Ascultă Radio România Cultural Live

Starea de lectură continuă. Noutățile Editurii Polirom, și în librăriile fizice

15 Mai 2020, 16:54

Editura Polirom vă recomandă cîteva cele mai recente apariții pe care le puteți găsi deja pe librăriile online, dar și, din fericire, în librăriile fizice – cele care se vor deschide imediat după încetarea stării de urgență. Vă invităm să rămîneți alături de noi în „starea de lectură” și vă rugăm să aveți grijă în continuare de sănătatea voastră. Cititul ne apropie, iar poveștile ne păstrează mintea mereu în alertă, așa încît vă dorim lectură plăcută!

Carte-eveniment: Vocabularul european al filosofiilor, volum coordonat de Barbara Cassin, filolog și filosof specializat în
Grecia antică, doctor în filosofie și director de cercetare la CNRS-Paris IV
Sorbona, membru al Academiei franceze. • Traducere și adăugiri la ediția în limba română
coordonate de Anca Vasiliu și Alexander Baumgarten

Lucrare
monumentală realizată de un colectiv de aproape o sută de autori și acoperind
circa 15 limbi europene, Vocabularul european al filosofiilor prezintă
și compară, în cele aproximativ 400 de intrări ale sale, mai bine de 4.000 de
termeni specifici unei limbi sau, pentru cei moșteniți din Antichitate,
culturii europene, precum și aspecte ce țin de funcționarea unei limbi în
ansamblu.

Îndelung așteptat: Carol I al României,
Jurnal. Volumul al III-lea: 1893-1897

Stabilirea textului, traducere din limba germană, studiu introductiv şi
note de Vasile Docea

„Domnia lui Carol I, lungă de
48 de ani, nu a fost un basm, ci o realitate. Ea face parte din istoria
românilor, și nu oricum, ci ca o epocă memorabilă prin împliniri. Regele fără
educație regală a domnit exemplar. Nu știm cum ar fi arătat România fără acest
monument de echilibru, conștiinciozitate și devotament care a fost regele Carol
I. Putem doar bănui că, fără el, ar fi avut o soartă mai rea.” (Vasile Docea)

Historia: Teoria
și practica marii strategii din Antichitate pînă la al Doilea Război Mondial

John Lewis Gaddis, Despre marea
strategie
• Colecția „Historia”
• Traducere de Dan Sociu

În Despre
marea strategie
, John Lewis Gaddis prezintă teoria și practica marii
strategii din Antichitate pînă la al Doilea Război Mondial, avînd ca surse
clasici ai istoriografiei (de la Herodot la Tucidide), ai gîndirii strategice
(de la Sun Tzu la Clausewitz) și ai gîndirii politice (de la Machiavelli la
Isaiah Berlin), dar și scrierile Sfîntului Augustin sau nemuritorul roman Război
și pace
al lui Tolstoi. Ca să fii învingător, trebuie să ai o
viziune strategică flexibilă, care ține seama de conjunctură și de
particularitățile terenului de acțiune, și să nu uiți că imperativ este să-ți
atingi prin orice mijloace obiectivul stabilit.


mai recomandăm
:
Keith Lowe, Frica și libertatea. Cum ne-a schimbat viețile al Doilea
Război Mondial

Eric
R. Kandel
, unul dintre pionierii ştiinţei
cognitive moderne
și
laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2000, în portofoliul
Polirom

Mintea tulburată. Ce ne spun ciudățeniile creierului despre noi înșine • Traducere de Lucia Popovici

Eric R. Kandel, unul dintre cei mai importanţi specialişti în
neuroştiinţe din lume, face o neobişnuită incursiune în universul enigmatic al
creierului, arătînd ce ne dezvăluie tulburările mintale despre natura umană. Pe
baza cercetărilor sale inovatoare şi a lucrărilor altor experţi, el încearcă să
răspundă la una dintre cele mai dificile întrebări cu care ne confruntăm: cum
apare mintea din materia fizică a creierului?

Vă mai recomandăm: Shane O’Mara, Elogiului
mersului

Mărturia
cunoscutului scriitor italian Paolo Giordano, o lectură obligatorie despre
pandemia de Covid-19

În vremea
contaminării
de Paolo Giordano
• Traducere și note de Anamaria
Gebăilă •Volum apărut (sau în
curs de apariție) în 28 de țări

Locuind în
Italia, una dintre țările cele mai afectate de Covid-19, Paolo Giordano ne
arată cum se răspîndește această boală în lumea noastră interconectată, ce
impact are asupra noastră și ce trebuie să facem. El pune în discuție și alte
forme de contaminare – de la criza ecologică pînă la știrile false și xenofobie
– pentru a ne ajuta să înțelegem nu doar cum am ajuns aici, ci și cum,
împreună, putem face o schimbare.

Plural: Domni
și Doamne,
Marta Petreu

„Ce-i
unește pe Domnii și Doamnele despre care scriu?, m-am întrebat, în timp ce, cu
siguranța gesturilor inconștiente, îmi adunam textele și le puneam unul după
altul. Căci printre ei și prin ei toți trece firul rău, rana mare a secolului
XX. Ce ar avea în comun Doti Stanca, căreia regimul totalitar comunist i-a
atins însăși iubirea pentru Radu, cu lumea nălucitoare a Sarei din romanul
omonim al lui Agopian? Dar Mircea Cărtărescu și, să zicem, aceeași Doti Stanca?
Secolul XX a trecut prin viața fiecăruia din «personajele» mele, lăsînd o rană
nu mică. Și a trecut printre ele, făcînd din ele singularități reciproc
impenetrabile, monade incomunicante. ” (Marta Petreu)

În pregătire, în aceeași colecție: Mirel Bănică, Prin România. Carnete de drum

„O pledoarie pentru gîndirea vie, pentru gîndirea
critică, un curajos exerciţiu de gîndire liberă(Bogdan Crețu)

O. Nimigean, O ureche de om pe
o spinare de șoarece

O ureche de om pe o spinare de şoarece se întreabă în ce măsură postulatul estetic al
literaturii îl implică pe cel ontologic, în ce măsură literatura îşi mai poate
apăra miza existenţială şi cum anume – astăzi, cînd distanţa faţă de
activismele de toate culorile devine atît de greu de păstrat, iar
infatigabilele fabrici de consens lucrează la o turaţie accelerată.

Vă mai
recomandăm, de același autor
: Rădăcina de bucsău

Centenar Paul Celan, unul
dintre spiritele care au marcat gîndirea poetică europeană a secolului XX

Meridianul
și alte proze
, volum apărut cu prilejul centenarului Paul Celan • Colecția „ Biblioteca Polirom” • Traducere din limba germană și note de
Andrei Corbea • Ediţie revizuită

„Am
încercat să ținem seama în această întreprindere de transpunere în limba română
a prozei lui Paul Celan de întreaga experiență acumulată de traducătorii care,
în alte limbi și culturi, au inițiat-o cu mult înaintea noastră. Ne-am
confruntat cu aceleași dificultăți și dileme în a găsi un echivalent adecvat
«densității» textelor, cumulată în paleta de registre ce glisează de la
ceremonios la ironic și de la emfatic la patetic, în reverberația
intertextuală, în alternanța dintre «spus» și «nespus», în preaplinul semantic
ce emerge din travaliul de remodelare a materiei lexicale, și nu numai...”
(Andrei Corbea)

Vă mai recomandăm:Opera poetică I și Opera
poetică II
, traducere din limba germană de George State

Ultimul roman al scriitorului Albert
Camus
: Primul om

Colecția
„Biblioteca Polirom. Seria de autor Albert Camus” • Premiul Nobel pentru
Literatură 1957

Traducere
din limba franceză de Ileana Cantuniari

În
4 ianuarie 1960, pe drumul de întoarcere la Paris dinspre casa din Lourmarin,
maşina în care se afla Albert Camus se izbeşte de un platan, iar scriitorul
moare pe loc. Pe scaunul din spate al automobilului este găsită o geantă cu un
manuscris intitulat Primul om. Ultimul roman al scriitorului: o probă originală a geniului său, care permite
cititorului să se apropie de personalitatea lui şi să-i savureze din plin
scriitura, mai exaltată şi pasionantă aici decît în alte cărţi.

Din
aceeași serie de autor
:
Actuale, Moartea fericită

Joan
Silber, una dintre cele mai prestigioase prozatoare americane contemporane, în
colecția „Biblioteca Polirom. Seria Actual”


Îmbunătățire este considerată „o capodoperă a vieții cotidiene” (Newsday)
• National Book Critics Circle Award in Fiction în 2017 • Traducere din limba
engleză și note de Mihaela Ghiță

Romanul Îmbunătățire a fost elogiat – și pe bună dreptate – pentru căldura
umană a poveștilor care îl construiesc, pentru umorul subtil și construcția
rafinată. „O cronică provocatoare a lumii contemporane.” (BBC
Culture
)

Primul
roman al celebrului actor american Sean Penn, dublu laureat Oscar:
Bob Honey care face și drege

Colecția
„Biblioteca Polirom. Seria Actual” • Traducere
din limba engleză și note de Vlad Pojoga

Dincolo de intriga trăsnită şi plină de întorsături
neaşteptate, Bob Honey care face şi drege este o acută satiră socială, Sean Penn descriind
societatea americană contemporană într-o cheie distopică. Romanul său este
încărcat de aluzii politice şi diatribe la adresa unei lumi distorsionate
ficţional tocmai pentru a dezvălui o realitate profund îngrijorătoare.

În pregătire, în Seria Actual:
Paolo Giordano, Devorarea cerului

Scriitori români contemporani, în cele mai îndrăgite
colecții dedicate literaturii autohtone:
„Opere”, „Fiction Ltd”, „Ego. Proză”

• Opera postumă a unuia dintre cei mai îndrăgiți poeți
români contemporani: Emil Brumaru

Opere VI. Ne-ndepărtăm
din ce în ce de viață...
Opera
postumă,
ediție
îngrijită și prefață de criticul literar Bogdan Crețu

„Veți găsi aici unele dintre
cele mai frumoase poeme ale lui Emil Brumaru! Nu exagerez, e un Brumaru la cel
mai înalt nivel, conștient de ce poate, jucându-se cu temele propriei poezii,
dar păstrându-și candoarea.” (Bogdan Crețu)

În curînd: Opere VII. La ruinurile galanteriei. Opera postumă, de asemenea îngrijit de
Bogdan Crețu.

• Nicolae Breban, unul dintre cei mai importanţi şi
prolifici prozatori români contemporani, în colecția „Fiction Ltd”

Deja disponibil în format digital, volumul Act gratuit
de Nicolae Breban va putea fi găsit în curînd și în librăriile fizice, în
ediție tipărită. Universul
nuvelelor care compun volumul Act gratuit este populat de personaje
paradoxale, contradictorii, căci, preocupate uneori pînă la obsesie de
împlinirea destinului personal, ele sînt totodată chinuite de întrebări,
ezitante, nehotărîte. Versiunea digitală, aici.


Colegi de breaslă, colegi de viață, acum și colegi de colecție: Moni Stănilă
& Alexandru Vakulovski

Țipă cît poți de
Moni Stănilă & Pizdeț de Alexandru
Vakulovski
sînt cele mai recente apariții din colecția „Ego. Proză” a
Editurii Polirom, cel mai puternic proiect editorial autohton dedicat
literaturii române contemporane.

În
curînd, în aceeași colecție
: Eugen Cadaru, Cișmigienii;
Dragoș Ghițulete, Despre iubire și alte ispite

Biografii romanțate: Steinhardt. Bughi mambo rag de Lavinia Bălulescu

După biografiile
romanțate ale unora dintre cele mai îndrăgite personalități culturale române –
Constantin Brâncuși (Brâncuși sau cum a învățat țestoasa să zboare de
Moni Stănilă), George Enescu (Enescu. Caiete de repetiții de Dan Coman),
I.L. Caragiale (Caragiale. Scrisoarea pierdută de Bogdan-Alexandru
Stănescu), Maria Tănase (Maria Tănase. O fîntînă pe un drum secetos de
Simona Antonescu și Eugen Ionescu (Ionesco. Elegii pentru noul rinocer
de Liliana Corobca) – , Polirom le propune fanilor colecției „Biografii romanțate”
volumul Steinhardt. Bughi mambo rag deLavinia Bălulescu.

În curînd, în aceeași colecție: Andrei
Crăciun, Cioran. Ultimul om; Veronica
D. Niculescu, Luchian. Ochii, sufletul, mîna

Povești minunate pentru copiii de toate vîrstele, în colecția
„Junior”

• Massimo Vacchetta, Inimă de arici. Povestea
unei mici călăuze care m-a învățat ce înseamnă curajul
• Traducere din limba italiană de Anamaria Gebăilă

Massimo Vacchettaeste autorul bestsellerului 25 de grame de fericire. Cum îţi poate schimba un pui
de arici viaţa
(Polirom, 2018, în colaborare cu Antonella Tomaselli)

O carte educativă, ce
încurajează respectul pentru natură, făcîndu-ne să reflectăm la frumusețea
firii și la responsabilitatea pe care toți o avem în menținerea echilibrului
fragil prin care, răbdătoare, lumea noastră ne ocrotește zi de zi, chiar dacă,
adesea, noi uităm s-o admirăm și s-o prețuim.

• Jennifer Chambliss Bertman, Vânătorii de cărți.
Codul perfect

Cu ilustrații de
Sarah Watts • Traducere din limba engleză și note de Irina Iacob Vîrsta recomandată: 12+

Al doilea volum din seria Vînătorii de cărți
(Polirom, 2017), în care Emily şi James, eroii din primul volum, trec prin noi
aventuri pline de suspans.

Un nou mister irezistibil şi doi prieteni care se lansează într-o
cursă contracronometru ca să-l dezlege, o poveste în care lucrurile iau o întorsătură
periculoasă și care se citește pe nerăsuflate.

În curînd, în aceeași
colecție
: Veronica D. Niculescu, Iarna lui Isidor

"Dincolo de Porțile Rușinii" de Marian Tudor - mărturii din Arestul Central - se lansează luni, 22 aprilie, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu
Literatură 18 Aprilie 2024, 13:34

"Dincolo de Porțile Rușinii" de Marian Tudor - mărturii din Arestul Central - se lansează luni, 22 aprilie, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Printre cei care au trecut dincolo de Porțile Rușinii s-au aflat persoane publice precum oamenii de afaceri Sorin Ovidiu...

"Dincolo de Porțile Rușinii" de Marian Tudor - mărturii din Arestul Central - se lansează luni, 22 aprilie, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu
Narativ, festivalul de lectură pentru copii: prima oară la Timișoara
Literatură 18 Aprilie 2024, 13:31

Narativ, festivalul de lectură pentru copii: prima oară la Timișoara

Pe 20 aprilie 2024, la Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva”, se organizează 16 ateliere gratuite pentru copii și...

Narativ, festivalul de lectură pentru copii: prima oară la Timișoara
Luca Mazzucchelli: „Peste 5 ani, vei fi rezultatul obiceiurilor pe care le adopți astăzi”
Literatură 17 Aprilie 2024, 17:41

Luca Mazzucchelli: „Peste 5 ani, vei fi rezultatul obiceiurilor pe care le adopți astăzi”

Vă invităm să citiți un fragment în exclusivitate din cartea FACTORUL 1%.

Luca Mazzucchelli: „Peste 5 ani, vei fi rezultatul obiceiurilor pe care le adopți astăzi”
Scriitorul Marian Coman revine în n’autor (Nemira) cu un nou roman: „Ultima carte”
Literatură 17 Aprilie 2024, 13:17

Scriitorul Marian Coman revine în n’autor (Nemira) cu un nou roman: „Ultima carte”

Marian Coman, autorul volumului „ Omulețul din perete și alte povestiri fantastice ” (n’autor, 2023, ed. a...

Scriitorul Marian Coman revine în n’autor (Nemira) cu un nou roman: „Ultima carte”
Carte-eveniment: Cuțitul. Reflecţii în urma unei tentative de asasinat de Salman Rushdie, în limba română la Editura Polirom
Literatură 16 Aprilie 2024, 16:59

Carte-eveniment: Cuțitul. Reflecţii în urma unei tentative de asasinat de Salman Rushdie, în limba română la Editura Polirom

„N‑am văzut cuțitul sau cel puțin nu‑l țin minte. Nu știu dacă a fost unul lung sau scurt, cu lama lată, de...

Carte-eveniment: Cuțitul. Reflecţii în urma unei tentative de asasinat de Salman Rushdie, în limba română la Editura Polirom
Scriitorul francez care și-a transformat propriul balcon într-o veritabilă junglă urbană, în care cultivă legume și fructe organice sezoniere
Literatură 16 Aprilie 2024, 15:21

Scriitorul francez care și-a transformat propriul balcon într-o veritabilă junglă urbană, în care cultivă legume și fructe organice sezoniere

Editura ap! (ACT și Politon) ne invită să descoperim povestea captivantă a scriitorului Patrick Vernuccio, cunoscut pe...

Scriitorul francez care și-a transformat propriul balcon într-o veritabilă junglă urbană, în care cultivă legume și fructe organice sezoniere
Frici din viitor, Dramaturgii pentru o lume posibilă - SPECTACOL LECTURĂ -17 aprilie 2024, ora 19.00, Sala Studio
Literatură 16 Aprilie 2024, 08:18

Frici din viitor, Dramaturgii pentru o lume posibilă - SPECTACOL LECTURĂ -17 aprilie 2024, ora 19.00, Sala Studio

WORKSHOP-UL DE SCRIERE DRAMATICĂ #2 face parte din cadrul celei de-a patra ediții, New Voices, a proiectului european...

Frici din viitor, Dramaturgii pentru o lume posibilă - SPECTACOL LECTURĂ -17 aprilie 2024, ora 19.00, Sala Studio
Andreea Răsuceanu, Linia Kármán. Întâlniri cu cititorii ieșeni
Literatură 15 Aprilie 2024, 16:45

Andreea Răsuceanu, Linia Kármán. Întâlniri cu cititorii ieșeni

Andreea Răsuceanu, Linia Kármán, Editura Polirom, 2023 Întâlniri cu cititorii ieșeni •  ...

Andreea Răsuceanu, Linia Kármán. Întâlniri cu cititorii ieșeni
Ascultă live

Ascultă live

16:00 - 16:30
Născut în România
Ascultă live Radio România Cultural
15:05 - 18:00
CA PE ROATE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
16:00 - 18:00
APLAUZE PENTRU FOLCLOR
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
16:03 - 16:30
Călător pe unde și oriunde (continuare)
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru