Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

27 Martie 2020, 05:53

-Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ orineadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor importante reprezintă o manieră "elegantă", altfel spus: eufemistică de a livra, practic, o minciună, …un exemplu grăitor în acest sens fiind oferit de expresia engleză: 'Economical with the truth' = "Econom…/ Parcimoniós…/ sau Zgârcit cu adevărul", în traducere textuală.

-Personajul creditat cu aducerea sintagmei
în uzanţa comună contemporană este un marcant demnitar britanic, Sir Robert Temple Armstrong /n. 1927/,
deţinător, între alte poziţii notabile, al celei de Secretar de Cabinet, între
anii 1979 şi 1987, în guvernul condus de Margaret Thatcher.

-Contextul în care Sir Robert Armstrong
a întrebuinţat expresia de referinţă este un faimos proces din anul 1986, cu
prilejul căruia Guvernul britanic l-a desemnat pe înaltul funcţionar de stat în
calitate de martor-cheie, în încercarea de a suprima publicarea unui bestseller
internaţional, şi anume cartea: 'Spycatcher' ("Vânătorul de
spioni")
. Autorul acestei cărţi de o imensă popularitate, Peter
Maurice Wright, ofiţer din prima linie a serviciilor britanice de contrainformaţii,
a fost acuzat -în mod nefondat, după cum
s-a dovedit, ulterior, în instanţă
- de către Guvernul britanic, de a fi
dezvăluit, în paginile cărţii sale, informaţii confidenţiale dintr-o speţă
majoră de contraspionaj.

Iată, aşadar, fragmentul din contextul
procesual în cauză, citat de către documentariştii expresiei:

 • Lawyer: 'What is the difference between a misleading
  impression and a lie?'

  Armstrong: 'A lie is a straight untruth.'

  Lawyer: 'What is a misleading impression – a sort of
  bent untruth?'

  Armstrong: 'As one person said, it is perhaps being «economical with the truth».'
 • Avocat: "Care
  este deosebirea dintre o impresie înşelătoare şi o minciună?"

Armstrong: "O minciună este un neadevăr făţiş."

Avocat:
"Ce este o impresie înşelătoare – un fel de neadevăr deformat?"

Armstrong:
"După cum spunea cineva, înseamnă, probabil, a fi «zgârcit cu adevărul»."

-Expresia este, însă, –într-o formă uşor diferită– atestată
documentar încă din secolul al 18-lea, o referinţă notabilă în acest sens fiind
reprezentată de un scurt fragment de consemnări, din anul 1796, aparţinând
omului de stat şi filosofului irlandez, Edmund
Burke
/1729 –1797/:

 • 'Falsehood
  and delusion are allowed in no case whatsoever: But, as in the exercise of all
  the virtues, there is an economy of
  truth
  .'
 • =
  "Falsitatea şi impostura nu se tolerează sub niciun chip. Dar, ca în cazul
  exerciţiului tuturor virtuţilor, există o
  economie de adevăr
  ."

******

-O altă sintagmă de natură eufemistică,
dar care ilustrează, în această formă specifică, precaritatea unei condiţii materiale sau financiare este:'In
reduced circumstances
' …= "În
circumstanţe diminuate/
sau reduse", conform traducerii mot-à-mot.

-Semnificaţia sa de profunzime, redată
ca atare în limba română, este aceea de: "Condiţie/ sau situaţie falimentară", respectiv de: "Pauperitate/sărăcie/ ori strâmtorare".

-În epoca georgiană, respectiv victoriană –timpurile istorice
în care îşi are originea sintagma de referinţă–, termenul cu formă de plural: 'circumstances' era întrebuinţat,
în mod curent, în accepţia de: "bunăstare
materială
sauprosperitate" /engl:'material welfare'/ sau, după caz: "miljoaceoriresurse (materiale)" /engl:'means'/.

-O
persoană care traversa perioade dificile din punct de vedere material, fără a
mai putea, drept urmare, să-şi permită standardele de viaţă pe care le deţinuse
anterior
era, astfel, definită ca aflându-se: 'in reduced circumstances'.

-Un exemplu timpuriu în această privinţă
a fost identificat de către experţii britanici în paginile unui roman publicat
în anul 1844, creaţie a demnitarului englez, de origine scoţiană, Lordul Henry Peter Brougham /1778–1868/, şi intitulată: 'Albert Lunel; Or, the Château of
Languedoc'
("Albert
Lunel sau Castelul din Languedoc")
:

 • 'Born
  of noble family... reduced in
  its circumstances.'
 • =
  "Născut din familie nobiliară… pauperizată."

******


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Sintagma: 'A paying guest' = "Un
musafir
…/ sauUn oaspete plătitor", în traducere textuală este considerată
de către lexicologii şi istoriografii britanici drept un arhetip al limbajului eufemistic.

-Ea a fost inventată pentru a defini, în
particular: evitarea asumării sau
a recunoaşterii stânjenitoare, de către o persoană aflată în mare impas
financiar, a necesităţii de a primi chiriaşi în gazdă în scopul de a
face faţă…/ de a se descurca…/ saude a o scoate la capăt în aceste condiţii
vitrege
.

-Prima întrebuinţare cunoscută a
sintagmei 'Paying guest', cu
referire specifică la plata chiriei într-o locuinţă privată a fost identificată
într-un număr din anul 1894 al tabloidului săptămânal englez: 'The Wells Journal':

 • 'He
  was a tutor ostensibly, but he was also a paying
  guest
  .'
 • =
  "Era cunoscut drept preparator, dar, pe deasupra, era şi musafir plătitor."

******

-Auzind expresia: 'Excuse (Pardon) my French', un vorbitor mai puţin avizat al
limbii engleze ar putea crede, altminteri pe bună dreptate, –având în vedere referinţa specifică la limba
lui Voltaire
– că este vorba despre scuze legate de un nivel nu foarte
ridicat de competenţă a unui britanic într-o conversaţie purtată în această
limbă cu un cunoscător en titre.

-În realitate, lucrurile sunt departe de
a sta astfel, şi aceasta, întrucât prin intermediul expresiei exclamative de
referinţă se prezintă scuze pentru
limbajul nu tocmai …plăcut urechilor
sau sensibilităţii interlocutorului,
pentru a recurge, ca să spunem aşa, la un eufemism în eufemism …altfel spus:pentru cuvintele orivocabularul injurios/ vulgar/ sauofensator
întrebuinţat.

-La o analiză şi mai profundă, trebuie
spus că este vorba despre o expresie
criptată
, utilizată în mod convenţional şi ai cărei utilizatori nativi –vorbitor şi interlocutor– cunosc, la fel
de bine, faptul că termenul sau termenii inadecvaţi pentru folosirea cărora se
cere scuze şi pretinşi a fi, eufemistic vorbind, de extracţie franceză sunt, de
fapt, englezeşti get-beget.


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-De departe cel mai interesant aspect
legat de această expresie constă în întrebuinţarea ei, la origini –în secolul al 19-lea– în sensul
propriu
al exclamaţiei pe care o conţine. Astfel, acum două secole, atunci
când nativii britanici cu un nivel educaţional mai elevat (englezi, în
particular) recurgeau la expresii franceze în conversaţie, –în binecunoscutul spirit de
"bonton" al epocii
– ei îşi cereau scuze, îndeobşte,
interlocutorilor, pornind de la prezumţia că mulţi dintre aceştia din urmă nu
vor fi fost familiarizaţi cu această limbă.

-Un exemplu grăitor în această privinţă
figurează, conform documentariştilor expresiei, în paginile unui număr din anul
1830 al revistei londoneze lunare, pentru femei: 'The Lady’s Magazine':

 • 'Bless
  me, how fat you are grown! - absolutely as round as a ball: - you will soon be
  as enbon-point (excuse my French) as your poor dear father, the major.'
 • =
  "Doamne sfinte, cât de grăsană te-ai mai făcut! - de-a dreptul rotundă ca
  o minge: - o să ajungi, în scurtă vreme, la fel de enbon-point (scuză-mi
  franceza
  ) precum bietul tău părinte, dragul nostru maior."

-'En bon point' (traductibil, ad
litteram, prin: "În formă bună")
este
termenul francez pentru "durduliu"
sau "grăsun"(engl: 'plump')
sau, într-o formulare mai elegantă: "bine
hrănit"
(engl: 'well-nourished'). Or, din
perspectivă actuală, s-ar putea considera cel puţin bizar, dacă nu deplasat cu
totul, faptul că vorbitoarea, care i se adresează fără menajamente
compatrioatei sale cu privire la aspectul fizic al acesteia, s-a simţit obligată
să-şi ceară scuze pentru folosirea limbii franceze şi nu pentru grosolănia
afirmaţiei în sine…

-Expresia a fost
popularizată un secol mai târziu, o variantă a acesteia fiind descoperită în cuprinsul
cărţii: 'All Trees were Green'
("Toţi copacii au fost verzi")
, creaţie a scriitorului englez, Michael Harrison /1907-1991/, publicată
în anul 1936:

 • 'A
  bloody sight better (pardon the French!) than most.'
 • =
  "O privelişte îndrăcit de urîcioasă,
  mai acătării (pardon pentru franceză!)
  decât multe altele."
Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 11 Martie 2020, 06:21

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Oricare ar fi activităţile sau deciziile noastre cotidiene, ele au la bază componenta intrinsecă a unei mari diversităţi de...

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Ascultă live

Ascultă live

19:00 - 19:30
Colecții Românești
Ascultă live Radio România Cultural
19:05 - 21:00
ARENA NAŢIONALĂ
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
18:00 - 20:00
TEATRU RADIOFONIC
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru