Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Invitat: cercet. șt. dr. Emilian Mihailov
30 October 2015
Planeta radio. Izvoare de filosofie – Cercetarea academică în era Internetului. Dileme filosofice și provocări etice
13 November 2015

Planeta radio. Izvoare de filosofie – Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

 6 noiembrie 2015

Între corectitudine, eroarea onestă și frauda deliberată. Etica cercetării științifice sub priviri interdisciplinare

Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu

O bună parte a dezbaterile publice generate de o serie de reprezentanți de marcă ai comunităților științifice de pretutindeni, inclusiv de la noi, tematizează, paradoxal poate, mai degrabă mesajele eticeale cercetării și cunoașterii științifice, decât cele legate de adevăr, cum știm, valoarea cardinală a cunoașterii.

Asistăm pretutindeni la dezbaterii privind corectitudinea comportamentului omului de știință și, iarași paradoxal, mai puțin la o descriere a modului în care aceasta produce adevărul. În alți termeni, suntem mai sensibili la modul în care folosim adevărul și mai puțini interesați de mecanismele prin care acest adevăr apare în lume. Mai mult decât atât, constatăm azi un interes cu totul aparte pentru elaborarea unor coduri de etică a cercetării științifice și un mai slab interes pentru analiza veracitățiireprezentărilor științifice despre lume.

Asistăm oare, în materie de etică a științei, așa cum susținea regretatul filosof Mihail Radu Solcan, la un conflict între o etică a cuminţeniei, bazată pe sensibilitate, sentimentul datoriei, seriozitate, prudenţă etc., și etică a cunoaşterii, fundată pe valorile concurenței loiale și pe dorința de maximizare a propriilor interese (ne)științifice.

Vechiul ethos a științei bazat pe ideea universalității cunoașterii, a impartialității adevărului și folosirii gratuite a rezultatelor intră în conflict cu practicile științifice actuale interesate de recunoaștere publică și de obținerea de noi și noi granturi? Căutarea dezinteresată de a adevărului, a cunoașterii de dragul de a ști, este astăzi abandonată?

Acestea sunt principalele întrebări pe care le aduce în fața Dvs. dezbaterea din această săptămână a întâlnirii noastre pe calea undelor.

Ideea dezbaterii ne-a fost sugerată de apariția recentă, la Editura Universității din București, a lucrării Etica cercetării științifice și proprietatea intelectuală.

Invitat: prof. univ. dr. Constantin Stoenescu, prodecan al Facultății de Filozofie, coordonatorul lucrării menționate.

Realizator: Constantin Aslam