“Nu am vrut niciodată să fiu celebru. Am vrut doar să fiu grozav” – Ray Charles, 90, la Radio România Cultural
22 September 2020
Recomandări culturale – miercuri, 23 septembrie 2020
23 September 2020

My Life Coach Insisted on 90 Days of Self-Love

25.09. – 26.11.2020, între orele 18.00-21.00
Locație: Atelier 35
Str. Șelari nr. 13, București

Artiști:
ccrocodile tearss
George Crîngașu
Nicoleta Mureș
Daniela Pălimariu
Matthias Pitscher
Mădălina Zaharia

Curatoare: Diana Badea & Daria Nedelcu

RO

Expoziția ‘My Life Coach Insisted on 90 Days of Self Love’ propune o explorare multifațetată a industriei self-help cu patternurile sale de gândire şi kitul de instrumente eficace. Configurate ca practici de autoîmbunătățire, acestea răspund strategiilor individuale de adaptare la reprezentări radiante ale sinelui, ale performanței profesionale intensive și ale spațiului domestic modelat eficient, înaintate de societate ca o serie de coduri ideale de a fi.

Ideologia self-help plasează omul în ipostaza de unic agent capabil de bunăstarea sa biologică, psihică, materială. Individul are la dispoziție o serie de posibilități de a-şi modela viața, corpul şi gândirea în cadrul unei ideologii care echivalează un sine fericit și autoîmplinit cu unul moral. Pattern-urile magice de gândire pozitivă și căutarea unei fericiri lipsite de antagonism se intersectează cu idealuri imposibil de atins și cu detașarea de cauzele reale ale precarității fizice și afective individuale. Condițiile externe sunt minimizate, întreaga responsablitate căzând pe umerii individului copleșit de tirania de a alege mereu cea mai bună opțiune dintre cele mai bune.

Expoziția de grup „My Life Coach Insisted on 90 Days of Self Love” problematizează impactul social al principiilor culturii self-help: o concentrare asupra monitorizării sinelui, o focalizare pe reinventarea și restructurarea perpetuă a vieții personale și profesionale. Ce se întâmplă în momentele de criză? Cum facem tranziția de la această orbitare în jurul sinelui la o orientare asupra comunității, a grupului, înlocuind nihilismul pasiv cu o implicare intensivă stimulată de atenție, grijă și responsabilitate? Este acesta un moment propice pentru ca alte idei să înlocuiască datoria copleşitoare de a fi fericit, de a atinge maximul de autoîmplinire, aducând în prim-plan, aşa cum propune Pascal Bruckner, dragostea, dreptatea, prietenia, libertatea?

EN

The exhibition “My Life Coach Insisted on 90 Days of Self-Love” proposes a complex exploration of the self-help industry with its thought patterns and effective toolkit. Configured as self-improvement practices, they respond to individual strategies of adaptation to radiant representations of the self, of the peak professional performance and of the efficiently structured domestic environment, promoted by society as a series of ideal guidelines to go by.

The ideology of self-help places the man in the position of being the sole agent responsible for his own biological, emotional, material well-being. The individual has at his disposal a series of possibilities to shape his life, body and mind within an ideology which equates a happy and self-fulfilled self with a moral one.

The magical patterns of positive thinking and the pursuit of a happiness which is devoid of antagonism intersect with unattainable goals and with a detachment from the real grounds of the physical and emotional precariousness of the self. The external conditions are minimized, the entire responsibility falling on the shoulders of the individual, who is overwhelmed by the tyranny of always having to choose the best option from the very best.

The group show “My Life Coach Insisted on 90 Days of Self-Love” questions the social impact of the principles of self-help culture: a focus on self-monitoring and on a perpetual reinventing and restructuring of the personal and professional life. But what happens in times of crisis? How do we make the transition from this orbiting around the self to an orientation towards the community, the group, replacing passive nihilism with an intensive involvement stimulated by attention, care and responsibility? Is this a good time for other ideas to replace the overwhelming duty to be happy, to reach the peak of self-fulfillment, bringing to the forefront, as Pascal Bruckner proposes, love, justice, friendship, freedom?

——————-
Evenimentul face parte din proiectul Complex de Vitamine derulat de Club Electroputere și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici, Revista ARTA, CUTRA, Scena9, Telekom Electronic Beats, The Institute