Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

10 Aprilie 2020, 05:53

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru
ca orice vorbitor non-nativ de limba engleză, care nu şi-a adăugat-o încă pe
lista de …"enigme lexicale rezolvate" să fie interesat în a descifra
semnificaţia de profunzime a expresiei idiomatice informale: 'Steal someone’s thunder' =
"A fura …tunetul cuiva".

-Cunoaşterea înţelesului real, şi anume: "A-şi atribui sau însuşi în mod abuziv/ fraudulos/ ori
ilegal, spre propriul avantaj/ beneficiu/
sau folos ideile/ creaţiile/
invenţiile
ori inovaţiile/ meritele/ sau
roadele muncii cuiva
" este calea de acces înspre descoperirea poveştii
adevărate, aparte, a originii sale.

-Aşadar, segmentul generic de realitate
istorică, aflat la originea expresiei, constă în diversele metode folosite,
de-a lungul secolelor, în lumea
teatrului
, pentru a produce efectul
scenic de tunet
, printre care: rostogolirea unor sfere din metal de-a
lungul unor jgheaburi; concasarea de plumb, eliberat, ulterior, în cuve din
lemn (engl: 'wooden bowls') sau alte recipiente voluminoase; agitarea unor
folii subţiri din metal –procedeu aflat
în uz şi astăzi
–. La un astfel de recipient masiv din lemn (care, printre altele, se întrebuinţa pentru
măcinarea unor cantităţi pe măsură de seminţe
de muştar
)
se face referire, bunăoară, în paginile poemului narativ,
eroi-comic: 'The Dunciad', operă
satirică, publicată în anul 1728, a lui Alexander
Pope
/1688-1744/, cel mai prestigios poet şi satirist englez de la
începutul secolului al 18-lea, faimos, în egală măsură, pentru traducerea, în
limba engleză, a operei lui Homer. Versurile de referinţă ale ilustrului poet
sunt următoarele:

 • 'With Shakespeare's nature, or with
  Johnson's art,

  Let others aim: 'Tis yours to shake
  the soul

  With Thunder rumbling from the mustard bowl'.
 • =
  "De a lui Shakespeare fire ori de-a lui Johnson artă,

Alţii să se-ngrijească: 'Mneata chemat
eşti suflete să pui pe jar

Cu Tunetul
rostogolit din
polobocul cu muştar".

-Aluzia la "tunetul rostogolit din
polobocul cu muştar"
are,
însă, tâlcul ei bine…ţintit, cerneala sensibilă a ironiei marelui poet
încondeindu-l pe John Dennis
/1658-1734/, un dramaturg şi critic literar englez despre care, dincolo de izul
anecdotic al expresiei figurate de astăzi, se poate afirma că este chiar primul personaj căruia i s-a "furat
tunetul
"
, la propriu.

…Şi aceasta, deoarece în anul 1704, John
Dennis şi-a pus în scenă, la teatrul Drury Lane din Londra, o piesă intitulată:
'Appius and Virginia' ("Appius şi
Virginia")
şi pentru care a conceput, în mod special, o nouă metodă de
producere a sunetului de tunet. Caracteristicile acestei metode sunt
necunoscute, existând doar ipoteze conform cărora ea ar fi fost o îmbunătăţire
a "polobocului cu muştar" invocat de Pope (posibil, bile metalice rostogolite în
recipiente din lemn)
.

-Dacă, însă, piesa cu pricina s-a soldat
cu un eşec răsunător, fiind retrasă definitiv de pe lista reprezentaţiilor
teatrului londonez, acest lucru nu a fost valabil şí în cazul metodei
novatoare, căci se spune că ulterior, cu prilejul unei reprezentaţii a
tragediei shakespeariene: 'Macbeth',
Dennis a avut neplăcuta surpriză să asiste, în calitate de spectator, la
folosirea propriului său efect special: …drept care, peste poate de stupefiat
şi scandalizat, ar fi exclamat:

 • 'Damn
  them! They will not let my play run, but they steal my thunder!'
 • =
  "Blestemaţii! Nu-mi mai joacă piesa, dar îmi fură tunetul!",

…replică
a cărei consemnare i se datorează istoricului, literatului şi umoristului
britanic, Joseph Spence /1699-1768/,
şi care a fost citată, mai târziu, în cuprinsul unui "Îndrumar de curiozităţi literare" ('Handy-Book of Literary Curiosities'), lucrare –publicată în anul
1893– a autorului britanic, William Shepard
Walsh
/1854-1919/,

sau,
într-o versiune de indignare relatată din alte surse:

 • 'That is my thunder, by God; the villains will play my thunder but
  not my play!'
 • =
  "Ăsta-i tunetulmeu, pentru Dumnezeu; netrebnicii îmi
  joacă tunetul, dar nu şi piesa!"


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Cert este că experienţa, cel puţin
supărătoare, a dramaturgului-inventator, John Dennis se traduce prin ceea ce,
în foarte uzualii termeni juridici actuali, numim: "încălcarea dreptului de autor", contând, în egală măsură, ca sursă en
titre
a acestei mici şi atractive expresii idiomatice.

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-'To
cotton on /to something
/' este o expresie de factură informală,
specifică limbii engleze vorbită în Marea Britanie şi în ţări-parte a fostului
Imperiu Britanic, cu precădere Australia şi Noua Zeelandă. Semnificaţia ei actuală
este aceea de: "Aajunge să cunoască.../ să înţeleagă.../ să
conştientizeze.../
ori să realizeze –în sensul conştientizării- un
anumit lucru
" …cu sinonimele din
limbajul standard: 'To get…/ sau To come to know…; realize…; understand
something
'
.

-Cât despre S.U.A. –în special în partea de sud–, 'To cotton to someone' se întrebuinţează cu accepţia de:
"A se ataşa de…/ a îndrăgi…/ a
începe să ţină la...
orisă-i placă de cineva" (engl:'to take a liking to someone').

-Şi totuşi, fapt deosebit de interesant,
în spaţiul britanic de cultură care a generat-o, expresia a "pornit"
pe drumul îndelungat al preschimbării semantice investită fiind cu această din
urmă conotaţie, specifică, în prezent, doar limbii engleze americane.

-Astfel, specialiştii fac trimitere la
pamfletul 'Mercurius Elencticus' din
anul 1648, îndreptat împotriva parlamentului englez, şi în cuprinsul căruia
autorul: militarul regalist şi poetul, Sir
George Wharton
/1617-1681/ utiliza 'to
cotton' –cu varianta ortografică, specifică epocii:'cotten'– în calitate de
verb cu înţelesul, redat textual, de: 'to make friendly advances'= "a
face avansuri prieteneşti
"
.

-Mai exact, 'cotten up to someone' –cu
varianta:
'cotten to someone'– se folosea în accepţia de: 'to
become friendly with
'
(=
"a începe să se implice sentimental
faţă de cineva"
sau, în limbaj informal:"a
se lipí de cineva
")
.

-Documentariştii expresiei îl indică, de
pildă, pe William Congreve
/1670-1729/, un reputat dramaturg şi poet din perioada Restauraţiei engleze, în
calitate de utilizator -între mulţi alţi
scriitori, de altfel
- al verbului 'cotten' cu această conotaţie de: afinitate romantică, în paginile piesei
sale comice: 'Love for Love'
("Iubire pentru Iubire")
, publicată în anul 1695:

 • 'I
  love to see 'em hug and cotten
  together, like Down upon a Thistle'.
 • =
  "Mi-e drag să-i văd îmbrăţişaţi şi prinşi,astfel, în mrejele iubirii, precum un Fulg în floarea unui Spin".


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Această semnificaţie este atestată,
conform experţilor, şí în secolul al
19-lea, un exemplu în acest sens fiind definiţiile acesteia, listate în "Dicţionarul argotic"('Slang Dictionary'), elaborat de către
bibliofilul şi editorul englez, John
Camden Hotten
/1832-1873/ şi publicat în anul 1869:

 • «Cotton = 'to like, to adhere to, oragree
  with a person
  '; 'to COTTON on to a man' = 'to attach yourself to him, orfancy
  him
  ', ...literally: 'to stick to him asCOTTONwould'».
 • «Cotton = "a plăcea, a se ataşa de...,
  oria avea afinităţi cu o anumită persoană"; 'to COTTON
  on to a man
  ' = "a se ataşa
  de un bărbat
  saua-l îndrăgí", ...literal: "a se lipi de el precumBUMBACUL"».

-Opţiunea pentru bumbac în definirea
metaforică
a dezvoltării unui sentiment de afecţiune cu încărcătură
romantică faţă de o anumită persoană este lesne de înţeles, având în vedere aderenţa benefică pentru corpul uman,
proprie texturii moi şi catifelate a fibrelor derivate din această plantă
textilă
.

-Expresia: 'cottoning on /to something/', aşa cum este ea folosită
astăzi de către vorbitorii limbii engleze din Marea Britanie şi cele alte
câteva ţări-parte a fostului Imperiu Britanic a mai păstrat, din filonul
iniţial al afinităţii de factură romantică, pe lângă semnificaţia
ante-semnalată ("A ajunge să
cunoască.../ să înţeleagă.../ ori să conştientizeze un anumit lucru")
,
...şí conotaţia de: "Ataşament faţă de idei/ acţiuni/ demersuri,etc, în special unele care nu au fost cunoscute/
oriexperimentate anterior".

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Expresia verbală cu
rezonanţă…"exotică" din registrul colocvial al limbii engleze: 'Have a dekko' este înzestrată cu
o semnificaţie de profunzime care are toate şansele de a reprezenta o
necunoscută pentru destui vorbitori din afara spaţiului de cultură britanic.

-Şi, într-adevăr, 'dekko' termenul purtător de semnificaţie al
expresiei
– este semnalat ca fiind unul dintre numeroasele cuvinte adoptate
de către armata britanică în perioada guvernării coloniale a Regatului Unit al
Marii Britanii din India, cunoscută
sub numele de: 'British Raj' /1858-1947/, ca de exemplu: 'avatar'; 'bandana'; 'bungalow'; 'cashmere'; 'curry'; 'guru'; 'khaki'; 'pyjamas'; 'shampoo'; 'typhoon',
ş.a.m.d.

-Echivalenta
din limbajul standard a acestei
expresiei verbale de extracţie hindusă este foarte uzuala: 'Have a look' = "A arunca o privire// A căuta…/ a cerceta…/ sau
a inspecta (rapid) din priviri
".

-Mai exact, această expresie argotică(engl: 'slang') a început să pătrundă în
uzanţa lexicală a soldaţilor britanici din India la jumătatea secolului al
19-lea, pentru a "migra" ulterior, odată cu reîntoarcerea în
patria-mamă a trupelor.

-Prima ei consemnare identificată de
către specialişti datează din anul 1856, figurând în paginile gazetei
londoneze: 'Allen's Indian Mail',
publicaţie axată, în esenţă, pe ştiri provenite din India şi China, privitoare
la corespondenţa dintre militarii britanici, încartiruiţi în aceste ţări, şi
familiile acestora:

 • 'The
  natives of the place flock round, with open mouths and straining eyes, to have a dekko'.
 • =
  "Băştinaşii se strâng roată, cu gurile căscate şi ochii aţintiţi, ca
  arunce o uitătură
  ".

-'Have
a dekko
' a fost şi este şí la
ora actuală întrebuinţată în Londra şi în zonele învecinate, la fel ca alte
două, foarte pitoreşti, expresii colocviale cu acelaşi înţeles, şi anume: 'Have a Captain Cook' şi 'Have
a butcher’s
'.

[n.b: -Aluzia la atribuţia supremă a unui
căpitan de marină de a fi "ochiul vigilent şi atotcuprinzător" care
monitorizează în permanenţă situaţia de la bordul vasului său şi nu numai este
cât se poate de transparentă. Cel mai probabil pentru a conferi mai multă
greutate expresiei
'Have a Captain Cook', inventatorul acesteia va
fi optat pentru figura carismatică a exploratorului, navigatorului,
cartografului şi căpitanului din Marina Regală Britanică, James Cook /1728-1779/.

-Măcelarul generic din
componenţa celei de-a doua expresii pitoreşti, sinonime celei de referinţă:
'Have
a butcher’s
'
este însoţit, de această dată, de unul dintre instrumentele indispensabile
îndeletnicirii sale, şi anume: cârligul în formă de "S" folosit
pentru atârnarea cărnii/
…sau, în sensulstrict vizual
definit prin aceasta –şi prin celelalte expresii sinonime, în formele lor specifice, desigur–: pentru etalarea la
vedere a cărnii spre examinare de către clienţi
.


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-'Have a Captain Cook' şi 'Have a butcher’s' fac, însă,
parte din categoria aşa-numitelor, în lexicologie: 'Rhyming Slangs' ("Expresii
argotice rimate
"), …'Have a
dekko
' fiind, după cum s-a văzut, un import străin.
]

-'Take
a shufti
', o altă expresie cu aceeaşi accepţie, folosită în jargonul
londonez este un sinonim de extracţie străină mult mai apropiat de 'Have
a dekko
'
. Diferenţa constă, de această dată, în provenienţaarabă a
termenului 'shufti' [šufti], care are semnificaţia: "Ai văzut?" (engl:
'Have you seen?')

-În sfârşit, o expresie idiomatică –de aceeaşi factură familiară– cu
sonoritate bizară din seria sinonimică a expresiei britanice de extracţie
hindusă: 'Have a dekko' este simpatica: 'Have a gander', unde, la nivel textual, 'gander' înseamnă: "gâscan/
sau gânsac"
.

-Ea face, pur şi simplu, aluzie la
obiceiul acestei păsări domestice de a-şi întinde sau înălţa gâtul în situaţia când …"detectează"
apropierea unor potenţiali agresori.

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Un exemplu de expresie comparativă de factură colocvială, cu o vădită încărcătură
umoristică şi cu o semnificaţie la fel de evidentă este: 'As fit as a butcher’s dog', …întraducere literală sau
textuală:
"La fel de zdravăn/
vânjos/
oriviguros precum câinele unui măcelar", …cu alte cuvinte: "În(tr-o)
formă (deosebită
sau excelentă)".

-Aluzia la câinele unui măcelar se
citeşte în cheia aşteptării ca patrupedul canin să fie foarte bine hrănit din
resturile generoase din prăvălia acestui breslaş. Şi totuşi, specialiştii nu
deţin explicaţia clară a acestei reprezentări lexicale, având în vedere că un
astfel de câine ar trebui, logic vorbind, să fie mai curând supraponderal
decât…"în formă".

-Bibliofilul şi editorul englez, John Camden Hotten /1832-1873/, autor
care şi-a dobândit reputaţia odată cu elaborarea unui "Dicţionar de argotisme, jargoane şi vulgarisme moderne"('A dictionary of modern slang, cant, and
vulgar words')
, publicat, pentru prima oară, în anul 1859, definea
asemănarea cu "câinele măcelarului" după cum urmează:

 • 'To be like a butcher's dog, that
  is, lie by the beef without touching it;
  a simile often applicable to married men'.
 • =
  "A fi precum câinele unui măcelar"
  înseamnă a sta lângă carnea de vită fără
  a te atinge de ea
  ; o comparaţie aplicabilă, adeseori, bărbaţilor
  căsătoriţi".

-Definiţia oferită de autor evidenţiază,
fără echivoc, un înţeles total diferit
faţă de accepţia actuală
, …'a butcher’s dog' reprezentând, în
epocă, o metaforă pentru"ceva
care se află la îndemână, fără a fi, însă, din várii motive, şi accesibil
"
,
accepţie care a ieşit din uz.

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 11 Martie 2020, 06:21

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Oricare ar fi activităţile sau deciziile noastre cotidiene, ele au la bază componenta intrinsecă a unei mari diversităţi de...

'TIME IS ...ENGLISH': PARTICULARITĂŢI DE ÎNTREBUINŢARE A UNOR MODALITĂŢI CURENTE DE REDARE A CAUZEI SAU A MOTIVAŢIEI ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Ascultă live

Ascultă live

19:00 - 20:00
Teatrul Național Radiofonic
Ascultă live Radio România Cultural
19:30 - 20:00
ALTERNATIVE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
19:00 - 20:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
19:03 - 21:00
Pasaj urban - Dialoguri multiculturale
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru