Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Invitat: cercet. șt. dr. Grigore Vida
2 October 2015
Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Cine suntem noi, românii? Abordări reflexive, cognitiv-experimentale și interculturale
16 October 2015

Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan

Filosofia științelor umane. Explorări interdisciplinare. O emisiune comemorativă: Mihail Radu Solcan (1953-2013)

Ediția din această săptămână este dedicată memoriei unuia dintre cei mai talentați gânditori români, care s-au afirmat în cultura reflexivă românească recentă printr-o serie de cercetări filosofice în domenii de avangardă precum logicile non-standard, filosofia minții, științele cognitive, inteligența artificală, filosofia computerelor, filosofia tehnologiei etc.
Poliglot, cunoscător de greacă și latină, știutor și a peste zece limbi (romanice, germanice, slave și orientale) cu atestate de traducător pentru limbile engleză, franceză, rusă, maghiară, germană, italiană și polonă, Mihail Radu Solcan a fost, în același timp, posesorului unui talent pedagogic înnăscut din care s-au nutrit paideic generațiile de studenți ce au urmat, în ultimele două decenii, cursurile Facultății de filozofie a Universității din București.
Punctul de pornire al evocării personalității gânditorului și profesorului Mihail Radu Solcan îl constituie apariția volumului colectiv Filosofia științelor umane. In memoriam Mihail Radu Solcan, Editura Universității din București, o lucrare ce tematizează linii de cercetare deschise de către acest gânditor creativ, precum și contribuțiile sale științifice și didactice ce au marcat cultura noastră filosofică recentă. Invitați: acad. Mircea Flonta, prof. univ. dr. Emanuel-Mihail Socaciu, asist. univ. dr. Constantin Vică.