Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

22 Mai 2020, 06:00

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în particular, este cu adevărat remarcabil: cine s-ar aştepta, bunăoară, ca un somn sănătos/ sau zdravăn să aibă drept sursă de inspiraţie un …titirez? Şi totuşi, expresia comparativă, familiară: 'Sleep like a top' este dovada de netăgăduit în acest sens.

-'Tops',
sau mai exact: 'Spinning-tops' erau artifacte comune care făceau deliciul jocurilor
copilăriei încă din antichitate, un astfel de titirez, originar din Egiptul antic şi datat, cu aproximaţie, în
anul 1250 î.e.n. numărându-se, de pildă, printre exponatele faimosului British Museum.

-Tehnic vorbind, odată bine învârtit pe
o suprafaţă plană, titirezul (cunoscut şí
sub denumirile de "prâsnel" ori "sfârlează")
îşi
menţine un balans perfect, antrenat de inerţia mişcării de rotaţie, altfel
spus, axul său rămâne în poziţie
staţionară
: extrapolând la nivelul semnificaţiei de profunzime a acestei
simpatice expresii, este ca şi când axul jucăriei ar …"dormita" sau ar "somnolá".

-Expresia 'sleep like a top' are o vechime considerabilă, cel mai timpuriu
context cunoscut al utilizării ei fiind unul ilustru, mai precis, un scurt
fragment din ediţia din anul 1634 a piesei: 'The
Two Noble Kinsmen'
("Doi veri de
stirpe aleasă")
, scrisă de "Bardul din Avon", William Shakespeare, în colaborare cu
confratele său de breaslă, prolificul şi influentul, în epocă, dramaturg
englez, John Fletcher /1579-1625/:

 • 'O
  for a prick now like a nightingale, to put my breast against, I shall sleep like a top else.'
 • "O,
  de-aş avea, precum o filomelă, în preajmă-un tufăriş de spini, ca pieptu-n el
  să-mi sprijinesc şi-n somn adânc să cad."

/versiune
neoficială de traducere/

-Această expresie comparativă are un
sinonim aproape perfect, reprezentat de mai nou intrata în limba engleză: 'Sleep like a log', expresie identică,
altminteri, cu cea din limba română: "A
dormi (ca un) buştean
"…cu varianta
non-individualizată:
"A dormi
neîntors
".

-În acest caz, semnificaţia este mult
mai transparentă, transferul metaforic de la imobilitatea unui obiect (buştenii
foarte masivi, deci greu de urnit) la aceea a unei persoane care doarme profund
fiind foarte uşor de intuit.

-Unii lexicologi şi
istoriografi sunt de părere că 'sleep like a
log
' are, mai curând, drept sursă de inspiraţie sunetul ferăstrăului
folosit la tăierea buştenilor, asemănător …sforăitului uman.


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Mica expresie exclamativă: 'Sleep tight ['tʌɪt], echivalenta urării
noastre: "Somn uşor" se
foloseşte pe scară largă în multe dintre ţările vorbitoare de limba engleză,
forma ei completă fiind rimată şi cu vădită încărcătură umoristică: 'Good night, sleep
tight, don't let the bedbugs bite
' …având corespondent aproximativ de
traducere, vehiculat, la noi, cu precădere în limbajul copiilor:"Noapte bună, somn uşor, vise
plăcute, puricii să nu te ciúpe
".

-Elementul generator de controverse
lingvistice este adverbul său constitutiv: tight,
mai precis, două dintre înţelesurile majore ale acestuia, luate în considerare
în scopul determinării provenienţei expresiei.

-Conform uneia dintre interpretări,
expresia ar data din vremea când saltelele erau aşezate pe un cadru alcătuit
dintr-o reţea de frânghii trainice,
care trebuiau foarte bine întinse
pentru a împiedica lăsarea patului şi, implicit, disconfortul ocupantului:
aceasta, apropo de primele înţelesuri de bază ale adjectivului tight, şi anume: "strâns/
încordat/ bine
sau tare în sens de:"strâns orisolid (legat/ ancorat/ fixat/ grupat, etc)".

-În realitate, semnificaţia expresiei
este configurată în jurul accepţiilor istorice alternative ale acestui adverb
cu formă adjectivală, şi anume:
"adânc/ profund/ liniştit/
netulburat
".

-Este foarte probabil, conform altor
specialişti, ca la baza opţiunii pentru tight
să se fi aflat criteriul sonorităţii asemănătoare cu substantivul night("noapte"),
rezultând, astfel, urarea rimată, amicală: 'Good night, sleep tight'.

-De altfel, sintagma cu forma: 'tight asleep' ("adâncit în somn",
în traducere textuală)
, folosită în mod curent în secolul al 19-lea –echivalenta sintagmei 'sound asleep'de astăzi– derivă, în
mod evident, din accepţiile alternative tocmai semnalate ale adverbului tight. Un exemplu în acest sens
figurează în paginile unui roman foarte popular în epocă şi reeditat frecvent
la începutul secolului al 20-lea: 'Elizabeth
and Her German Garden' ("Elizabeth şi grădina ei germană")
, operă
publicată, pentru prima oară, în anul 1898, a scriitoarei britanice, Elizabeth von Arnim (n. Mary
Annette
Beauchamp)
/1866-1941/:

 • 'And once, when there was a storm in the
  night, she complained loudly, and wanted to know why lieber Gott didn't do the scolding in the daytime, as she had been
  so tight asleep.'
 • "Şi
  odată, pe când se porni o vijelie la ceas de noapte, se plânse cu năduf, voind
  să ştie pentru ce lieber Gott(bunul Dumnezeu) nu iscase furia naturii
  pe timp de zi, căci ea căzuse într-un somn
  tare adânc
  ."

-Urarea 'sleep tight' era, deja, comună în uzanţa lexicală a vorbitorilor de
limba engleză din a doua jumătate a secolului al XX-lea şi nu ar fi putut
exista un mod mai convingător de "cimentare" a acesteia în mentalul
colectiv decât folosirea ei în textul unei piese muzicale compusă şi
interpretată de legendarii John Lennon
şi Paul McCartney, în perioada de
apogeu a "Beatlemaniei". Este
vorba despre melodia: 'Good Night',
parte a celui de-al nouălea album de studio al nemuritoarei formaţii, intitulat:
'The White Album' (iniţial: 'The
Beatles')
şilansat în anul 1968:

 • 'Now
  it's time to
  say good night:

  Good night. Sleep
  tight
  .'
 • "Acum
  e timpul să
  spui noapte bună:

Noapte bună. Somn uşor."

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-În folclorul
românesc –dar
şi, sub alte denumiri, în cel european, precum
'(The) Sandman' /"Omul cu Nisip"/, în spaţiul
britanic de cultură
–, Moş
Ene
("Părintele somnului") este
un venerabil personaj benefic care trece, noapte de noapte, hotarele tărâmuluioniric în care vieţuieşte pentru a aduce vise bune copiilor, prin presărarea de nisip fin sau pulbere magică pe pleoapele acestora,
de unde şí binecunoscuta expresie aliterativă: "A veni…/ oria sosi Moş Ene pe la gene".

-Forma engleză a sintagmei care
desemnează tărâmul miraculos al viselor este: 'The Land of Nod' ("Ţinutul
Nod
"), şi a luat naştere dintr-un foarte interesant şi inspirat joc
de cuvinte
, care pune în legătură somnul, sugerat prin verbul
prepoziţional: 'to nod off' ("a
adormí/ a aţipí/ a moţăí/ a-l fura
sau lua somnul")

în varianta substantivală: 'nodding off'– …cu vestitul ţinutNod, la care se face referire în paginile
Bibliei.


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Nod era, mai degrabă,
un spaţiu al exilului chinuitor
decât un liman al somnului tihnit. Acest ţinut emblematic, situat la "Răsărit
de Eden
" (engl: 'East of Eden'), menţionat chiar în
primul capitol al "Cărţii
Cărţilor" ('Geneza, 4:16')
,
reprezintă locul surghiunului hărăzit de
Dumnezeu lui
Cain, în urma
cumplitului fratricid –primul din lume
comis de acesta asupra lui Abel,
fratele său mezin.

-Denumirea 'Nod' a fost aleasă în mod deliberat,
în virtutea faptului că este rădăcina ebraică a verbului "a pribegí" (engl:
'to wander')
. Or trimiterea este evidentă: căzut în dizgraţie în
faţa Creatorului Suprem, lui Cain, fratelui ucigaş de frate îi este sortit de
către El să rătăcească, fără niciun
ţel, în acest ţinut dezolant al
ispăşirii
. Toponimul 'East of Eden'folosit
pentru a desemna situarea în spaţiu a unui meleag care nu are, desigur, nicio
legătură cu Edenul (Paradisul)
– a fost preluat, în limba engleză, cu
semnificaţia de: "loc…/ respectivstare
de mortificare considerabilă
."

-Specialiştii semnalează faptul că
variante ale ambelor sintagme au fost publicate în versiuni timpurii ale Bibliei, cel mai bine cunoscute în
prezent fiind, însă, formele din "Biblia (versiunea biblică a)
Regelui James"
/'King James Version'/, în cuprinsul capitolului ante-menţionat: 'Genesis,
4:16'
("Geneza, 4:16"):

 • 'And
  Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of
  Nod
  , on the East of Eden.'
 • "Şi
  s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod,
  la Răsărit de Eden."

-În ipostaza de verb, 'nod' a
intrat, cel mai probabil, în vocabularul limbii engleze, în secolul al
14-lea. Emblematicul poet medieval, Geoffrey Chaucer /1343-1400/
l-a întrebuinţat în 'The Manciple’s Tale' ("Povestirea economului"),
scrisă în jurul anului 1390, una dintre cele 24 de istorisiri spumoase din
cuprinsul capodoperei sale: 'The Canterbury Tales' ("Povestirile din
Canterbury")
:

 • 'Sirs,
  what! Dun is in the mire!

Is there no man,
then, who, for prayer or hire,

Will wake our
comrade who’s so far behind?

A thief might
easily rob him and bind.

See how he’s nodding!'

 • "Văléu,
  fârtaţi! Cumătrul Dun se află la anánghii!

Ci să nu fie,
oare, om pe astă lume ce prin rugă, ori năimit cu plată

Să ni-l deştepte
pe al nost' ortac ce-aşa departe cată?

Vreun fur
putea-va lesne să-l despoaie şi lege fedeleş,

Căci ia priviţi
cum de mai doarme dus!"

/versiune
neoficială de traducere/

-Reputatul satirist, eseist, pamfletar
politic, poet şi cleric anglo-irlandez, Jonathan Swift /1667-1745/
este considerat de către lexicologi ca fiind deţinătorul paternităţii sintagmei, pe care a inaugurat-o în
paginile cărţii sale, intitulată: 'A Complete Collection of Genteel and
Ingenious Conversation'
("O colecţie completă de conversaţii
manierate şi ingenioase")
, şi publicată în anul 1738.

-Prin intermediul personajelor acestei
opere, scriitorul, recunoscut pentru înzestrarea sa remarcabilă în materie de calambururi, a adus în prim-plan câteva
expresii familiare pitoreşti, cu accepţia de: "A se duce…/oria
merge la culcare
": între ele, cea de faţă, rod al ingenioasei
îngemănări dintre un episod de referinţă din Vechiul Testament şi un verb din uzanţa vorbitorilor limbii
engleze:

 • 'I’m
  going to the Land of Nod.'
 • "Pornesc
  acum înspre Ţinutul Nod."

-Proprietarii britanici ai unor reţele actuale de magazine de mobilier şi articole individuale pentru dormitor nu puteau rata şansa fructificării acestei nestemate lexicale pusă în circulaţie de un ilustru conaţional, o adevărată …"mană cerească" sub aspectul strategiilor de marketing: motiv pentru care 'The Land of Nod' a devenit o denumire populară pentru mai multe locaţii comerciale cu acest specific.


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 11 Martie 2020, 06:21

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Oricare ar fi activităţile sau deciziile noastre cotidiene, ele au la bază componenta intrinsecă a unei mari diversităţi de...

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Ascultă live

Ascultă live

03:30 - 04:00
Legendele muzicii (reluare)
Ascultă live Radio România Cultural
03:30 - 04:00
LUMEA DE MAINE (R)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru