Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

19 Iunie 2020, 06:01

-'A
nod is as good as a wink
' este o expresie familiară, cu valoare proverbială,
despre a cărei sonoritate se poate afirma, cu deplin temei, că este aptă de a
frapa vorbitorii de astăzi ai limbii engleze prin modernitatea combinaţiei sale
lexicale. Fapt este, însă, că ea îşi are "obârşia" în Anglia
secolului al 16-lea.

-Traductibilă, textual, prin: "Un dat din cap în semn de încuviinţare valorează
la fel de mult precum făcutul cu ochiul
", ea semnifică, la nivel metaforic:
"O aluzie/ un semn/ un gest/ sau, după caz, o privire subtilă ori cu subînţeles este suficientă/ sau
de ajuns pentru a face pe cineva să-şi dea seama de un anumit lucru
, ...respectiv:pentru a pricepe ce se întâmplă/
sau
pentru a realiza despre ce este
vorba
".

-Insolitul expresiei, respectiv semnificaţia total diferită faţă de înţelesul din prezent
se remarcă, potrivit documentariştilor acesteia, în varianta ei mai lungă din
cuprinsul unuia dintre volumele epistolare: 'Letters'
("Scrisori")
, purtând semnătura anticarului englez, Joseph Ritson /1752-1803/,şi
publicat în anul 1793:

 • 'A nod is as good as a wink to a blind horse'.
 • "Că-i semn de încuviinţare ori tras cu
  ochiul, la fel cântăreşte pentru un cal fără vedere
  ".

-Această versiune face trimitere –în sens figurat şi
în cheie peiorativă, desigur
– la inutilitatea/ absurdul/ sau
ridicolul semnelor adresate unui
"cal orb"('blind horse'), …cu alte cuvinte, unei persoane care nu este capabilă/ deschisă/ ori dispusă să recepteze
subtilitatea mesajului nonverbal
.

-Potrivit lexicologilor, odată cu secolul
al 19-lea, sintagma 'blind horse' a fost eliminată din expresie, care a dobândit,
astfel, accepţia sa actuală.

********

-Expresia idiomatică de extracţie engleză,
cu valenţe de proverb: 'A golden key can
open any door
'...în redare literală: "O cheie de aur poate deschide orice uşă",
...cu variantele de echivalare: "Cheia de
aur descuie…/
oridesferecă toate uşile/ sautoate
porţile
", ...respectiv:
"Aurul e cheia care merge…/ saucare
se potriveşte la toate încuietorile
" ilustrează, cât se poate de
vădit, un crud adevăr mercantil cu forţă axiomatică, indiferent de timp
ori spaţiu geografic.

-Pe parcurs, expresia a îmbrăcat şí
forme precum: 'Thereis no lock but a golden key will open it'
= "Nu-i încuietoare pe care ocheie de aur(în sensul metaforic, evident, de bani/
ori foloase materiale substanţiale)

să n-o poată deschide", ...sau: 'No lock will hold against the power of gold' = "Niciun lacăt/ ívăr/ zăvor/ sau încuietoare nu rezistă în faţa puterii
aurului
". Cu toate acestea, primul autor semnalat de către specialişti
ca utilizator al expresiei, în forma cel mai des folosită astăzi este
scriitorul, poetul, dramaturgul şi curteanul englez, John Lyly /c.1553/1554-1606/,
faimosul iniţiator al "Eufuismului"
(engl.:'Euphuism',
varianta engleză a "Manierismului"
european
), în scrierea sa din anul 1580:
'Euphues and His England'("Euphues şi
Anglia lui")
.

-'A golden key
can open any door
' a dobândit popularitate semnificativă de-abia în secolul al 20-lea,
odată cu o producţie cinematografică britanică de referinţă din anul 1969,
intitulată: 'The Magic Christian'. Expresia-proverb
este însăşi "cheia" acestui film zguduitor, în fapt, o satiră
necruţătoare –de cele mai multe ori cu accente de o duritate
extremă–, îndreptată împotriva
cupidităţii şi a vanităţilor umane: în mod specific, asupra unor personaje
sinistre din angrenajul sistemului capitalist şi care, în virtutea uriaşei lor
influenţe şi puteri financiare, ademenesc cu bani şi manipulează, cu cinism,
semeni de condiţie materială precară, punându-i, în schimb, în situaţii de
umilinţă şi înjosire fără margini.

********

-Legendara marionetă, 'Mr. Punch'("Dl. Punch") este personajul
inspirator al expresiei comparative: '(As) Pleased as Punch', a căreitraducere literală: "La fel de încântat precum Punch" a
dobândit accepţia generală: "Foarte…/
peste poate
sau peste măsură de…/ extrem sau
nespus de mulţumit/ bucuros/ încântat/
ori satisfăcut"// sau "încântat la culme".

-Numele 'Punch' derivă de la 'Polichinello'
(sau 'Punchinello', conform unei variante grafice foarte comune), o
marionetă reprezentativă pentru "Commedia
dell'arte"
, una dintre formele teatrului de improvizaţie, originară din
Italia secolului al 16-lea şi practicată până în ziua de astăzi în Europa, dar
şi în Marea Britanie.

-Personaj de un comic grotesc, descris
drept infatuat, mulţumit de sine şi
veşnic
încântat de răutăţile şi
ticăloşiile la care se deda, Punch
îşi clama, de fiecare dată, biruinţa nefastă asupra victimelor sale prin
exclamaţia, devenită celebră: 'Thát's the
way to do it!'
("Uite-aşa se
face!")

-Reprezentaţiile teatrale cu Punch au început, în Marea Britanie, în
epoca Restauraţiei monarhice din secolul al 17-lea. Una dintre intrările din anul
1666 ale "Jurnalului lui Samuel
Pepys" ('The Diary of Samuel Pepys'
) [n.b.:Samuel
Pepys
/1633-1703/, autor de romane şi cronicar din perioada domniei regelui
Charles al II-lea al Angliei]
…evidenţia
originea italiană a acestor spectacole tematice, ca şi imensa popularitate de
care se bucurau încă de pe atunci:

 • 'I
  with my wife went by coach to Moorefields, and there saw 'Polichinello', which pleases me mightly'.
 • "Eu şi cu a mea soaţă am purces cu
  trăsura la Moorefields, şi acolo am văzut 'Polichinello', care-mi e pe plac negrăit de mult".

-'As
pleased as Punch
' este, la ora actuală, forma cea mai comună a expresiei,
dar, la vremea inventării sale, lexicologii britanici semnalează ca fiind la
fel de uzuală varianta: 'As proud as
Punch
' ("La fel defălos/ sau de mândruprecum Punch"). Şi tot de la
aceste voci autorizate aflăm faptul că scriitorul Charles Dickens /1812-1870/ –cel
mai prestigios romancier al epocii victoriene
– folosea interschimbabil cele două variante ale
expresiei în romanele sale:

'David
Copperfield'
,
publicat în anul 1850:

 • 'I
  am as proud as Punch to think that I
  once had the honour of being connected with your family'.
 • "Mă mândresc peste poate când mă gândesc
  că mi-a fost dată, cândva, cinstea de a fi întreţinut legături cu familia
  domniei-tale".

…respectiv:
'Hard Times' ("Timpuri grele")
, publicat în 1854:

 • 'When
  Sissy got into the school here, her father was as pleased as Punch'.
 • "Atunci
  când Sissy a mers la şcoala de aici, tatăl ei a fost neînchipuit de mândru".

********

-Înţelesul termenilor individuali din
compunerea expresiei: '(To use) A sledgehammer to crack a nut', şi anume: "(A folosi) Un baros pentru a sparge o nucă" dă întreaga măsură a conotaţiei
acesteia: "A recurge la mijloace/
resurse/
sau forţe exagerat de multe, respectiv de mult prea mari proporţii pentru a
rezolva lucruri
sau probleme minore"/ ori: "A face uz de metode prea drastice/ sau radicale pentru a
rezolva un anumit lucru
". În limba română, pentru forma engleză a
acestei expresii idiomatice, există expresii familiare sinonime precum: "Atăia
capul ca să-ţi treacă…/
ori ca să te lase migrena"/ sau: "A te folosi de un tun ca să omori un purice".

-'Sledge'
a fost, la origini, denumirea acestui tip de ciocan din fier, de mari dimensiuni, întrebuinţat pentru prima oară
în Anglia secolului al 15-lea şi definit, în limba română, prin termenul:
"baros": or forma 'sledgehammer'
este, practic, un pleonasm(ştiut fiind că 'hammer' este denumirea curentă, din limba engleză, pentru "ciocan").

-Această expresie eminamente
…"disproporţionată" s-a născut, însă, în America anilor 1850, …'a
sledgehammer to crack a nut
' reprezentând una dintre numeroasele ei
variante care s-au perpetuat până în prezent, impunându-se în detrimentul celorlalte,
dispărute, treptat, din uzanţa lexicală.

-Lingviştii documentrişti ai expresiei
atrag atenţia asupra faptului că, practic, aproape tot ceea ce este de mici
dimensiuni şi, implicit, uşor de zdrobit -simbolizat
de alune sau nuci ori de insecte precum muşte
sau ţânţari
- a căzut, din punct
de vedere lexical, sub greutatea …barosului. Prima victimă a "necruţătoarei"
unelte lexicale a fost o umilă muscă,
aşa cum reiese, bunăoară, dintr-o povestire publicată în anul 1878, în paginile
unui ziar din Gettysburg, Pennsylvania, S.U.A:

 • 'Don't
  worry over little ills of life. It is like taking a sledgehammer to kill a fly'.
 • "Nu
  vă faceţi griji cu privire la micile neajunsuri ale vieţii. E ca şi cum ai pune
  mâna pe un baros ca să striveşti o muscă".

-"Nucile" şi "alunele"
au intrat în …peisaj ceva mai târziu, fapt dovedit, între altele, de un articol
publicat, potrivit cercetătorilor literari, în cuprinsul unui număr din
primăvara anului 1893 al unei gazete din Reno, Nevada, S.U.A.:

 • 'We
  know some men who are always looking for a
  sledgehammer to crack a peanut
  '.
 • "Cunoaştem
  nişte oameni care sunt tot timpul în căutarea unui baros pentru a sparge o alună".

-Pe de altă parte, conform aceloraşi
experţi, "ţânţarul"
figurează, de pildă, într-un enunţ din cuprinsul cărţii: 'Industrial America in The World War' ("America industrială în
timpul Războiului Mondial")
, publicată în anul 1923, sub semnătura lui
Grosvenor B. Clarkson /1882-1937/,
director al Consiliului Apărării Naţionale al S.U.A. în perioada Primului
Război Mondial:

 • 'The
  Board never useda sledgehammer to kill a gnat'.
 • "Consiliul
  nu s-a folosit niciodată de un baros ca să omoare un ţânţar".

-Primele
exemple în formă scrisă ale formei actuale a expresiei: 'a sledgehammer to crack a nut' datează din jurul anilor 1950,
rămânând de domeniul speculativului dacă forma curentă provine dintr-o
reformulare a variantelor: 'crack a
peanut
' ("a sparge o alună")sau
'crack a gnat' ("a
strivi un ţânţar
")
, …respectiv
dacă ea ar putea fi rezultatul unei combinaţii dintre aceste două variante,
relativ asemănătoare din punct de vedere al sonorităţii segmentelor lexicale
constitutive: [-nut], respectiv [-nat].

********

-Dacă expresia anterioară se
caracterizează printr-un grad foarte ridicat de transparenţă semantică,
expresia imperativă: 'Keep your powder
dry
' este dilematică prin excelenţă din punct de vedere al identificării
semnificaţiei de profunzime: şi aceasta întrucât, ceea ce, la nivel formal
–deci ad litteram– se traduce prin:
"Păstrează-ţi pulberea uscată"
are, în fond, accepţia metaforică: "Ţine-te
bine
sau Fii tare// Calmează-te sau Păstrează-ţi calmul// Nu te descumpăni// Nu
te pierde cu firea// Nu-ţi irosi forţele/ potenţialul/
sau resursele".

-Această expresie idiomatică informală
face, totuşi, aluzie la praful de puşcă
pe care soldaţii aveau îndatorirea de
a-l menţine uscat, pentru a-l putea folosi, în orice moment, pe câmpul de luptă
.
Acest îndemn îi este atribuit celebrului lider politic şi militar englez, Oliver Cromwell /1599-1658/, Lord Protector
al Federaţiei Republicane a Angliei, Scoţiei şi Irlandei, din anul 1653 şi până
la moartea sa. Un autor irlandez din secolul al 19-lea, Edward Hayes consemna, în paginile unei antologii de balade
istorice, publicată în anul 1857, următoarele:

 • «There
  is a well-authenticated anecdote of Cromwell. On a certain occasion, when his
  troops were about crossing a river to attack the enemy, he concluded an address
  in the usual fanatic terms, with these words: 'Put your trust in God; but mind
  to keep your powder dry'».
 • «Circulă
  o istorioară bine documentată despre Cromwell. Cu un prilej anume, pe când
  trupele lui se pregăteau să traverseze un râu spre a ataca tabăra inamică, acesta
  li s-a adresat soldaţilor, încheind cu obişnuitele vorbe înflăcărate: "Puneţi-vă
  nădejdea în Dumnezeu; fiţi, însă, cu grijă
  vă ţineţi firea
  "».

-Versiunea completă a expresiei inspirată
de zelul patriotic cromwellian, şi anume:
'Trust
in God and keep your powder dry
'
, prezentă în mai multe texte din secolul
al 19-lea, atestă faptul că îndemnul 'keep your powder dry' din partea a
doua a versiunii în cauză avea, în opinia cercetătorilor literari, calitatea
unui fel de garanţie suplimentară. Acest
lucru reiese, de altfel, fără echivoc, dintr-un fragment de text identificat în
paginile unui număr din anul 1908 al "Suplimentului
literar al ziarului The Times" ('The Times Literary Supplement')
:

 • 'In
  thus keeping his powder dry, the
  bishop acted most wisely, though he himself ascribed the happy result entirely
  to observance of the other half of
  Cromwell's maxim
  '.
 • "Păstrându-şi,astfel, cumpătul,
  episcopul a acţionat cât se poate de înţelept, cu toate că el însuşi a pus, întru
  totul, fericitul deznodământ pe seama celei de-a doua jumătăţi a maximei lui Cromwell".

********

Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 11 Martie 2020, 06:21

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Oricare ar fi activităţile sau deciziile noastre cotidiene, ele au la bază componenta intrinsecă a unei mari diversităţi de...

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Ascultă live

Ascultă live

19:00 - 20:00
Jazz pe românește
Ascultă live Radio România Cultural
19:00 - 19:05
Ştiri
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
19:00 - 20:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
19:00 - 19:03
Buletin de știri
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru