Ascultă Radio România Cultural Live

Starea de lectură continuă. Autori români cu cărți noi la Polirom

30 Mai 2020, 07:16

Editura Polirom vă recomandă cele mai recente apariții
semnate de cîțiva dintre cei mai îndrăgiți autori români, noutăți pe care le
puteți găsi deja în librăriile clasice și pe librăriile online, sau exclusiv în
format digital, în avanpremiera ediției tipărite. Noi volume semnate de Marta
Petreu, Emil Brumaru, Nicolae Breban, Ioan T. Morar, Veronica D. Niculescu,
Cristina Hermeziu (coord.), Liliana Corobca, Ovidiu Nimigean, Moni Stănilă, Alexandru
Vakulovski, Dragoș Ghițulete, Lavinia Bălulescu, Eugen Cadaru se află deja pe
listele preferințelor cititorilor.

Polirom pregătește pentru perioada imediat următoare noi
titluri semnate de Nora Iuga, Aurora Liiceanu, Emil Brumaru, N. Steinhardt, Cristian
Preda, Mirel Bănică, Radu Pavel Gheo, Lucian Dan Teodorovici, Andrei Crăciun,
Cristina Centea.

Vă invităm să rămîneți alături de noi în „starea de lectură”
și vă rugăm să aveți grijă în continuare de sănătatea voastră. Cititul ne
apropie, iar poveștile ne păstrează mintea mereu în alertă, așa încît vă dorim
lectură plăcută!

>> Titluri pe care cititorii le pot găsi în librăriile
fizice și pe librăriile online (inclusiv în format digital):

Domni și Doamne
de Marta Petreu

Colecția „Plural”

„Ce-i unește pe Domnii și Doamnele despre care scriu?, m-am întrebat, în timp
ce, cu siguranța gesturilor inconștiente, îmi adunam textele și le puneam unul
după altul. Ce ar avea în comun Doti Stanca, căreia regimul totalitar comunist
i-a atins însăși iubirea pentru Radu, cu lumea nălucitoare a Sarei din romanul
omonim al lui Agopian? Dar Mircea Cărtărescu și, să zicem, aceeași Doti Stanca?
Secolul XX a trecut prin viața fiecăruia din «personajele» mele, lăsînd o rană
nu mică.” (Marta Petreu)

Opere VI.
Ne-ndepărtăm din ce în ce de viață... Opera postumă
, Emil Brumaru,ediție
îngrijită și prefață de criticul literar Bogdan Crețu

Colecția
„Opere”

„Veți găsi aici unele dintre
cele mai frumoase poeme ale lui Emil Brumaru! Nu exagerez, e un Brumaru la cel
mai înalt nivel, conștient de ce poate, jucându-se cu temele propriei poezii,
dar păstrându-și candoarea.” (Bogdan Crețu)

O ureche de om pe
o spinare de șoarece
de Ovidiu Nimigean

Volumulse întreabă în ce măsură postulatul estetic al
literaturii îl implică pe cel ontologic, în ce măsură literatura îşi mai poate
apăra miza existenţială şi cum anume – astăzi, cînd distanţa faţă de
activismele de toate culorile devine atît de greu de păstrat, iar
infatigabilele fabrici de consens lucrează la o turaţie accelerată.

Viața pe Facebook.
Dau like, deci
exist
, volum coordonat de Cristina
Hermeziu

Prefaţă de Daniel Condurache • Ilustraţii de Tudor Banuş şi
Dan Perjovschi

Viața pe
Facebook. Dau
like, deci
exist
nu e un manual de utilizare a rețelelor de socializare,
ci un posibil catalog de relații «exemplare» cu Facebook-ul în «corpor(e)alitatea»
sa. Autorii textelor analizează fenomenul rețelelor sociale potrivit sensibilității
și expertizei proprii, cu deplină libertate în alegerea unghiului de abordare.”
(Cristina Hermeziu)

Iarna lui Isidor
de Veronica D. Niculescu

Colecția „Junior” Cu
ilustraţii de Radu Răileanu • Vîrsta recomandată: 10+

Romanul, care continuă O vară cu Isidor, spune
povestea condorului Isidor după ce a fost eliberat în Sinaia de prietena lui,
Serena. Ce faci cînd ești liber, dar ai rămas singur-singurel într-un loc
necunoscut, abia ai învăţat să zbori, ești mai degrabă domestic decît sălbatic,
și mai vine și gerul? În iarna nesfîrșită care-i stă în faţă,
Isidor trece prin multe aventuri și învaţă cîteva lucruri esenţiale pentru
supravieţuire – cum ar fi că te poţi descurca binișor în viaţă dacă știi să
citești sau că prietenii sînt importanţi.

Țipă cît poți de Moni Stănilă & Pizdeț de Alexandru Vakulovski

Colecția „Ego. Proză”

Colegi de breaslă, colegi de viață, acum și colegi de
colecție. Romanele Țipă
cît poți
de
Moni Stănilă și Pizdețde Alexandru Vakulovski sînt cele mai
recente apariții din colecția „Ego. Proză” a Editurii Polirom, cel mai puternic
proiect editorial autohton dedicat literaturii române contemporane.

Ionesco. Elegii
pentru noul rinocer
deLiliana Corobca

Colecția „Biografii romanțate”

„Cînd
eram mic, mă ducea mama la cinematograf, dacă o rugam, iar eu nu am dus-o
niciodată, aş vrea la un teatru, a zis ea şi eu i-am răspuns: nu-mi place
teatrul, nu vreau la teatru. Am stat departe de ea cît am locuit la tata, apoi
la Craiova, am stat departe cît eram student, niciodată nu aveam timp pentru
ea. N-am dus-o nicăieri, n-am bucurat-o cu nimic, în timp ce ea ne-a dat tot
ce-a avut mai bun, a lucrat ca să ne poată ajuta, să ne ofere totul, iar cînd
şi eu am avut, am băut toţi banii cu prietenii. Am fost străin, am fost
departe. Dureros de departe! Mamă, hai să jucăm mai departe teatru, tu de la tine de sus, eu de aici de jos.”
(fragment din carte)

Steinhardt. Bughi
mambo rag
de Lavinia Bălulescu

Colecția „Biografii romanțate”

„Am dat să mă ridic, dar îmi era imposibil.

– Fir-ar să fie, am uitat să mă prezint!
Steinhardt!

S-a aplecat, mi-a întins mîna, a ezitat, apoi
şi-a retras-o.

– Nu puteţi să vă mişcaţi. V-a lovit o maşină.
Mergeam spre casă şi mi-a părut că am auzit ceva în spatele meu. Nu ştiu,
Dumnezeu m-a făcut să întorc capul! Adică nu doar să întorc capul, a fost mai
mult. Am mers un colţ înapoi şi v-am găsit aici, pe drum. Vă amintiţi ceva?” (fragment din carte)

>> Titluri disponibile în
ediție digitală, în curînd în librării:

Act gratuit de Nicolae
Breban

Colecția „Fiction Ltd.”

Deja disponibil în format digital, volumul Act gratuit
de Nicolae Breban va putea fi găsit în curînd și în librăriile fizice, în
ediție tipărită. Universul
nuvelelor care compun volumul Act gratuit este populat de personaje
paradoxale, contradictorii, căci, preocupate uneori pînă la obsesie de
împlinirea destinului personal, ele sînt totodată chinuite de întrebări,
ezitante, nehotărîte. Versiunea digitală, aici.

Fake news în Epoca
de Aur. Amintiri și
povestiri cu cenzura comunistă
de Ioan
T. Morar

„Fie că și-a
propus, fie că nu, Ioan T. Morar ne oferă o savuroasă contra-istorie a
comunismului românesc. Sub forma unor secvențe adeseori burlești, scriitorul
livrează imaginea unei lumi în care absurdul era regula, nu excepția. Cartea
lui Ioan T. Morar este, pe lîngă certele virtuți literare, conectate la o
nesecată mină de umor și inteligență, un sclipitor document de epocă. Sîntem
invitați cordial să urmărim felul în care o Românie alternativă – plină de
umor, cu un accentuat simț al grotescului, inventivă, colorată, ironică – dă cu
tifla cenușiului murdar al ideologiei comuniste.” (Mircea Mihăieș) • Versiunea
digitală, aici.

Despre iubire și
(alte) ispite

de Dragoș Ghițulete

Colecția „Ego.Proză”

„Dacă ar exista și zodia Accidentului în horoscop, o bună
parte dintre cei care își duc viața cu poverile ei în prozele din carte aici ar
trebui căutați, cu sau fără ascendent. Iar accidentul nu înseamnă neapărat o
gleznă scrîntită sau o mașină proptită într-un stîlp. Există, în traficul zilei
și al nopții, accidente de muncă, de iubire, de pahare în plus sau de prieteni
în minus. Și nu e simplu să creezi răni cu nume de oameni. Lui Dragoș Ghițulete
operațiunea îi reușește, iar în galeria de marginali pe care o pune la lucru
în Despre iubire și (alte) ispite vezi uneori străfulgerări
din lumea lui Bukowski, Fitzgerald sau Patti Smith.” (Radu Paraschivescu) •
Versiunea digitală, aici.

Cișmigienii de Eugen Cadaru

Colecția „Ego.Proză”

Anul 1971, București, Grădina Cişmigiului, cel mai frumos
parc din Regatul României. Mircea Eliade i-a convocat degrabă pe prietenii săi
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Petre Țuțea și Mircea Vulcănescu pentru a le
povesti despre un vis recurent bizar: un vis în care România ar fi fost ocupată
de Armata Roșie în 1944 și ar fi devenit o republică socialistă în perioada
postbelică. Avem de a face, așadar, cu o istorie contrafactuală. O poveste
despre o lume care nu a (mai) fost, dar care ar fi putut fi și ar fi trebuit să
fie. Versiunea digitală, aici.

>> Titluri în curs
de apariție, revenim cu vești:

Seria
de autor Aurora Liiceanu
:
Sindromul Greta Garbo

Astăzi, cînd celebritatea este considerată ca fiind echivalentă cu succesul
în viață, cine mai vrea să fie anonim? Oamenii își postează opiniile și
fotografiile pe rețelele de socializare, în speranța că le vor vedea cît mai
mulți și că vor ajunge astfel vedete, chiar dacă la nivel micro. Cînd aceasta e
mentalitatea dominantă, o atitudine ca a Gretei Garbo poate părea de neînțeles.
Cea care strălucea pe ecrane în anii 1920-1930 era renumită pentru insistența
cu care își apăra viața privată de indiscreția jurnaliștilor și a fanilor.
Intrigată de personalitatea ei, Aurora Liiceanu face o analiză a fenomenului
celebrității, de la imaginea pe care vedetele aleg să o prezinte publicului,
pînă la avantajele materiale și costurile psihologice ale faimei.

Tiranul cu nas mare și cu suflet foarte mic. Lirică
politică, sloganuri electorale și versificații satirice de campanie de la 1834
până în zilele noastre
de Cristian
Preda

Colecția „Opus. Științe politice”

O istorie inedită a
politicii românești pornind de la versurile închinate domnitorilor și
președinților, șefilor de partide și cetățenilor, miniștrilor corupți și
deputaților somnoroși din regimurile care s-au succedat de la Regulamentele
Organice până astăzi. O istorie extrasă din ziare, epigrame și broșuri
electorale, recuperată din foile volante distribuite la mari evenimente, din Moftul
Român
al lui Caragiale și din postările de pe Facebook din zilele noastre.
O lume românească plină de viață, grăbită mereu să-i denigreze pe politicieni,
dar și să le ridice statui după trecerea lor în neființă.

Prin România. Carnete de drum de Mirel
Bănică

Cu ilustrații de Dan Perjovschi

Colecția „Plural”

„Spre deosebire de cazul unei lucrări științifice, de data aceasta nu mi-am
dori să interpretez cele văzute de-a lungul drumului. Cu toate că la un moment
dat am simțit tentația să o fac, subiectele se așezau singure în clustere bine
definite. Aceste pagini sunt deci ceea ce sunt: un mare carnet de călătorie, în
care veți regăsi o parte din România anului 2019 și o parte din mine. Restul
este praful și pulberea drumului și a treizeci de ani de postcomunism.” (Mirel
Bănică)

Opere
VII. La ruinurile galanteriei
. Opera postumă, Emil
Brumaru
, ediție îngrijită de Bogdan Crețu

Colecția
„Opere”

„Emil
Brumaru pare a fi in continuare în plină ebuliție creatoare! Au rămas în urma
lui peste 1.500 de poeme necuprinse în nici o carte, pe care cele două volume
din seria de Opere le recuperează acum. E ultima etapă, distinctă, din
opera sa. Poetul scrie elegii, feerii, basme, rugăciuni, imaginarul fiind cel
bine-cunoscut. Nu lipsesc poemele erotice, într-o tonalitate mai îmblînzită,
după cum nu lipsesc nici confesiunile directe. Întru totul, e aici opera din
păcate postumă a unui mare poet care a trăit pentru poezie și s-a aflat at his
best pînă în ultima clipă.” (Bogdan Crețu)

Hipodrom de Nora
Iuga

Colecția „Fiction Ltd.”

„Opera Norei Iuga este rezultatul unei voluptăți insațiabile
a limbajului. Aici nu există teorie, nici ideologie, există doar un limbaj în
care se consumă laolaltă înaltul cu adîncul, sacrul cu obscenul... Limbajul și
trupul se denunță permanent în universul Norei Iuga ca și cînd ar fi unul și
același lucru.” (Stuttgarter Zeitung)

Un drum cu Ceapă de Radu
Pavel Gheo

Colecția „Fiction Ltd.”

Rafael este un
unchi atît de special, încît, atunci cînd poposește în casa nepoților săi,
aceștia nu își amintesc să-l fi văzut vreodată. Pelaghia, stareța mănăstirii
Aglăiești, nu pare o slujitoare prea devotată a Domnului, chiar dacă poartă
veșmintele potrivite. Alina Olăcaru este o jurnalistă foarte talentată, ce
reușește să găsească știri senzaționale și acolo unde nu e nimic. Acestea și
multe alte personaje, dintre cele mai diverse, populează prozele reunite în Un
drum cu Ceapă
. Uneori triste sau chiar tragice, alteori debordînd de umor,
povestirile lui Radu Pavel Gheo se citesc pe nerăsuflate, iar fiecare îți face
mereu poftă de încă una.

Cioran. Ultimul om de Andrei
Crăciun

Colecția
Biografii
romanțate

După biografiile romanțate ale unora dintre cele mai
îndrăgite personalități culturale române – Constantin Brâncuși (Brâncuși sau
cum a învățat țestoasa să zboare
de Moni Stănilă), George Enescu (Enescu.
Caiete de repetiții
de Dan Coman), I.L. Caragiale (Caragiale. Scrisoarea
pierdută
de Bogdan-Alexandru Stănescu, Eugen Ionescu (Ionesco. Elegii
pentru noul rinocer
de Liliana Corobca) și N. Steinhardt (Steinhardt.
Bughi mambo rag
de
Lavinia Bălulescu) – , Polirom le propune fanilor colecției „Biografii romanțate” volumul Cioran.
Ultimul om
de Andrei
Crăciun
.

Silvestru și Marele Dictator de Lucian
Dan Teodorovici

Colecția „Junior” • Cu ilustrații de Carmen Parii • Vîrsta recomandată 8+

Inteligent, citit, foarte ataşat de familia sa şi mare
admirator al oamenilor în general, motanul Silvestru devine tot mai îngrijorat
de soarta umanităţii cînd aceasta se confruntă cu o mare epidemie. Pentru că
stăpîneşte infralimbajul, un mod de comunicare cu orice altă vieţuitoare de pe
planetă, concepe un plan care ar putea duce la salvarea lumii. Prin urmare,
pleacă de acasă, pe ascuns, într-o călătorie către o ţară foarte îndepărtată,
sperînd că va reuşi să rezolve problema prin bună înţelegere cu cel care a
declanşat-o…

Alex
Blue. Băiatul extraterestru
de Cristina Centea

Roman cîștigător al Concursului de manuscrise Polirom
Junior, ediția 2020

Colecția „Junior” • Cu ilustrații de Teodora Răileanu
• Vîrsta recomandată 10+

Alex e un puşti mărunţel, vesel şi neastîmpărat,
cu păr nisipiu şi ochi verzi-albăstrui. La cei unsprezece ani ai săi, e cel mai
mic dintre prietenii lui. Cînd tot grupul de amici se grăbeşte pe biciclete
spre fostul parc de distracţii ca să cerceteze o explozie bizară de artificii,
el rămîne în urmă, pe cîmp. Aşa ajunge să trăiască aventura vieţii sale: fără să-şi
dea seama, urcă la bordul unei nave extraterestre atent camuflate, cu destinaţia
Xilon...

Romanul „O formă de viață necunoscută” de Andreea Răsuceanu a fost tradus în limba spaniolă
Literatură 27 Mai 2024, 13:55

Romanul „O formă de viață necunoscută” de Andreea Răsuceanu a fost tradus în limba spaniolă

Romanul O formă de viață necunoscută (Polirom, ediția a II-a, 2022) de Andreea Răsuceanu a apărut în limba spaniolă, la...

Romanul „O formă de viață necunoscută” de Andreea Răsuceanu a fost tradus în limba spaniolă
Autori de marcă din literatura universală,  în portofoliul Anansi. World Fiction la Bookfest 2024
Literatură 27 Mai 2024, 10:52

Autori de marcă din literatura universală, în portofoliul Anansi. World Fiction la Bookfest 2024

Peste  30 de noi titluri  au apărut în traducere în cadrul  Anansi. World Fiction , proiect...

Autori de marcă din literatura universală, în portofoliul Anansi. World Fiction la Bookfest 2024
Editura Casa Radio vine la Bookfest 2024 cu cărţi, audiobookuri şi CD-uri de colecţie
Literatură 26 Mai 2024, 06:02

Editura Casa Radio vine la Bookfest 2024 cu cărţi, audiobookuri şi CD-uri de colecţie

Între 29 mai şi 2 iunie Editura Casa Radio participă, cu peste 150 de titluri, la Salonul Internaţional de Carte...

Editura Casa Radio vine la Bookfest 2024 cu cărţi, audiobookuri şi CD-uri de colecţie
Interviu cu scriitorul Mircea Cărtărescu de la Festivalul Internațional de Literatură de la Dublin: „Traducătorul nu trebuie să fie o Cenușăreasă a literaturii, ci o vedetă, alături de scriitor” | PODCAST
Literatură 24 Mai 2024, 18:30

Interviu cu scriitorul Mircea Cărtărescu de la Festivalul Internațional de Literatură de la Dublin: „Traducătorul nu trebuie să fie o Cenușăreasă a literaturii, ci o vedetă, alături de scriitor” | PODCAST

Scriitorul Mircea Cărtărescu și traducătorul său, Sean Cotter , au câștigat premiul International Dublin Literary Award...

Interviu cu scriitorul Mircea Cărtărescu de la Festivalul Internațional de Literatură de la Dublin: „Traducătorul nu trebuie să fie o Cenușăreasă a literaturii, ci o vedetă, alături de scriitor” | PODCAST
Premiile Ficțiunea, ediția a III-a, 2024
Literatură 24 Mai 2024, 09:59

Premiile Ficțiunea, ediția a III-a, 2024

Revista Ficțiunea și Asociația Creatorilor de Ficțiune (ACF) anunță Premiile pe anul trecut. Este al treilea an în care...

Premiile Ficțiunea, ediția a III-a, 2024
Dezbatere captivantă și prezentare de carte: „Ne-pacea informațională. Cine pierde și cine câștigă în epoca hiperconectivității” de Alina Bârgăoanu
Literatură 24 Mai 2024, 08:28

Dezbatere captivantă și prezentare de carte: „Ne-pacea informațională. Cine pierde și cine câștigă în epoca hiperconectivității” de Alina Bârgăoanu

Librăria Cărturești Carusel și Tritonic Grup Editorial au plăcerea de a invita publicul la o dezbatere captivantă și utilă :...

Dezbatere captivantă și prezentare de carte: „Ne-pacea informațională. Cine pierde și cine câștigă în epoca hiperconectivității” de Alina Bârgăoanu
Ana Blandiana, distinsă cu Premiul Prinţesa de Asturia pentru Literatură
Literatură 23 Mai 2024, 17:05

Ana Blandiana, distinsă cu Premiul Prinţesa de Asturia pentru Literatură

Ana Blandiana a fost distinsă joi, 23 mai , cu Premiul „Prinţesa de Asturia pentru Literatură” pentru anul 2024 ....

Ana Blandiana, distinsă cu Premiul Prinţesa de Asturia pentru Literatură
Mircea Cărtărescu a câștigat prestigiosul International Dublin Literary Award pentru romanul „Solenoid”
Literatură 23 Mai 2024, 15:06

Mircea Cărtărescu a câștigat prestigiosul International Dublin Literary Award pentru romanul „Solenoid”

Autorul Mircea Cărtărescu și traducătorul său,  Sean Cotter, au câștigat premiul  International Dublin...

Mircea Cărtărescu a câștigat prestigiosul International Dublin Literary Award pentru romanul „Solenoid”
Ascultă live

Ascultă live

00:30 - 01:00
Vorba de cultură (reluare)
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 02:00
SERVICIUL DE NOAPTE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
00:00 - 01:00
Espańol 2
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru