Recomandări culturale vineri, 23 iulie 2021
22 July 2021
PORTRET: Amália Rodrigues – regina muzicii fado
23 July 2021

A încetat din viaţă muzicologul Vasile Tomescu

Cu profund regret Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță dispariția celui care a fost eminentul muzicolog Vasile Tomescu.

Peste muzica românească s-a așternut o nouă mantie cernită, odată cu încetarea din viață a ilustrului muzicolog, doctor Vasile Tomescu, autor fecund, foarte prezent în mediul creatorilor domeniului artei sunetelor.

A trăit o viață îndelungată, atingând pragul de 92 de ani, fiind omniprezent în frontul autorilor muzicologi, cu exceptia ultimilor ani când retras, cu forțele și cu sănătatea slăbite, continuă însă să redacteze pagini de esență puternică axate pe o intensă documentare, toate absolut privitoare la fenomenul artei muzicale autohtone.

Vasile Tomescu și-a înscris numele în rândul celor mai profunzi cercetători ai trecutului nostru muzical. Absolvent al Conservatorului din București, imediat după absolvență a fost proiectat în vâltoarea susținerii creației muzicale, devenind redactor la noua revistă Muzica (la care va ajunge curând redactor principal, funcție pe care a deținut-o vreme de decenii). Sub patronajul său această publicație a devenit cea mai reprezentativă pentru reflectarea muzicii din țara noastră, în toate domeniile posibile, dar în prim plan în componistica muzicală și muzicologică.

Concomitent, Vasile Tomescu s-a intersectat cu frământata și tumultoasa activitate din cadrul Uniunii Muzicienilor și Muzicologilor, fiind ales în mai multe rânduri în conducerea acestui reprezentativ for al culturii naționale.

Vasile Tomescu rămâne ca un autor prestigios de monografii ale unor personalități de prim plan ale creației, prin monografii consacrate unor compozitori foarte puțin cunoscuți și cântați astăzi, din păcate, precum Dimitrie Cuclin, Filip Lazăr, Alfonso Castaldi, Paul Constantinescu. Volumele sale au devenit pagini referențiale, binecunoscute în literatura de specialitate. De pe acest versant al creației sale personale, a escaladat trecutul nostru muzical în spații exogene, în special relațiile muzicale româno-franceze, unde s-a dovedit un iscoditor împătimit, scriind despre această temă și teza sa de doctorat pe care a susținut-o la Universitatea Sorbona din Paris în anul 1970. Întotdeauna a fost profund impresionant prin masivitatea și bogăția informațiilor aduse printr-o serie de titluri, de obicei în limba franceză, căutând să proiecteze aspecte ale muzicii românești în universalitate.

Dar în egală măsură s-a preocupat de trasarea unor repere în contactele artei noastre muzicale cu Italia, Germania și nu numai.

Totodată trebuie să remarc prezența sa într-o serie de manifestări științifice internaționale cu caracter muzicologic, devenind o personalitate binecunoscută în cercurile specialiștilor europeni.

Vasile Tomescu a scris pagini de gândire adâncă consacreate creației enesciene, dar și multor altor compozitori pe care țara noastră i-a avut.

Nu pot să nu remarc meritele sale în descoperirea unor partituri de opere cu titluri ce trimit la realitățile istoriei noastre din perioada dacică, romană, ale unor nume de mare popularitate în epocile respective.

Vasile Tomescu îmi apare ca o personalitate înzestrată cu simț diplomatic, un camarad tăcut dar eficient în rezolvarea multor probleme specifice breslei creatorilor.

Îmi amintesc cu mult respect de nenumăratele sale intervenții orale în cenacluri, în diferite adunări unde se dovedea un orator iscusit, indiferent de temele pe care le survola, aducându-și contribuții relevante.

A ținut în cadrul Uniunii să fie pe cât de util în orice împrejurare, pe atât de discret și de prietenos. Evident nu a trecut indiferent prin furcile caudine ale ideologiei anilor totalitari, dar a rămas cu conștiința curată, aportul său fiind întotdeauna relevant.

Regret nespus trecerea sa în neființă, convins fiind că meritele profesionale incontestabile pe care le-a afirmat îi conferă numelui său un loc ce nu poate fi uitat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 24 iulie 2021, ora 11, la Cimitirul Bellu Catolic.

Acad. Prof. univ. DhC. Octavian Lazăr Cosma