498 de de ani de la moartea lui Leonardo Da Vinci
2 May 2017
Exploratorii lumii de mâine
4 May 2017

Asociațiile de tip Cluster constituie rețeta europeană pentru transferul tehnologic

Clusterul MECATREC are rădăcini în anul 2008 când a fost înființat primul nucleu științific de Micronano-mecatronică. Peste 200 de echipamente produse de Institutul de Mecatronică, au fost vândute prin intermediul clusterului MECATREC. Aria de acțiune a clusterului MECATREC este în zona București și județul Ilfov, reunind IMM-urile care au preluat în producție unele din rezultatele cercetării din Institutul de Mecatronică și tehnica Măsurării, institutul fondator al acestui cluster. Principiile și normele europene prevăd ca în componența unu cluster să existe entități din cercetare, industrie, administrație locală și ONG-uri.
Interviu cu dr.ing. Gheorghe Gheorghe, dir. general Inst. de Mecatronică.