Ascultă Radio România Cultural Live

Represiunea comunistă din România șI Republica Moldova

Represiunea comunistă din România șI Republica Moldova

22 Martie 2023, 07:43

Bolșevicii nu ar fi reușit să instaureze comunismul în Rusia dacă nu ar fi recurs la violență extremă, crime, genociduri, înfometare provocată, instaurarea unui sistem de lagăre de concentrare cu zeci de milioane de deținuți (Gulagul), deportări de populații, desființarea proprietății private, încălcarea grosolană a libertăților individuale și a drepturilor universale ale omului. La tot acest arsenal, sovieticii au adăugat cucerirea militară, ocuparea ilegală și încorporarea în URSS a unor largi teritorii, schimbarea forțată a regimurilor politice în mai multe state independente din Caucaz, Asia Centrală, Europa Centrală și de Est, între care România și Republica Moldova. Un preambul tragic a fost Pactul Ribbentrop-Molotov. După înțelegerea dintre Hitler și Stalin, România Mare a intrat în cea mai neagră perioadă a istoriei naționale. A pierdut teritorii naționale și a fost silită să adopte regimul comunist totalitar.

Pentru transformarea radicală a unor state agrare și a unor societăți în plină modernizare și democratizare, bazate pe economie capitalistă și agricultură prosperă, sovieticii (împreună cu slugile lor obediente, comuniștii din România și Republica Moldova) au pus în practică mecanisme infernale de represiune, care au inclus:

desființarea partidelor politice;

desființarea justiției independente și aservirea ei față de partidul-stat;

punerea sub controlul partidului-stat și a instrumentelor sale represive a puterii legislative și puterii executive;

distrugerea fizică a elitelor politice, intelectuale, militare, financiare;

încarcerarea, deportarea și uciderea sistematică a membrilor unor grupuri socio-profesionale, etnice, religioase și a membrilor claselor sociale reacționare (cea mai reprimată clasă socială a fost țărănimea);

un vast sistem concentraționar (Gulagul românesc avea aproape 450 de locuri de detenție și reprimare; în vreme ce în Republica Moldova grupuri masive de populație au fost deportate în Siberia, Asia Centrală sau încarcerate în Gulagul sovietic);

arestări pentru muncă forțată;

epurarea armatei, poliției, diplomației, sistemului universitar, a ministerelor și agențiilor guvernamentale;

spălarea pe creier a generațiilor tinere, inclusiv prin controlul total al educației și eliminarea autonomiei universitare;

experimentarea pe scară largă a diferitelor forme de reeducare în penitenciare (de pildă, ”experimentul Pitești”);

diferitele forme de cenzură;

supravegherea pe scară largă a populației, în principal prin poliția politică, Securitatea;

După prăbușirea regimurilor comuniste de tip sovietic din statele ”satelit”, s-a născut o vastă literatură de specialitate dedicată studierii diferitelor forme de represiune și a consecințelor acestora.

Participanților la concursul de eseuri politice din acest an li se cere să alcătuiască texte bazate pe cel puțin cinci volume din această categorie.

BIBLIOGRAFIE:

Analele Sighet, vol. I-X, Rusan, Romulus (ed.), Fundația Academia Civică, București, 1994-2003

Boldur-Lățescu, Gheorghe Genocidul comunist în România, 4 volume Editura Albatros, București, 1994

Budeancă, Cosmin (coord.), Experiențe carcerale în România comunistă, vol. I-VI, Editura Polirom, Iași, 2007-2012

Budeancă, Cosmin (coord.), Vieți în umbra trecutului. Supraviețuirea și integrarea socioprofesională a familiilor foștilor deținuți politici în timpul comunismului. Mărturii și documente, vol. I-II, Editura Polirom, Iași, 2017, 2021.

Romulus Rusan (coord.), Cartea morților din închisori, lagăre, deportări, colaboratori Ioana Boca, Virginia Ion, Angela Bilcea, Andreea Cârstea, editor Virginia Ion, Fundația Academia Civică, București, 2013

Cesereanu, Ruxandra (coord.), Comunism și represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid național, Polirom, Iași, 2006

Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturi Comuniste din România (Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile eds.), Raport final, Editura Humanitas, București, 2007, sau versiunea on-line lahttp://cpcadcr.presidency.ro/upload/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf . /https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RAPORT%20FINAL_%20CADCR.pdf ]

Corobca, Liliana, (coord.), Panorama comunismului în România, Editura Polirom, Iași, 2020.

Courtois, Stéphane (coord.), Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, Fundația Academia Civică, Humanitas, București, 1998, (în particular ADDENDA, alcătuită sub egida Fundației Academia Civică

Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, traducere de Delia Războiescu, Fundația Academia Civică, București, 2012

Deletant, Dennis, Teroarea comunistă în România: Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948-1965, traducere de Lucian Leuștean, Editura Polirom, Iași, 2001 / Communist Terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the Police State, 1948-65, C. Hurst & Co. Publishers, 1999

Dobrincu, Dorin, Iordachi, Constantin (editori), Țărănimea și puterea: procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Editura Polirom, Iași, 2005

Huzum, Marghiolița, O viață de țărancă, Editura Manuscris, Pitești, 2017

Mureșan, Alin, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate, Editura Manuscris, Pitești, 2017

Orlea, Oana, Cantacuzino, ia-ți boarfele și mișcă!, Editura Compania, 2008

Petrișor, Marcel, Cumplite încercări, Doamne!, Editura Manuscris, Pitești, 2017

*** Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele procesului conducătorilor Partidului Național Țărănesc, 4 volume [I.Ancheta; II. Procesul public (Partea I) & (Partea II); III. Sentința], ediție îngrijită și studiu introductiv de Marcel-Dumitru Ciucă, Editura Saeculum I. O., București, 2001

Purcărea, Nicolae, Urlă haita, Editura Manuscris, Pitești, 2017

Rațiu, Alexandru, Pătrașcu, Gheorghe, Andreica, Gheorghe, Roșca, Nuțu, Dobeș, Andrea, Ciupea, Ioan, Secașiu, Claudiu, Memoria închisorii Sighet, editor Romulus Rusan, Fundația Academia Civică, București, 1999

Rusan, Romulus Cronologia și geografia represiunii comuniste în România; Recensământul populației concentraționare (1945-1989), Fundația Academia Civică, București, 2007

Cașu, Igor, Dușmanul de clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956, Chișinău, Cartier, 2014

Caşu, Igor „Politica națională” în Moldova Sovietică (1944-1989), Editura Cartdidact, Chişinău, 2000

Corobca, Liliana (coord.), Panorama comunismului în Moldova Sovietică, Editura Polirom, Iași, 2019

Marinciuc, Aurel, Bălan, Stela, Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2014), Chișinău, S.n., 2014

Gheorghe, Negru, Politica etnolingvistică în RSS Moldovenească, Editura Prut Internațional, Chișinău, 2000

Olaru-Cemîrtan, Viorica, Deportările din Basarabia, 1940-1941, 1944-1956, Editura Lexon Prim, Chișinău, 2017

Olaru-Cemîrtan, Viorica, Teroarea stalinista in RSSM, 1940-1941, 1944-1956: deportarile, exilarile in Gulag, foametea, Editura Lexon Prim, Chișinău, 2020

Petrencu, Anatol, Teroarea stalinistă în Basarabia. Studii, documente, memorii, 1940-1951, Tipografia Balacron, Chișinău, 2013

Petrencu, Anatol, Cojocaru, Ludmila D., Pădureac, Lidia (ed.), Românii în Gulag: memorii, mărturii, documente, vol. I-II, Tipografia Balacron, Chișinău, 2014, 2015.

Georgeta Pop (editor), De la refugiu la deportare. Mărturii ale refugiaților din Basarabia și Bucovina, Academia Civică, București, 2021

Postică, Elena (coord.), Cartea Memoriei: catalog al victimelor totalitarismului comunist. Vol. I-IV. Î.E.P. Știința, Chișinău, 1999-2005

Postică, Elena, Rezistența antisovietică în Basarabia. 1944-1950, Editura Știința, Chișinău, 1997

Postică, Elena, Pădureac, Lidia (coord.), Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Memorii. Documente. Studii de caz, vol. 1-2, Editura Balacron, Chișinău, 2016

Șișcanu, Elena, Basarabia sub regimul bolșevic. 1940-1951, Editura Semne, București, 1998

Tihonov, Ludmila, Religie și totalitarism în Moldova sovietică, Lexon Prim, Chișinău, 2021

Turea, Larisa, Cartea Foametei, Editura Cartier, Chișinău, 2021; Editura Curtea Veche, București, 2008

Țăranu Anatol (alcăt.), Foametea în Moldova sovietică (1946–1947). Culegere de documente, Editura Litera, Chișinău, 2017

Țăranu, Mariana, Un genocid nerecunoscut: foametea organizată de URSS în Basarabia: (1946-1947), Editura Vremea, București, 2021

Xenofontov, Ion (coord.:), Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii. Documente. Studii de caz: Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Chișinău, 2019

Xenofontov, Ion Valer, Prisac, Lidia Discurs identitar: Problema națională. Cazul Nicolae Testemițanu, în Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Laura Ardelean (coord.), Teme și metode de cercetare în istorie și filologie, Milano - Cluj-Napoca, Criterion Editrice, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2022, pp. 389-407
Ascultă live

Ascultă live

01:30 - 03:30
Teatru Național Radiofonic
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 04:53
RADIO NOCTURNA
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj