Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

05 Iunie 2020, 09:17

-"Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi
materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de soartă dintre oameni
ar putea avea totul
"reprezintă
cheia de interpretare a mesajului unui vechi proverb de extracţie engleză, care
se remarcă, de altfel, prin lipsa unui echivalent şí în spaţiul românesc de cultură, precum multe alte expresii
inter-culturale cu valoare proverbială. Este vorba despre: 'If wishes were horses, beggars would ride',
care nu rămâne, aşadar, decât să fie redat ad
litteram
, prin: "Dacă dorinţele
ar fi cai, cerşetorii le-ar încăleca
".

-Primul "strămoş" cunoscut al
acestei zicale rimate se regăseşte, conform experţilor, în cuprinsul unei
lucrări din secolul al 17-lea –publicată,
mai exact, în anul 1605
–, elaborată de istoricul, anticarul, topograful şi
emisarul regal englez, William Camden
/1551-1623/ şi intitulată: 'The
Remaines of a Greater Worke Concerning Britaine'
("Rămăşiţele unei scrieri mai cuprinzătoare despre Britania").
Această versiune iniţială avea drept element de referinţă păsările:

 • 'If wishes were thrushes, beggars would eat
  birds.
  '
 • "De năzuinţele-ar fi sturzi, calicii s-ar
  hrăni cu zburătoare
  ."

-Documentariştii expresiei de referinţă au
evidenţiat şi alte variante de secol 17 ale acesteia, printre care, bunăoară,
versiunea cuprinsă într-o colecţie de proverbe engleze, intitulată chiar
astfel: 'A Collection of English
Proverbs'
, culegere alcătuită de naturalistul, teologul şi literatul
englez, John Ray /1627-1705/, şi publicată în anul 1670:

 • 'If wishes were buttercakes, beggars might
  bite.
  '
 • "De-ar fi fiind jinduirile turte dulci, milogii
  le-ar pregusta."

-Una dintre culegerile majore de zicători
populare din vastul patrimoniu al compilaţiilor de acest gen din spaţiul
scoţian de cultură, şi anume: 'The James
Carmichaell Collection of Proverbs in Scots'
("Colecţia de proverbe în limba scoţiană, James Carmichaell"),
publicată, probabil, potrivit cercetătorilor, în timpul vieţii autorului şi
reeditată de-abia în secolul al 20-lea –mai
precis, în anul 1957, la Edinburgh
– include prima consemnare a proverbului în forma cunoscută la ora actuală(redată, aici, în grafía specifică epocii,
pentru a oferi un indiciu minim asupra "culorii" lexicale din acea
perioadă)
:

 • 'If wishes were horses, beggers wald ryde.'

-Demnă de reţinut şi semnalat cu referire
la devenirea istorică a acestei zicale pitoreşti este apariţia unor variaţiuni pe aceeaşi temă, utilizate în mod curent,
astăzi, mai ales pentru a servi drept pildă
copiilor
, predispuşi, prin natura vârstei, mai degrabă la întrebări şi
reverii decât la acţivităţi concrete, din intenţia de a-i îndemna sau motiva să …"treacă la
treabă". Printre aceste versiuni de dată mai recentă, se numără:

 • 'If turnips were watches, I'd wear one by my
  side.
  '

= "Napii
ceasuri de erau, unul la mine purtam."

 • «If 'ifs' and 'ands' were pots and pans,

There'd be no work for tinkers' hands.»

= «"Dacă"
şi cu "parcă" oale şi tigăi de-ar fi,

Pentru tinichigii,
lucru nu s-ar mai găsi.»

sau:

 • 'If wishes were horses, beggars would ride.

If turnips were bayonets, I'd wear one by my side.'

= "Cai
dorinţele de-ar fi, cerşetori le-ar călări.

Baionete napii
de-ar fi, la picior unul mi-aş propti."

********

-Dacă amuzanta şi foarte populara expresie
idiomatică, informală: 'Let the cat out
of the bag
' ("A slobozi
pisica…/
ori A da drumul pisicii din sac", în traducere textuală) are legătură efectivă cu lumea animală sau
nu, a rămas până în ziua de astăzi sub semnul incertitudinii. Ceea ce nu lasă,
în schimb, loc de speculaţii este semnificaţia
de profunzime
a acesteia, şi anume:
"A da în vileag…/ a divulga…/ saua dezvălui, în special involuntar ori
neintenţionat, o taină
sau un secret"…respectiv, în propriul nostru registru familiar de limbaj: "A-l lua gura pe dinainte/ A scăpa
porumbelul (din gură)/
sau A se trezi vorbind".

-Prima dintre cele mai vehiculate surse posibile ale
expresiei se referă la practica frauduloasă a unor târgoveţi veroşi din
vechime de a-şi înşela cumpărătorii creduli, lipsiţi de spirit de prevedere şi
vigilenţă, înlocuind, îndeobşte, un purcel închis, strategic, într-un sac bine
legat la gură, cu o …pisică
. Or a fi avut minima precautie de a deschide
sacul pentru a-i verifica, înainte de a bate palma, conţinutul, ar fi însemnat,
implicit, descoperirea sau scoaterea
la iveală a fărădelegii. De aici, zicala-avertisment înrudită: 'Don’t buy a
pig in a poke
' ("Să nu cumperi un grăsun vârât în traistă").
Aceste forme de şarlatanie, intrate demult în vocabularul vorbitorilor nativi
britanici, sunt atestate documentar, conform vocilor autorizate, în jurul
anului 1530.

-Cea de-a doua teorie este configurată în
jurul prezumţiei că "pisica"('cat') la care se face referire în expresie ar fi, de fapt, un temut
bici istoric (gârbaci), confecţionat din nouă
curele împletite
,cunoscut sub denumirea populară de: 'cat
o’ nine tails
' ("mâţa cu nouă
cozi
")
, şi folosit la bordul corăbiilor pentru aplicarea de
corecţii drastice mateloţilor indisciplinaţi sau rebeli.

-"Pisica" din denumirea
acestui gen de instrument punitiv făcea aluzie, cu siguranţă, la zgârieturile profunde, asemănătoare celor provocate de ghearele
unei pisici
, lăsate pe spinările nefericiţilor împricinaţi de biciul cu
capete înnodate.

-Dintre aceste două teorii sursologice,
prima este considerată, îndeobşte, mult mai plauzibilă decât cea de-a doua,
chiar dacă nu s-au identificat atestări documentare care să probeze, fără
echivoc, legătura nemijlocită dintre conotaţia expresiei şi vânzarea de
animale.

-Cât despre povestea "pisicii cu nouă cozi"
('cat o’ nine tails')
, oricât ar
fi de interesantă sub aspectul informaţiei istorice –cu încărcătura terifiantă de rigoare–, ea nu se susţine, având în
vedere că metoda punitivă marinărească invocată "pică" testul suprapunerii
pe semnificaţia de adâncime a expresiei de referinţă, şi anume: "divulgarea
unui secret
"…

-Prima atestare documentară cunoscută a
expresiei a fost identificată într-un articol publicat în cuprinsul unuia
dintre numerele din anul 1760 al unei prestigioase reviste literare londoneze: 'The London Magazine':

 • 'We
  could have wished that the author... had not let the cat out of the bag.'
 • "Ne-am
  fi dorit ca autorul… să nu fi scăpat
  porumbelul
  ."

********

-Din galeria vastă a expresiilor
idiomatice de o coloratură remarcabilă, atribut caracteristic, de altfel,
majorităţii expresiilor de acest gen ale limbii engleze, în particular, face
parte şí: 'To have a bee in one’s bonnet',
în traducere literală: "A avea o albină/ un bondar/ sau un
bărzăune în bonetă// …sub beretă/ chipiu/ fes/ pălărie/
sau
tichie
".

-Exerciţiul de imaginaţie la care invită
forma eminamente sugestivă a expresiei de referinţă vorbeşte de la sine: bâzâitul exasperant al unei albine,
potenţial captivă sub acoperământul capilar al cuiva, cu întregul
"arsenal" de tensiune nervoasă
şi temere chinuitoare
resimţită, implicit, de către persoana care s-ar afla
într-o asemenea situaţie critică se suprapune, în plan metaforic, pe semnificaţia de profunzime a acestei construcţii
lexicale, şi anume: "A avea o preocupare excesivă şi obsedantă
pentru un anumit lucru// A
fi
bântuit de o fixaţie/ manie/ marótă/
sau obsesie// A avea o idee fixă/ ori
un fix
".

-Prima atestare documentară, în forma: 'Bee
in his bonnet
'
a fost identificată în 'Letters' ("Scrisori"), culegere epistolară întocmită de
pastorul protestant congregaţionalist, institutorul şi imnologul englez, Philip Doddridge /1702-1751/, şi publicată
în anul 1790:

 • 'I
  suppose you have heard of Mr. Coward’s pranks. He has, as the Scotch call
  it, a Bee in his Bonnet.'
 • "Socot
  că v-au ajuns la ureche năzbâtiile jupânului Coward. Acesta are, precum
  zic scoţienii, un bărzăune sub
  tichie
  ."

-Trimiterea la Scoţia ar putea fi un
indiciu al originii scoţiene a expresiei, şi aceasta deoarece exista un vechi
obicei ca bărbaţii să poarte un fel de tichii: cu toate acestea,
evidenţele istorice confirmă ieşirea din uzanţa vestimentară a acestor tipuri
de acoperământ capilar în perioada apariţiei expresiei.

-Documentariştii expresiei 'to have a bee in one’s bonnet' au
descoperit o formă a acesteia –deşi
contextul în care figurează este considerat oarecum ambiguu, lăsând loc de
interpretări cu privire la obiectul real al căutării asidue: iubitul sau insecta
– în paginile
poemului intitulat: 'The Mad Maid’s Song' ("Balada Fecioarei Lunatice"),
creaţie, din anul 1648, a poetului liric şi clericului englez, Robert
Herrick
/1591-1674/:

 • 'For
  pity, sir, find out that bee

Which bore my love
away.

I’ll seek
him in your bonnet brave,

I’ll seek him in
your eyes;

Nay, now I think
they’ve made his grave

I’ th’ bed of
strawberries.'

 • "Te-ndură,
  al meu domn, şi află-acel tăune

Ce dragu-mi izgoni
departe.

Eu însămi va să-l
caut sub al tău
falnic acoperământ,

În ochii-ţi am
să-l caut;

Dar nu, căci lui,
mormânt socot că îi făcură

În câmpul de
căpşune."

********

-O altă expresie idiomatică de origine
engleză, de o forţă de sugestie notabilă, din suita amplă de expresii inspirate
din lumea animală îmbracă forma: 'As the crow flies' …"La fel cum zboară cioara"/
sau "Ca zborul ciorii",
în traducere literală. La nivelul de
adâncime al acesteia, rezidă semnificaţia: "În linie dreaptă/
direct/
sau neabătut".

-Expresia face trimitere la presupusa abilitate a ciorilor de a zbura direct de
la un punct la altul, fără a întâmpina obstacolele din peisaj, care îngreunează,
îndeobşte, deplasarea umană
.

-Opţiunea pentru această pasăre în
configurarea conotaţiei acestei construcţii
lexicale metaforice pare, însă, a fi una destul de bizară, întrucât, spre
deosebire de multe alte păsări care migrează pe distanţe lungi, zborul ciorilor
nu este întocmai linear: ele zboară, în mod normal, în cercuri largi, în
căutarea hranei.

-Cea mai timpurie consemnare cunoscută,
care defineşte în mod explicit înţelesul acestei expresii de inspiraţie
ornitologică a fost reperată în: 'London Review Of English And Foreign
Literature'
("O recenzie
londoneză a literaturii engleze şi străine")
, carte semnată de romancierul,
dramaturgul, traducătorul şi satiristul englez, William Kenrick /c.1725-1779/
şi publicată în anul 1767:

 • 'The
  Spaniard, if on foot, always travels as the crow flies: neither
  rivers nor the steepest mountains stop his course: he swims over the one and
  scales the other.'
 • "Spaniolul,
  odată ce o ia la pas, nu drumeţeşte altcum decât nesmintit înainte:
  nici ape curgătoare, nici înălţimi dintre cele mai priporoase nu-l fac a se abate
  din cale: el le trece înot pe cele dintâi şi se aburcă pe cele din urmă."

-De altfel, sintagma: 'The crow road'("Drumul
ciorii
")
a fost întrebuinţată, după cum relevă specialiştii, vreme
îndelungată în Scoţia pentru a desemna calea/
itinerariul/ parcursul/
ori traseul cel mai direct.

-Şi tot în spaţiul scoţian de cultură, lexicografii
şi istoriografii britanici îl indică pe romancierul contemporan, Iain
(Menzies) Banks
/1954-2013/, autor de romane science-fiction şi literatură
comercială, drept utilizator al acestei sintagme, cu trimitere aluzivă la drumul spremoarte, sugerat prin însuşi titlul
metaforic
al romanului său eponim ('The Crow Road'), publicat în
anul 1992.

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 11 Martie 2020, 06:21

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Oricare ar fi activităţile sau deciziile noastre cotidiene, ele au la bază componenta intrinsecă a unei mari diversităţi de...

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Ascultă live

Ascultă live

10:00 - 12:00
Cu minte de weekend
Ascultă live Radio România Cultural
10:05 - 13:00
DIMINEŢI CU SOARE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
10:00 - 12:00
FECIOR LA OASTE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
10:03 - 13:00
Weekend împreună
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru