Gaudeamus – Zbuciumatele schimbări ale canonului literar din România, 3
9 February 2017
Gaudeamus – Zbuciumatele schimbări ale canonului literar din România, 4
12 February 2017

Patriotism cultural

”Semne din lada cu zestre”, expoziția personală a artistului Vasile Pop Negreșteanu deschisă la Muzeul Național Cotroceni în luna februarie 2017 -are menirea de a ne introduce în opera acestui artist din ultimii săi 10 ani de creație. Originar din Țara Oașului, Vasile Pop Negreșteanu și-a asumat încă din tinerețe, de la primele sale manifestări artistice, rolul de ”colportor” în plan cultural al suflului autentic de acasă.

Devotat spațiului în care a văzut lumina zilei, artistul a știut să preia acele elemente particulare care vorbesc constant despre sufletul și viața oșenilor. Prin urmare, gama cromatică la care recurge Vasile Pop Negreșteanu (în care negrul și albul au roluri fundamentale, lor adăugându-li-se în principal roșul, albastrul și galbenul de aur) este cea întâlnită în portul popular din Țara Oașului iar semnificațiile ei simbolice înconjoară și determină înțelesuri adânci în opera artistului.

Gemele strălucitoare pe care tatăl le aducea acasă de la lucrul său în mina de aur au fascinat copilul de odinioară și au sădit în creator semințe roditoare încă și astăzi, după atâtea decenii. În această cheie a legăturii fundamentale cu ”pământul fertil” de acasă, lucrarea ”Muntele de aur” este o ofrandă adusă de artist, tatălui său.

În aceiași lectură a rodniciei transmise prin ereditate, clar resimțită de creator se înscriu și întâlnirile memorabile din adolescență. Vasile Pop Negreșteanu a deschis firesc ochii asupra tainei meșterilor populari care lucrau cu talent și migală lemnul. Evident marcat de minunățiile care izvorau din lemn, artistul de o vreme încoace caută să se exprime și în alte materiale. Bidimensionalul pare să-și fi trăit fulminanta expresivitate în opera artistului. Acum, pictorul cercetează cu insistență, în forme tridimensionale și în tehnici felurite, asocieri dătătoare de puternice și vitale expresivități plastice.

Expoziția ”Semne din lada cu zestre” este mai mult decât un autoportret al artistului la maturitate; ea vorbește despre familie și despre legătura indisolubilă cu trecutul. Iar patriotismul pe care îl surprindem cu plăcere la Vasile Pop Negreșteanu este unul eminamente cultural!

Roxana Păsculescu, critic de artă