Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Remodelări ale binomului sferă privată vs. sferă publică. Cercetări filosofice actuale
27 November 2015
Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Restituiri filosofice. Zevedei Barbu și dimensiunile culturale ale filosofiei în texte publicistice
11 December 2015

Planeta Radio. Izvoare de filozofie – Sistem și fragment. O dezbatere despre originalitate și comentariu în filozofia românească

  4 decembrie 2015

 Sistem și fragment. O dezbatere despre originalitate și comentariu în filozofia românească

În jurul filosofiei gravitează o serie de credințe și prejudecăți istorice privind scopul pe care trebuie să-l vizeze și, firește, să-l atingă cunoașterea filosofică.
Pe de o parte, de la Thales și până la Hegel, a filosofa înseamnă a surprinde conceptual totalitatea lumii într-o viziune organică și animată, după imperativul formulat de Heraclit: „înțepciunea este un singur lucru: să ai capacitatea de a cunoaște ceea ce cârmuiește toate lucrurile prin mijlocirea tuturor lucrurilor”. În acest caz, filozofia este metafizică, pentru că ea se ocupă cu „realitatea de dincolo de lucrurile perisabile”, fiind interesată de felul în care „Unul” de dincolo de lucruri se află printre lucruri și, deopotrivă, ontologie, adică cercetează felul de a fi al lucrurilor în esența și perenitatea lor. Pe scurt, filosofia produce un sistem de gândire despre întregul lumii, definit de filosoful german Christian Wolff „ un ansamblu de adevăruri legate între ele, cât și cu principiile lor”.
Acest fel de a gândi filosofia este amplu contestat de gânditorii moderni, în frunte cu Kierkegaard și Nietzsche, care trasează pentru filozofie scopuri mai modeste și în acord cu interesele profunde ale vieții noastre. Astfel, actul de filosofare trebuie să abandoneze pretențiile nejustificate ale filosofiei de sistem și producă mai degrabă o înțelegere de sine și de ceilalți și, între atâtea altele, legate de visele și suferințele noastre, să ne explice pentru ce trăim și de ce murim.
Cum se poziționează filosofia românească între aceste două moduri atât de diferite de a concepte actul gândirii reflexive, filosofarea?
Această e întrebarea principală a dezbaterii din această săptămână, pe care o realizăm în direct cu dl prof. univ. dr. Viorel Cernica. Pretextul dezbaterii mi-a fost sugerat de lucrările recentei Conferințe naționale: Metafizică și ontologie în filozofie românească, precum și de o serie de articole filosofice apărute în ultimul volum, apărut recent la Editura Academiei Române, din seria Studii de istorie a filosofiei românești.

Realizator: Constantin Aslam