Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Turnirul ideilor. Gândirea lui Leibniz în pagini de corespondență
6 May 2016
Planeta Radio. Izvoare de filosofie – O viață dedicată filosofiei
20 May 2016

Planeta Radio. Izvoare de filosofie. Actualitatea clasicilor. Interpretări (post)moderne ale gândirii lui Aristotel

13 mai 2016

Invitat: conf. univ. dr. Cristian Iftode

„Lectura temeinică a clasicilor te ajută să înțelegi nu doar prezentul, cât mai degrabă să anticipezi modul în care se va configura viitorul”.
Sub semnul acestei reflecții aparținând cunoscutului istoric al culturii Henri-Irénée Marou vom plasa dezbaterea din această săptămână, plecând de la o nouă lectură pe care tânărul filosof Cristian Iftode o face gândirii lui Aristotel – în recenta lucrareAristotel. Problema analogie și filosofia donației, Editura Universității din București – într-o încercare de a tematiza, alături de alte provocări aristotelice, și analogia, adică puterea enigmatică a minții noastre de a sesiza asemănătorul și, în strânsă corelație cu ea, „modul de a visa al umanității”, cum definea George Călinescu, într-un mod metaforic, metafora.
În ce măsură mai putem gândi împreună cu Aristotel și cu marile linii exegetice (post)moderne ale filosofiei sale metafora, adică, cum se exprima Ortega y Gasset: „cea mai mare putere a omului învecinată cu vrăjitoria, acel instrument de creație uitat de Dumnezeu în creaturile sale, tot așa cum chirurgul distrat își uită un instrument în trupul pacientului”? Ne propune Aristotel, firește în reintepretări recente, cum este și cea a filosofului Cristian Iftode, instrumente conceptuale de înțelegere a misterului creației, a producerii noului, inclusiv în filosofie? Ce este mai important în creația filosofică: conceptul sau metafora?
Acestea sunt întrebările în jurul cărora se va coagula dezbaterea din această săptămână pe care o difuzăm, ca în fiecare zi de vineri, între orele 14.00.14.30, în spațiul radiofonic al Izvoarelor de filozofie.

Realizator: Constantin Aslam