Ascultă Radio România Cultural Live

„To Be or Not To Bee” - Campania și petiția națională pentru salvarea albinelor

„To Be or Not To Bee” - Campania și petiția națională pentru salvarea albinelor

30 Iunie 2023, 15:52

WWF România împreună cu Eco Ruralis – Asociația Țăranilor și Țărăncilor din România și Federația Asociațiilor Apicole ROMAPIS lansează campania și petiția națională „To Be or Not To Bee” pentru a comunica urgența elaborării, adoptării și implementării unui plan național de acțiune pentru salvarea polenizatorilor, cu măsuri pentru fiecare domeniu/sector de impact, printre care agricultura, managementul spațiilor verzi din zonele urbane, educația și cercetarea. Având în vedere că declinul actual al insectelor polenizatoare conține indiciile unei posibile crize de ordin existențial, ce va afecta întreaga societate, fiecare om ce citește această știre este îndemnat să se alăture demersului prin semnarea și distribuirea petiției de pe site-ul https://wwf.ro/.

Argumentele științifice împreună cu susținerea oamenilor pentru acest demers necesar pentru sănătatea mediului și sănătatea fiecăruia dintre noi, vor fi prezentate autorităților – Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii, pentru a solicita elaborarea în mod participativ și pe baze științifice imparțiale, adoptarea și implementarea planului național de acțiune, așa cum indică și Inițiativa Uniunii Europene pentru Polenizatori. Alte State Membre UE precum Franța, Belgia, Luxemburg, Irlanda, Olanda și Spania au deja adoptate astfel de strategii naționale sau planuri de acțiune și pot fi luate ca exemplu.

Ce se întâmplă cu polenizatorii

Aproximativ trei sferturi din culturile agricole depind, cel puțin parțial, de albine și de alți polenizatori. Culturile polenizate sunt cele care oferă fructe, legume, semințe sau ulei. Contribuția economică a polenizării în sectorul agricol din Europa a fost estimată la 15 miliarde de Euro anual[1]. Dincolo de rolul în securitatea alimentară, polenizatorii sunt o componentă absolut vitală a ecosistemelor, prin asigurarea reproducerii plantelor din flora sălbatică; la rândul lor, aceste plante intră în componența hranei animalelor domestice (fânul). De asemenea, polenizatorii contribuie și la realizarea altor culturi precum bumbacul, inul și la producția de medicamente și remedii. Așadar, „serviciile” pe care le realizează polenizatorii se regăsesc în fiecare aspect al calității vieții umane.

Declinul lor rapid, consemnat în tot mai multe cercetări științifice, anunță o reală criză sistemică pentru sănătatea mediului și securitatea alimentară. Un raport întocmit de Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii în cadrul proiectului WWF „BeeActive”, ce va fi publicat în perioada următoare, arată că 37% din speciile de albine din Europa au populații în scădere - din care 9.1% sunt în pragul dispariției, și 31% din speciile de fluturi de asemenea au populații în scădere - din care 9% sunt amenințate cu dispariția.

Apicultorii fac și ei propria monitorizare a albinelor pe care le pierd în fiecare an. Sondajul anual COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) arată că există pierderi însemnate în perioada de iernare, în mod recurent: 15% în 2019-2020, 32,5% în 2020-2021, 15,2% în 2021-2022.

Un raport al Comisiei Europene din octombrie 2020, ce cuprinde rezultatele evaluării ecosistemelor de la nivelul UE, a arătat că 50% din terenul cultivat cu culturi dependente de polenizatori se confruntă acum cu un deficit de polenizare[2].

Cauzele principale pentru trendul descrescător al polenizatorilor sunt pierderea habitatului și a resurselor de hrană (ex. prin transformarea pajiștilor în teren arabil, eliminarea vegetației naturale de pe terenurile agricole), poluarea cu pesticide chimice – erbicide, insecticide (în agricultură și în grădini și spații verzi), schimbările climatice.

Cadrul legislativ european pentru protejarea polenizatorilor

Pentru a stopa declinul polenizatorilor, Comisia Europeană a adoptat în 2018 prima Inițiativă UE privind Polenizatorii[3], cu obiective strategice până în 2030. Aceasta a fost relansată și redenumită în ianuarie 2023 ca „Un Nou Pact pentru Polenizatori”[4], cu trei priorități-cheie: i. Îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la declinul polenizatorilor, la cauzele și consecințele acestuia; ii: Îmbunătățirea conservării polenizatorilor și combaterea cauzelor declinului acestora; iii: Mobilizarea societății și promovarea planificării strategice și a cooperării la toate nivelurile. În cadrul celei de-a treia priorități, Comisia stabilește că Inițiativa trebuie transpusă de Statele Membre în strategii la nivel național care „ar trebui să coordoneze și să stimuleze eforturile la nivelul tuturor sectoarelor și politicilor relevante pentru a inversa declinul polenizatorilor până în 2030”[5].

De asemenea, Strategia „De la fermă la furculiță” prevede reducerea utilizării și riscurilor asociate pesticidelor chimice cu 50% până în 2030, iar Strategia privind Biodiversitatea pentru 2030 stabilește ca 25% din terenurile agricole din UE să fie gestionate ecologic (de la 8.5% în prezent). România are doar 2.9% din suprafața agricolă gestionată în regim ecologic[6].

În baza acestui cadru legislativ, campania și petiția lansată astăzi solicită Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii deschiderea unei platforme comune de dialog și lucru pentru elaborarea în mod participativ, transparent și pe baze științifice imparțiale a unui plan național integrat pentru protejarea polenizatorilor din țara noastră. Îndemnăm pe toți cititorii acestei știri să se alăture acestui demers și solicitări, semnând și distribuind petiția de pe site-ul https://wwf.ro/.

Monia Martini, Manager proiect BeeActive, WWF-România: „Re-conectarea omului cu natura este cel mai frumos cadou pe care ni-l putem face! Natura este amicul nostru și prin crizele de mediu care ne afectează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi natura ne cere ajutor. Este aici să ne ofere ingredientele de care avem nevoie pentru o viață bună, însă trebuie să ne mobilizăm să o protejăm ca să o poată face în continuare, iar albinele și alte insecte polenizatoare sunt cheie în acest sens.”

Ramona Duminicioiu, Președintă Eco Ruralis: „Țăranii și micii producători agroecologici au fost dintotdeauna aliați ai naturii. Lucrăm cu resursele naturale și cu ecosistemele în fiecare zi, inclusiv în condiții de criză, pentru producția de hrană. Fără insectele polenizatoare agricultura, hrana și viitorul nu ar fi posibile. Chimicalele ce pun în pericol albinele și ceilalți polenizatori trebuie interzise sau restricționate drastic. Și mai este nevoie și de alte măsuri - asta își propune campania noastră, să ne ajute să ajungem, împreună cu alți specialiști, la masa de lucru cu autoritățile responsabile, pentru a construi un plan de acțiune, cât mai curând posibil.”

Constantin Dobrescu, Vicepreședinte ROMAPIS: „Albinele, alături de toate celelalte insecte polenizatoare prestează, gratuit, cel mai important serviciu din natură: polenizarea. Albinele polenizează culturile agricole, asigurând o bună parte a alimentelor omenirii, dar și flora naturală, contribuind la echilibrul mediului. Albinele produc chiar ele un aliment foarte valoros, mierea. Apicultura este și o ocupație care pune pâinea pe masa a zeci de mii de familii românești. Astăzi, mai mult ca oricând, polenizatorii sunt în primejdie de a se împuțina până la dispariție, ceea ce ar fi o catastrofă care ne-ar influența în mod decisiv viața, sub toate aspectele. Campania lansată astăzi vă îndeamnă pe fiecare dintre dumneavoastră la responsabilitate și acțiune: semnați petiția noastră! Solicitările noastre către autoritățile României și cunoștințele și experiența cu care putem contribui nu sunt luate în seamă în lipsa unui suport consistent al populației.”

Note:

- În cadrul Noului Pact UE pentru Polenizatori, sub cele trei priorități-cheie (menționate mai sus), Comisia Europeană a stabilit principalele acțiuni care trebuie implementate la nivel UE pentru îndeplinirea acestor obiective, printre care: îmbunătățirea conservării habitatelor și speciilor protejate și periclitate, reconstrucția habitatelor naturale în zonele agricole, reducerea riscurilor și folosinței pesticidelor, creșterea habitatelor pentru polenizatori în zonele urbane, adresarea impactului negativ al schimbărilor climatice. Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_281.

- Despre BeeActive - Mobilizarea cetățenilor pentru conservarea albinelor și a altor polenizatori din România: Prin intermediul proiectului BeeActive, ne dorim să îmbunătățim legislația din România, cu implicarea tuturor factorilor de interes. Invităm pe toată lumea să semneze și să distribuie petiția de pe site-ul https://wwf.ro/.

Proiectul BeeActive este derulat de WWF România în parteneriat cu Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (NINA) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este mobilizarea cetățenilor pentru conservarea albinelor și a altor polenizatori din România.

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro

Despre Eco Ruralis

Eco Ruralis este o asociație de fermieri mici și mijlocii, care activează la nivel național. Eco Ruralis reprezintă aproape 20000 de membri cu ferme care variază de la >1 ha până la 100 ha. www.ecoruralis.ro

Despre ROMAPIS

ROMAPIS este o federație a asociațiilor apicole, cu sediul în România, reprezentând 15 asociații apicole locale care însumează peste 1600 de apicultori și 100.000 de stupi de albine. www.romapis.org

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

[1] http://step-project.net/img/uplf/STEP%20brochure%20online-1.pdf și https://shs.hal.science/halshs-01293686/document

[2] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120383

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528213737113&uri=CELEX:52018DC0395

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A35%3AFIN&qid=1674555285177

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0035

[6] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics#Total_organic_area

Au început înscrierile în Concursul Național Eco Provocarea Juniori și Liceeni, ediția a XIII-a
Educație 04 Octombrie 2023, 13:15

Au început înscrierile în Concursul Național Eco Provocarea Juniori și Liceeni, ediția a XIII-a

Elevii și profesorii din școlile și liceele din întreaga țară sunt invitați să participe la Concursul Național Eco Provocarea...

Au început înscrierile în Concursul Național Eco Provocarea Juniori și Liceeni, ediția a XIII-a
I Clasă – Proiecte, campanii și ateliere pentru copii
Educație 30 Septembrie 2023, 07:00

I Clasă – Proiecte, campanii și ateliere pentru copii

Cum poate fi crescută atractivitatea învățământului dual, tehnic și profesional, care este rolul școlii în...

I Clasă – Proiecte, campanii și ateliere pentru copii
Campanie pentru urgentarea cursurilor de prim ajutor
Educație 29 Septembrie 2023, 18:43

Campanie pentru urgentarea cursurilor de prim ajutor

Introducerea cât mai rapidă  școli a cursurilor de prim ajutor poate salva vieți, manevrele de resuscitare făcute...

Campanie pentru urgentarea cursurilor de prim ajutor
Casă, casă, vrem povești 
Educație 29 Septembrie 2023, 15:24

Casă, casă, vrem povești 

Un  proiect al Asociației De basm i-a invitat timp de câteva luni pe copii pasionați de lectură să exploreze...

Casă, casă, vrem povești 
Alocarea fondurilor din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)
Educație 29 Septembrie 2023, 13:53

Alocarea fondurilor din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

În anul 2023, Ministerul Educației a alocat un buget total de 333.840.000 de lei pentru implementarea celor 1409...

Alocarea fondurilor din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)
A fost lansat Programul de Educație privind Tehnicile de Resuscitare de Bază (Basic Life Support/BLS) în unitățile de învățământ preuniversitar din București
Educație 29 Septembrie 2023, 13:32

A fost lansat Programul de Educație privind Tehnicile de Resuscitare de Bază (Basic Life Support/BLS) în unitățile de învățământ preuniversitar din București

Cu ocazia Zilei mondiale a inimii, 29 septembrie, Ministerul Educației, Asociația Societatea Română de Cardiologie...

A fost lansat Programul de Educație privind Tehnicile de Resuscitare de Bază (Basic Life Support/BLS) în unitățile de învățământ preuniversitar din București
Ziua Internațională a Traducătorului 2023, sărbătorită la Varșovia
Educație 28 Septembrie 2023, 13:49

Ziua Internațională a Traducătorului 2023, sărbătorită la Varșovia

30 septembrie, ziua Sfântului Ieronim, autorul primei traduceri latine a Bibliei și patronul tuturor traducătorilor, a...

Ziua Internațională a Traducătorului 2023, sărbătorită la Varșovia
Aproape 3.000 de profesori s-au înscris în prima platformă civică digitală, dedicată lor
Educație 25 Septembrie 2023, 17:15

Aproape 3.000 de profesori s-au înscris în prima platformă civică digitală, dedicată lor

​Unu din cinci cadre didactice este în mică măsură sau deloc informat despre noua Lege a Învățământului Preuniversitar,...

Aproape 3.000 de profesori s-au înscris în prima platformă civică digitală, dedicată lor
Ascultă live

Ascultă live

05:00 - 06:00
Teatrul Național Radiofonic - Biografii, memorii
Ascultă live Radio România Cultural
05:05 - 07:00
Bună dimineaţa, România!
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru