‘ANGLO-LOGOS’ 59 -27 MAR., 2020
27 March 2020
‘ANGLO-LOGOS’ 61 -24 APR., 2020
24 April 2020

‘ANGLO-LOGOS’ 60 -10 APR., 2020

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba engleză, care nu şi-a adăugat-o încă pe lista de …”enigme lexicale rezolvate” să fie interesat în a descifra semnificaţia de profunzime a expresiei idiomatice informale: ‘Steal someone’s thunder‘ = “A fura …tunetul cuiva“.

-Cunoaşterea înţelesului real, şi anume:A-şi atribui sau însuşi în mod abuziv/ fraudulos/ ori ilegal, spre propriul avantaj/ beneficiu/ sau folos ideile/ creaţiile/ invenţiile ori inovaţiile/ meritele/ sau roadele muncii cuiva” este calea de acces înspre descoperirea poveştii adevărate, aparte, a originii sale.

-Aşadar, segmentul generic de realitate istorică, aflat la originea expresiei, constă în diversele metode folosite, de-a lungul secolelor, în lumea teatrului, pentru a produce efectul scenic de tunet, printre care: rostogolirea unor sfere din metal de-a lungul unor jgheaburi; concasarea de plumb, eliberat, ulterior, în cuve din lemn (engl: ‘wooden bowls‘) sau alte recipiente voluminoase; agitarea unor folii subţiri din metal –procedeu aflat în uz şi astăzi–. La un astfel de recipient masiv din lemn (care, printre altele, se întrebuinţa pentru măcinarea unor cantităţi pe măsură de seminţe de muştar) se face referire, bunăoară, în paginile poemului narativ, eroi-comic: ‘The Dunciad’, operă satirică, publicată în anul 1728, a lui Alexander Pope /1688-1744/, cel mai prestigios poet şi satirist englez de la începutul secolului al 18-lea, faimos, în egală măsură, pentru traducerea, în limba engleză, a operei lui Homer. Versurile de referinţă ale ilustrului poet sunt următoarele:

 •    ‘With Shakespeare’s nature, or with Johnson’s art,
      Let others aim: ‘Tis yours to shake the soul
      With Thunder rumbling from the mustard bowl‘.
 • = “De a lui Shakespeare fire ori de-a lui Johnson artă,

                      Alţii să se-ngrijească: ‘Mneata chemat eşti suflete să pui pe jar 

                      Cu Tunetul rostogolit din polobocul cu muştar“.

-Aluzia la tunetul rostogolit din polobocul cu muştarare, însă, tâlcul ei bine…ţintit, cerneala sensibilă a ironiei marelui poet încondeindu-l pe John Dennis /1658-1734/, un dramaturg şi critic literar englez despre care, dincolo de izul anecdotic al expresiei figurate de astăzi, se poate afirma că este chiar primul personaj căruia i s-a furat tunetul, la propriu.

…Şi aceasta, deoarece în anul 1704, John Dennis şi-a pus în scenă, la teatrul Drury Lane din Londra, o piesă intitulată: ‘Appius and Virginia’ (“Appius şi Virginia”) şi pentru care a conceput, în mod special, o nouă metodă de producere a sunetului de tunet. Caracteristicile acestei metode sunt necunoscute, existând doar ipoteze conform cărora ea ar fi fost o îmbunătăţire a polobocului cu muştar invocat de Pope (posibil, bile metalice rostogolite în recipiente din lemn).

-Dacă, însă, piesa cu pricina s-a soldat cu un eşec răsunător, fiind retrasă definitiv de pe lista reprezentaţiilor teatrului londonez, acest lucru nu a fost valabil şí în cazul metodei novatoare, căci se spune că ulterior, cu prilejul unei reprezentaţii a tragediei shakespeariene: ‘Macbeth’, Dennis a avut neplăcuta surpriză să asiste, în calitate de spectator, la folosirea propriului său efect special: …drept care, peste poate de stupefiat şi scandalizat, ar fi exclamat:

 • ‘Damn them! They will not let my play run, but they steal my thunder!’
 • = “Blestemaţii! Nu-mi mai joacă piesa, dar îmi fură tunetul!”,

…replică a cărei consemnare i se datorează istoricului, literatului şi umoristului britanic, Joseph Spence /1699-1768/, şi care a fost citată, mai târziu, în cuprinsul unui “Îndrumar de curiozităţi literare” (‘Handy-Book of Literary Curiosities’), lucrare –publicată în anul 1893– a autorului britanic, William Shepard Walsh /1854-1919/,

sau, într-o versiune de indignare relatată din alte surse:

 • ‘That is my thunder, by God; the villains will play my thunder but not my play!’
 • = “Ăsta-i tunetul meu, pentru Dumnezeu; netrebnicii îmi joacă tunetul, dar nu şi piesa!”
Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Cert este că experienţa, cel puţin supărătoare, a dramaturgului-inventator, John Dennis se traduce prin ceea ce, în foarte uzualii termeni juridici actuali, numim: “încălcarea dreptului de autor“, contând, în egală măsură, ca sursă en titre a acestei mici şi atractive expresii idiomatice.

********

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-‘To cotton on /to something/’ este o expresie de factură informală, specifică limbii engleze vorbită în Marea Britanie şi în ţări-parte a fostului Imperiu Britanic, cu precădere Australia şi Noua Zeelandă. Semnificaţia ei actuală este aceea de: “A ajunge să cunoască…/ să înţeleagă…/ să conştientizeze…/ ori să realizeze –în sensul conştientizării- un anumit lucru…cu sinonimele din limbajul standard: ‘To get…/ sau To come to know…; realize…; understand something.

-Cât despre S.U.A. –în special în partea de sud–, ‘To cotton to someone‘ se întrebuinţează cu accepţia de: “A se ataşa de…/ a îndrăgi…/ a începe să ţină la… ori să-i placă de cineva(engl:’to take a liking to someone‘).

-Şi totuşi, fapt deosebit de interesant, în spaţiul britanic de cultură care a generat-o, expresia a “pornit” pe drumul îndelungat al preschimbării semantice investită fiind cu această din urmă conotaţie, specifică, în prezent, doar limbii engleze americane.

-Astfel, specialiştii fac trimitere la pamfletul ‘Mercurius Elencticus’ din anul 1648, îndreptat împotriva parlamentului englez, şi în cuprinsul căruia autorul: militarul regalist şi poetul, Sir George Wharton /1617-1681/ utiliza ‘to cotton–cu varianta ortografică, specifică epocii: cotten‘– în calitate de verb cu înţelesul, redat textual, de: to make friendly advances = “a face avansuri prieteneşti.

-Mai exact, cotten up to someone‘ –cu varianta: cotten to someone‘– se folosea în accepţia de: to become friendly with (= “a începe să se implice sentimental faţă de cinevasau, în limbaj informal: a se lipí de cineva“).

-Documentariştii expresiei îl indică, de pildă, pe William Congreve /1670-1729/, un reputat dramaturg şi poet din perioada Restauraţiei engleze, în calitate de utilizator –între mulţi alţi scriitori, de altfel– al verbului cotten cu această conotaţie de: afinitate romantică, în paginile piesei sale comice: ‘Love for Love’ (“Iubire pentru Iubire”), publicată în anul 1695:

 • ‘I love to see ’em hug and cotten together, like Down upon a Thistle’.
 • = “Mi-e drag să-i văd îmbrăţişaţi şi prinşi,astfel, în mrejele iubirii, precum un Fulg în floarea unui Spin”.
Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Această semnificaţie este atestată, conform experţilor, şí în secolul al 19-lea, un exemplu în acest sens fiind definiţiile acesteia, listate în “Dicţionarul argotic” (‘Slang Dictionary’), elaborat de către bibliofilul şi editorul englez, John Camden Hotten /1832-1873/ şi publicat în anul 1869:

 • «Cotton = to like, to adhere to, or agree with a person‘;  ‘to COTTON on to a man‘ = ‘to attach yourself to him, or fancy him‘, …literally:to stick to him as COTTON would‘».
 • «Cotton  = “a plăcea, a se ataşa de…, ori a avea afinităţi cu o anumită persoană“;  ‘to COTTON on to a man‘ = “a se ataşa de un bărbat sau a-l îndrăgí“, …literal:a se lipi de el precum BUMBACUL“».

-Opţiunea pentru bumbac în definirea metaforică a dezvoltării unui sentiment de afecţiune cu încărcătură romantică faţă de o anumită persoană este lesne de înţeles, având în vedere aderenţa benefică pentru corpul uman, proprie texturii moi şi catifelate a fibrelor derivate din această plantă textilă.

-Expresia: ‘cottoning on /to something/‘, aşa cum este ea folosită astăzi de către vorbitorii limbii engleze din Marea Britanie şi cele alte câteva ţări-parte a fostului Imperiu Britanic a mai păstrat, din filonul iniţial al afinităţii de factură romantică, pe lângă semnificaţia ante-semnalată (“A ajunge să cunoască…/ să înţeleagă…/ ori să conştientizeze un anumit lucru”), …şí conotaţia de: “Ataşament faţă de idei/ acţiuni/ demersuri,etc, în special unele care nu au fost cunoscute/ oriexperimentate anterior“.

******** 

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Expresia verbală cu rezonanţă…”exotică” din registrul colocvial al limbii engleze: ‘Have a dekko‘ este înzestrată cu o semnificaţie de profunzime care are toate şansele de a reprezenta o necunoscută pentru destui vorbitori din afara spaţiului de cultură britanic.

-Şi, într-adevăr, dekkotermenul purtător de semnificaţie al expresiei– este semnalat ca fiind unul dintre numeroasele cuvinte adoptate de către armata britanică în perioada guvernării coloniale a Regatului Unit al Marii Britanii din India, cunoscută sub numele de: British Raj /1858-1947/, ca de exemplu: avatar‘; ‘bandana‘; ‘bungalow‘; ‘cashmere‘; ‘curry‘; ‘guru‘; ‘khaki‘; ‘pyjamas‘; ‘shampoo‘; ‘typhoon, ş.a.m.d.

Echivalenta din limbajul standard a acestei expresiei verbale de extracţie hindusă este foarte uzuala: ‘Have a look‘ = “A arunca o privire// A căuta…/ a cerceta…/ sau a inspecta (rapid) din priviri“.

-Mai exact, această expresie argotică (engl: ‘slang‘) a început să pătrundă în uzanţa lexicală a soldaţilor britanici din India la jumătatea secolului al 19-lea, pentru a “migra” ulterior, odată cu reîntoarcerea în patria-mamă a trupelor.

-Prima ei consemnare identificată de către specialişti datează din anul 1856, figurând în paginile gazetei londoneze: ‘Allen’s Indian Mail’, publicaţie axată, în esenţă, pe ştiri provenite din India şi China, privitoare la corespondenţa dintre militarii britanici, încartiruiţi în aceste ţări, şi familiile acestora:

 • ‘The natives of the place flock round, with open mouths and straining eyes, to have a dekko‘.
 • = “Băştinaşii se strâng roată, cu gurile căscate şi ochii aţintiţi, ca să arunce o uitătură“.

-‘Have a dekko‘ a fost şi este şí la ora actuală întrebuinţată în Londra şi în zonele învecinate, la fel ca alte două, foarte pitoreşti, expresii colocviale cu acelaşi înţeles, şi anume:Have a Captain Cook‘  şi  ‘Have a butcher’s‘.

[n.b: Aluzia la atribuţia supremă a unui căpitan de marină de a fi “ochiul vigilent şi atotcuprinzător” care monitorizează în permanenţă situaţia de la bordul vasului său şi nu numai este cât se poate de transparentă. Cel mai probabil pentru a conferi mai multă greutate expresiei Have a Captain Cook‘, inventatorul acesteia va fi optat pentru figura carismatică a exploratorului, navigatorului, cartografului şi căpitanului din Marina Regală Britanică, James Cook /1728-1779/.  

Măcelarul generic din componenţa celei de-a doua expresii pitoreşti, sinonime celei de referinţă: Have a butcher’s‘ este însoţit, de această dată, de unul dintre instrumentele indispensabile îndeletnicirii sale, şi anume: cârligul în formă de “S” folosit pentru atârnarea cărnii/ …sau, în sensul strict vizual definit prin aceasta –şi prin celelalte expresii sinonime, în formele lor specifice, desigur–: pentru etalarea la vedere a cărnii spre examinare de către clienţi.   

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-‘Have a Captain Cook‘ şi ‘Have a butcher’s‘ fac, însă, parte din categoria aşa-numitelor, în lexicologie: ‘Rhyming Slangs‘ (“Expresii argotice rimate“), …’Have a dekko‘ fiind, după cum s-a văzut, un import străin.]

-‘Take a shufti‘, o altă expresie cu aceeaşi accepţie, folosită în jargonul londonez este un sinonim de extracţie străină mult mai apropiat de Have a dekko. Diferenţa constă, de această dată, în provenienţa arabă a termenului shufti‘ [šufti], care are semnificaţia: Ai văzut?” (engl: ‘Have you seen?‘)

-În sfârşit, o expresie idiomatică –de aceeaşi factură familiară– cu sonoritate bizară din seria sinonimică a expresiei britanice de extracţie hindusă: Have a dekko este simpatica: ‘Have a gander‘, unde, la nivel textual, ganderînseamnă: gâscan/ sau gânsac.

-Ea face, pur şi simplu, aluzie la obiceiul acestei păsări domestice de a-şi întinde sau înălţa gâtul în situaţia când …”detectează” apropierea unor potenţiali agresori.

******** 

Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Un exemplu de expresie comparativă de factură colocvială, cu o vădită încărcătură umoristică şi cu o semnificaţie la fel de evidentă este: ‘As fit as a butcher’s dog‘, …în traducere literală sau textuală:La fel de zdravăn/ vânjos/ ori viguros precum câinele unui măcelar“, …cu alte cuvinte:În(tr-o) formă (deosebită sau excelentă)“.

-Aluzia la câinele unui măcelar se citeşte în cheia aşteptării ca patrupedul canin să fie foarte bine hrănit din resturile generoase din prăvălia acestui breslaş. Şi totuşi, specialiştii nu deţin explicaţia clară a acestei reprezentări lexicale, având în vedere că un astfel de câine ar trebui, logic vorbind, să fie mai curând supraponderal decât…“în formă”.

-Bibliofilul şi editorul englez, John Camden Hotten /1832-1873/, autor care şi-a dobândit reputaţia odată cu elaborarea unui “Dicţionar de argotisme, jargoane şi vulgarisme moderne” (‘A dictionary of modern slang, cant, and vulgar words’), publicat, pentru prima oară, în anul 1859, definea asemănarea cu câinele măcelarului după cum urmează:

 • To be like a butcher’s dog, that is, lie by the beef without touching it; a simile often applicable to married men’.
 • = “A fi precum câinele unui măcelar” înseamnă a sta lângă carnea de vită fără a te atinge de ea; o comparaţie aplicabilă, adeseori, bărbaţilor căsătoriţi”.

-Definiţia oferită de autor evidenţiază, fără echivoc, un înţeles total diferit faţă de accepţia actuală, …a butcher’s dog reprezentând, în epocă, o metaforă pentru ceva care se află la îndemână, fără a fi, însă, din várii motive, şi accesibil, accepţie care a ieşit din uz.