenurilor, alunecările de teren, topirea permafrostului, salinizarea, acidifierea solurilor, pierderea biodiversității din sol, compactarea solurilor, pierderea carbonului organic din sol, impermeabilizarea solului, degradarea vegetației și inundarea terenurilor), care se manifesta la diverse scări spațiale ale lumii. Cinci dintre cele șaptesprezece forme de degradare a terenurilor identificate au fost considerate procese majore de degradare și explorate în detaliu în acest studiu (ariditatea, eroziunea hidrică, salinizarea, pierderea carbonului organic din sol și degradarea vegetației), ținând cont de câteva criterii relevante explicate în lucrare. Studiul atrage atenția că degradarea terenurilor trebuie să fie o prioritate urgentă în politicile guvernamentale ale statelor lumii, care în prezent dispun de o paletă largă de măsuri (unele relevante fiind explorate în această lucrare) pentru a combate rapid, eficient și la scară largă multi-degradarea terenurilor globale.”

Reprezentarea geostatistică a salinizării, considerată un proces major de degradare a terenurilor la nivel global (Sursa: Prăvălie R., 2021. Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689)

Reprezentarea geostatistică a pierderii carbonului organic din sol, considerată un proces major de degradare a terenurilor la nivel global (Sursa: Prăvălie R., 2021. Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689)

Reprezentarea geostatistică a degradării vegetației, considerată un proces major de degradare a terenurilor la nivel global (Sursa: Prăvălie R., 2021. Exploring the multiple land degradation pathways across the planet. Earth Science Reviews, 220, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103689)