AUDIO Geo Bogza sărbătorit la Câmpina la 111 ani de la naștere
9 February 2019
Românii in lume – Ioana Pârvulescu – laureata a Premiului Uniunii Europene pentru Literatura
10 February 2019

O carte pe zi: Istoria secretă a cărţilor blestemate

Realizator Valentin Protopopescu

Duminică, 10.02.2019, în emisiunea Răsfăţ matinal

Arnaud de la Croix, Istoria secretă a cărţilor blestemate, traducere de Nicolae Constantinescu, Dinasty Books şi Proeditură şi Tipografie, Bucureşti

Ispita nemuririi şi a omniscienţei care să conducă la puterea absolută este una străveche. Dar pentru că a face concurenţă Divinităţii este îndeobşte o atitudine blamabilă, condamnabilă şi foarte periculoasă, acest demers al frondei ontologice se cuvine să beneficieze de protecţia anonimatului. Ba chiar de armura celui mai bine păzit secret. De aici şi investirea cu aura tainei celei mai cumplite a documentelor şi cărţilor care ar conţine algoritmul ajungerii la Marea Putere. Uneori, ştiinţa sacră alternativă este o simplă poveste paralelă sau oblică la cea oficială, canonică. Alteori, ea stă într-un ritual mecanic sau chimic sau discursiv. Cert este că toate aceste tainice meşteşuguri şi naraţiuni alternative se bucură de pecetea secretului, tocmai pentru a evita pedeapsa autorităţii consacrate.

Ei bine, despre textele ascunse şi puse la index scrie francezul Arnaud de la Croix în volumul Istoria secretă a cărţilor blestemate. Cartea a fost tradusă de Nicolae Constantinescu şi a apărut la casa Dinasty Books şi Proeditură şi Tipografie din Bucureşti. Desigur, numeroase sînt acele texte care oferă o cunoaştere prohibită şi care au zăcut mult timp ascunse sau pierdute. Arnaud de la Croix alege treisprezece asemenea codexuri şi manuscrise, după cum urmează: Cartea lui Enoh, Evanghelia lui Iuda, Cartea de Smarald, Cartea celor două principii, Cartea îngerului Raziel, Tratatul despre cei trei impostori: Moise, Iisus, Mahomed, Marele Albert (sau Grimoarul secret al vrăjitorilor), Codexul Voynich, Centuriile lui Nostradamus, Fama fraternitatis (sau Manifestul rozicrucienilor), Cartea mută, Cartea Legii şi Necronomicon.

Fireşte, pentru o minte din veacul al XXI-lea, contemporană cu sateliţii, smartphonul şi operaţia prin laser, asemenea texte pot părea caraghioase, adevărate monumente ale falsei cunoaşteri. Dar pentru oamenii de altădată, trăitori într-o epocă în care stadiul cunoştinţelor era extrem de redus, cunoaşterea însemna o stranie putere, iar cunoaşterea secretă venea ca o alternativă, poate mai viabilă, decît cea oficială, deţinută de instituţia religioasă sau de puterea monarhică.

Oricum ar fi, chiar şi numai pentru relevanţă lor istorică, deşi azi sînt numeroşi intelectualii care jură pe adevărul sacru al cărţilor secrete puse la index, o parcurgere a acestor texte se dovedeşte extrem de instructivă. Iată un motiv foarte serios să nu ocolim Istoria secretă a cărţilor blestemate de Arnaud de la Croix.