Idei în nocturnă. Diaspora. Dincolo de granițe – ”Cinci excursii în viitorul medicinei”
7 March 2019
143 de ani de la prima convorbire telefonică
10 March 2019

Politicile de Proprietate Intelectuală a universităţilor româneşti, prezentate la Salonul Mondial de Inventică, Thailand Inventors Day’s

În perioada 31 ianuarie 2019 – 10 februarie 2019 o delegaţie formată din şase români au reprezentat România la două Conferinţe Internaţionale ştiinţifice şi la un Salon Mondial de Inventică. Este vorba despre Conferinţele Internaţionale: “International Conference On Green Engineering & Technology 2019” (IConGETech 2019) şi “International Conference on Applied Computing 2019” (ICAC 2019). Salonul Mondial de Inventică, Thailand Inventors Day’s, “International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEx 2019” este evenimentul care a reuşit să adune 2562 de inventatori de pe 6 continente. 

Participarea celor şase români a fost posibilă prin intermediul Forumului Inventatorilor Români – F.I.R., asociaţie profesională de prestigiu care îşi are sediul în oraşul Iaşi.

Prof. univ. dr. ing. Mihail Aurel ŢÎŢU a fost al doilea Keynote Speaker la IConGETech 2019 unde timp de 65 de minute a prezentat Politicile de Proprietate Intelectuală a universităţilor româneşti cu informaţii de la OSIM, locul şi rolul centrelor regionale ale OSIM-EPO (Centrele Europene PATLIB) precum şi realizările în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS). 

https://soundcloud.com/user-396758896/politicile-de-proprietate-intelectuala-a-universitatilor-romanesti-la-salonul-mondial-de-inventica

Interviu cu Mihail Aurel Țîțu, profesor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, directorul Centrului Regional al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din Sibiu, care aparține de Oficiul European de Brevete. 

Realizator Mihaela Ghiță.