Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Dumnezeul filosofilor și Dumnezeul credinței. Perspective filosofice și teologice actuale
29 April 2016
Planeta Radio. Izvoare de filosofie. Actualitatea clasicilor. Interpretări (post)moderne ale gândirii lui Aristotel
13 May 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Turnirul ideilor. Gândirea lui Leibniz în pagini de corespondență

6 mai 2016

Turnirul ideilor. Gândirea lui Leibniz în pagini de corespondență

Cunoașterea și înțelegerea gândirii lui Leibniz este condiționată, fără îndoială, de lectura corespondenței sale impresionante. Leibniz însuși atrăgea atenția asupra acestui fapt afirmând tranșant: „cine nu mă cunoaşte decât din studiile mele nu mă cunoaşte deloc”.

Într-adevăr, căci nu lucrările sale sistematice de filozofie, teologie și logică ne dau imaginea holografică a unui enciclopedist de geniu, cât mai degrabă cele 20.000 de scrisori către şi de la 1.300 de corespondenţi.

Faptul că Leibniz a fost, în același timp, matematician de mare talent (descoperitorul alături de Newton al calculului infinitezimal) inginer de mină, inginer mecanic, geolog, istoric, paleontolog şi arheolog, diplomat și filosof politic aflăm tot din această corespondență întreținută cu cei mai reprezentativi savanți, principi și oameni politici ai lumii în care a trăit. Și tot astfel, aceeași corespondență relevă preocupările lui Leibniz de a concilia știința și credința, de a reface unitatea spirituală a Europei după Războiul de 30 de ani, inclusiv tratativele sale cu marii împărați ai vremii – Ludovic al XIV-lea, Petru cel Mare, Carol al XII-lea, regele Sudiei și împăratul Leopold al Habsburgilor – de a unifica popoarele europene într-o unitate politică, similară Europei Unite de astăzi.

Ei bine, despre proiectul celor șase volume de corespondență care intră în compunerea celor 20 de volume din seria Opere Leibniz, pe care „Societatea Leibniz din România își propune să le traducă, vom vorbi în emisiunea din această săptămână, ce-l are ca invitat pe cunoscutul filosof și eseist, Adrian Niță, conf. univ. dr. la Universitatea din Craiova, cercet. șt. dr. la Institutul de filosofie și psihologie „Constantin Rădulescu-Motru al Academiei și, deopotrivă, Președintele „Societății Leibniz din România”.

Realizator: Constantin Aslam