Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Tematizări ale identității românești actuale. Perspective ale filosofiei culturii și psihologiei abisale
25 March 2016
Planeta Radio. Izvoare de filosofie – Universitatea în era digitală
8 April 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie Despre umor cu umor și…seriozitate

1 aprilie 2016

Perspective filosofice clasice și contemporane

„Kant nu a râs niciodată”! Această cunoscută butadă a lui Cioran pare a trage o linie de demarcație între două mari clase de filozofi: cei care nu au simțul umorului, gânditorii serioși, filosofii care nu râd, încrâncenații filosofiei și filosofii veseli, ștrengarii, cârtitorii, poznașii și păcălicii gândirii reflexive, cei care iscodesc lumea cu detașare sufletească, cu ironie, umor și, de cele mai multe ori, cu sarcasm.

Prima categorie de filosofi, „serioșii”, „filosofii de formula întâi”, produc ample sisteme de gândire, exprimate în cărți „grele”, științifice, pe care le înțeleg doar profesioniștii domeniului, în vreme ce, cea de-a doua categorie, „poznașii” ilustrează ceea ce e secundar și marginal în filozofie, căci ei stau „la marginea” gândirii sistematice și „cârtesc” prin tot feluri de ironii, bancuri, glume, povestioare și anecdote împotriva filosofiei însăși.

Putem vorbi despre o cale primă și o cale secundă în filozofie, de pildă, despre „calea lui Aristotel”, filosoful care a dat prin opera sa scrisă modelul gândiri sistematice în genere și „calea lui Diogene din Sinope”, filosoful vagabond, plin de ironii și șotii de tot felul, cel care nu a scris nimic fiind convins că filozofia trebuie să fie un mod de viață și o artă de a trăi?

În final, care este relația dintre filosofie și umor?

În jurul acestei problematici vom organiza dezbaterea din această „zi a păcălelilor”, plecând firește de la „serioșii” și „păcălicii” filozofiei.

Vom vorbi despre corelația filosofie-umor, firește, atât cu umor, cât și cu seriozitate, avându-l ca invitat pe tânărul asistent universitar Cornel Moraru, un filosof cu o formație interdisciplinară, studii economice, limbi clasice și filosofie.

Realizator: Consatrantin Aslam