Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Restituiri filosofice. Zevedei Barbu și dimensiunile culturale ale filosofiei în texte publicistice
11 December 2015
Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Filosofia și poezie în creația eminesciană. Ambianțe interpretative
15 January 2016

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Fațete ale unei gândiri protestatare. Filosofia cinică de ieri și de azi

 18 decembrie 2015

Practicarea filosofiei într-un mod sistematic scoate la lumină o serie de paradoxuri semnalate, în cuvinte memorabile, încă de Aristotel: „ a filosofa înseamnă atât a căuta să afli dacă trebuie sau nu să filosofezi, cât și a te dedica contemplației filosofice”. Prin urmare, chiar și cei care susțin că nu există nici un motiv serios de a filosofa și resping această îndeletnicire prin atitudine sau argumente, paradoxal, filosofează.

Ei bine, despre acest mod de a filosofa cu intenția suprimării filosofiei însăși, venit din partea „marginalilor” și contestatarilor gândirii „serioase”, a „impertinenților” filosofiei, de la Diogene din Sinope la Nietzsche și Peter Sloterdijh, vom vorbi în ediția din această săptămână a Izvoarelor de filozofie, ediție ce-și propune să traseze conceptual profilul de pcostinersonalitate al filosofului cinic de ieri de azi.

Pretextul dezbaterii ne-a fost sugerat de lucrările Conferinței Naționale, Critică, Marginalitate, Cinism, organizată de Centrul de Cercetare în Istoria și Circulația Ideilor Filosofice a Universității din București (a se vedea programul conferinței la adresa, http://filosofie.unibuc.ro/2015/07/27/4465211).

Invitat: lector univ. dr. Cristian Iftode

Realizator: Constantin Aslam