Știința 360 – 30 aprilie 2021 – Magazin istoric (Aprilie 2021)
30 April 2021
Știința 360 – 3 mai 2021 – Editura Nemira lansează Imprintul ORION, dedicat exclusiv cărților de nonficțiune
3 May 2021

Dimensiunea științifică a artei: Psaltirea lui Anastasie Crimca de la Dragomirna analizată cu raze X


În secolul al XVII-lea la Mănăstirea Dragomirna se afla o importantă școală de caligrafie și manuscrise miniate, fondată de mitropolitul Anastasie Crimca, el însuși fiind înzestrat cu un talent deosebit. Se cunosc peste 25 de manuscrise din timpul său, majoritatea împodobite cu miniaturi. 

Psaltirea de la Dragomirna, caligrafiata de Anastasie Crimca la 1616 pe pergamente din piele de ied, aflată în muzeul mănăstirii  a constituit obiectul de studiu al cercetătorilor de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie care au analizat pergamentele psaltirii pentru a afla compoziția cernelurilor și a pigmenților care s-au pastrat atât de bine timp de peste 400 de ani. Emanuel Hadâmbu.

Prețiosul manuscris miniat pe pergament, Psaltirea caligrafiata de Anastasie Crimca aflat acum în Muzeul Mănăstirii Dragomirna a suferit în urma atacurilor cazace din 1653 când a pierdut ferecătura de argint a copertelor. Ecaterina, soția lui Vasile Lupu a restaurat manuscrisul cu o nouă ferecătură de argint. Manuscrisul este o bijuterie caligrafică perfect conservată, ce conține 200 de file scrise cu cerneală neagră și cu unele pagini complet pictate cu scene biblice sau decorate cu vignette. Interesantă este prezența caracteristicilor locale pentru desenele miniate. Bunăoară regele David și regele Solomon sunt întruchipați în veșminte voievodale specifice secolului al XVI-XVII-lea, iar coroanele pe care le poartă sunt similare cu acelea voievozilor moldoveni. De asemenea castelele au turnuri crenelate și turle decorate cu cruci în forma tipică din regiunea Moldovei.

Călugărițele de la mănăstire doresc să păstreze și să amintească lumii de tradiția creată de mitropolitul Anastasie Crimca prin școala de caligrafie și pictură religioasă de la Dragomirna. Ele au creat, la rândul lor copii pe pergament, a paginilor miniate din psaltirea originală, pe care le-au expus de-a lungul timpului în mai multe orașe din țară: Suceava, Iași, București, Cluj. 

Deși este o îndeletnicire dispărută de multă vreme, tratarea pieilor de animale pentru pergamente, la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie se mai fabrică pergament pentru scopuri științifice și în vederea restaurării diverselor obicte de patrimoniu.

Interviuri cu Emanuel Hadîmbu, cercetător și Iulia Maria Caniola – drd. asistent de cercetare ambii în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, grupul de patrimoniu.

Realizator Mihaela Ghiță