PORTRET: Majestatea Sa Regina Ana a României
18 September 2019
Izvoare de filosofie – Abecedarul gândirii grecești antice: Litera Epsilon (Partea a 2-a)
27 September 2019

Idei in nocturnă- Pagini de Istorie – „Portretul unei Ţări. România în fotografiile lui Hoppe. 1923”

              marţi 24 septembrie 2019, Radio, România Cultural (21.10- 22). „ Portretul unei Ţări. România în fotografiile lui Hoppe. 1923”. Invitat, prof. univ. dr. Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române.  Realizator, Dan Manolache.

                Pornind de la cartea cu acest titlu şi de la expoziţia organizată de curând de  Institutului de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, vom încerca pe parcursul emisiunii să conturăm portretul României anului 1923 aşa cum rezultă din fotografiile realizate de unul dintre cei mai vestiţi artişti ai timpului său.

              Într-adevăr, Emil Otto Hoppe a fost unul dintre cei mai vestiţi fotografi ai vremii sale. Provenea dintr-o familie de bancheri din Munchen dar, deşi hărăzit unei cariere în lumea finanţelor, a fost atras irezistibil de arta fotografică şi a devenit renumit în mediul intelectual şi politic londonez pe care l-a cucerit cu portretele sale de o mare expresivitate. I-au pozat capete încoronate, mari artişti, mari intelectuali dar şi oameni simpli chemaţi mai întâi în studioul său şi mai târziu surprinşi în mediul lor de viaţă, ceeea ce a adus fotografiilor un spor însemnat de autenticitate. E.O. Hoppe era aşadar un artist cu un mare succes comercial dar, în acelaşi timp, un creator care dorea să lase posterităţii şi altceva decât remarcabile portrete. Dorea să lase urmaşilor imaginea lumii în care trăia fotografiind aspectele ei reprezentative, dorea să „ înregistreze o societate”.

               Primul prilej i s-a ivit în 1923 când, urmare a unor relaţii apropiate cu români aflaţi la Londra, unii în calitate diplomatică, a primit învitaţia de a face o vizită în România. Cartea sa „In gipsy camp and royal palace”(România între bordei şi palat), prefaţată de Regina Maria, volum ce conţinea nu doar fotografii ci şi impresii de călătorie a devenit un model pentru el însuşi dar şi pentru cei care i-au urmat în pasiunea de cronicari vizuali ai vremii lor.

           A ajuns la Bucureşti cu celebrul tren Orient Expres a descoperit o ţară altfel decât era cunoscută prin imaginea schematizată şi neadevărată ce cucerise vestul Europei: „România este destinată să devină o ţată bogată. Are forţă hidraulică din belşug, abundenţă de resurse minerale şi gaze naturale practic neexploatate. Foarte puţin pământ este lăsat de pârloagă… Există mari posibilităţi agricole şi mână de lucru ieftină……Afirmaţiile neclare şi injuste care au apărut recent- în cele mai multe cazuri anonime- care descriau România ca un rxcelent focar de terorism şi corupţie sunt, totuşi, conform experienţei mele, cu totul opuse.”

    Pe parcusul sejurului său în ţara noastră a fost primit de familia regală, a conoscut intelectuali de marcă, Grigore Antipa de pidă, mari oameni politici, între ei Ion I.C. Brătianu dar şi oameni simpli, o atracţie deosebită a simţit-o pentru şatrele de ţigani, pe care i-a portretizat atunci când a vizitat Transilvania, Bucovina, Dobrogea sau Balta Brăilei.

      Vom vorbi despre toate acestea dar şi despre multe altele în emisiunea al cărui invitat, domnul prof. dr. Adrian Silvan Ionescu, este şi autorul unui excelent studiu introductiv pe care l-am folosit în redacrarea acestui text de prezentare.

   Să mai menţionăm că imaginile prezentate provin de la E.O.Hoppe Estate Collection at Curatorial Assistance, Inc., Pasadena, California, SUA. Şi sunt protejate de dreptul de autor.