Azi la Radio România Cultural: Cu…minte de weekend!
19 June 2021
Texte şi pretexte: Ascultători la microfon: George Scripcariu şi povestea creştinilor din Japonia
19 June 2021

REConCHILLiant cu Daniela Rei Vișan și Teodoru Ghiondea

Atunci, luînd Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie.”

Facere 2.7

Așadar, prin acțiunea Duhului Sfânt ( pneuma) asupra pământului apare sufletul ( psyche) omului, formînd și el o a treia lume intermediară între cer și pământ ( natură). Astfel, lumea sufletului, sub aspectul lui bun, și lumea duhurilor subterane, sub aspectul lor rău, formează cel de al treilea nivel al creației, dar în ordine ierarhică al doilea, în care binele și răul se vor lupta pentru ființa omului.

Întreaga creație capătă, așadar, o structură ierarhică ternară, în care omul este intermediar și în același timp central, între cer și pământ, între îngeri și demoni, între duh și natură: spiritus-anima-corpus, pneuma-psyche-soma sau deus-homo-natura.”

Florin Mihăescu COSMOSUL în TRADIȚIA CREȘTINĂ

Sâmbătă 19 iunie 2021 de la ora 14,30 vă propunem la Radio România Cultural o reîntâlnire cu domnul Teodoru Ghiondea coordonatorul Colecției Philosophia Perennis de la Editura Herald.

Vom aborda un subiect extrem de frumos, dar dificil, despre structura tripartită a omului, despre această îmbinare subtilă a materiei însuflețită de duh, în care se dă o luptă continuă între tendința ascendentă către energiile superioare ale creației și partea pasională, care ne centrifughează .

Călătoria omului între cele două porți ale vieții poate fi asumată ca un drum de reîntregire, de redobândire a asemănării cu Dumnezeu. Ne slujim cu precădere de puterile sufletești raționale pentru a pătrunde tainele lumii create. Zborul pe verticală al omului nu ar fi posibil fără ajutorul Înțelepciunii-Hohmah ce poate întări aripile cugetului temerar, însetat de Cunoaștere. În felul acesta meditația se poate transforma în contemplație și mai apoi în theosis, unificând ființa umană, restabilind legătura dintre centrul ființei și centrul universului.

Sunt tehnici spirituale deosebite care necesită purificare, perseverență, discernământ. Trebuie rând pe rând depășite ambiția, plăcerea, ignoranța ce acționează asupra omului ca un fel de narcoză extrem de înșelătoare și periculoasă. Când ajung să dirijeze celelalte puteri sufletești produc în timp o sleire, o adevărată boală a sufletului.

Fuga continuă după forme efemere, lipsite de miez, produce de asemenea o derută, o stare de agitație echivalentă unui labirint, populat cu monștri sau imagini înșelătoare.

Cum să depășim ademenirile materiei, cum să descoperim și să ne concentrăm pe energiile luminoase ale sufletului nostru vom încerca să aflăm în ediția de sâmbătă 19 iunie 2021 a emisiunii REConCHILLiant într-un dialog cu Teodoru Ghiondea.