‘ANGLO-LOGOS’ 65 –19 IUNIE, 2020
19 June 2020
‘ANGLO-LOGOS’ 67 -07 AUG., 2020
7 August 2020

‘ANGLO-LOGOS’ 66 -03 IULIE, 2020

dav

-În cronologia întâmplărilor din viaţa cotidiană, sintagma: ‘In the nick of time‘ are o conotaţie salutară prin excelenţă, şi anume: (Chiar) La timp/ în timp util/ la momentul potrivit/ în ultimul moment/ sau pe ultima sută de metri“, respectiv, în registrul familiar de limbaj:La (marele) fix/ ori la ţanc“.

-Încă din secolul al 16-lea, exista o altă expresie care se utiliza pentru redarea acestui înţeles, şi anume: pudding time‘. Explicaţia constă în faptul că ‘pudding‘ era primul fel de mâncare servit în timpul prânzurilor medievale. Or a ajunge la ora servirii acestui meniu însemna a fi prezent la începutul mesei, deci chiar la timp pentru a-l consuma.

-Termenul ‘pudding‘, care defineşte budinca de astăzi, era, la acea vreme, un preparat savuros: o varietate de drob sau ceea ce noi numim “sângerete“. Vorbitorii din perioada Dinastiei Tudor au simţit, cel mai probabil, în opinia cercetătorilor, nevoia de a exprima cu mai multă exactitate “momentul cel mai prielnic” decât le oferea formularea vagă: around the beginning of the meal (“pe la începutul mesei“) şi, astfel, a …intrat în scenă o primă accepţie a termenului ‘nick‘.

-Pe de altă parte, acest cuvânt era folosit şi pentru a desemna o crestătură (engl: ‘notch‘) sau o mică tăietură, fiind sinonim cu precizia. Crestăturile în cauză erau practicate pe aşa-numitele: tally sticks‘(“răbojuri“), bucăţi de lemn în formă cilindrică sau paralelipipedică, folosite pentru măsurători sau ţinerea evidenţei a diverse calcule şi socoteli gospodăreşti ori de altă natură.

IMG_20200701_143721

-Deosebit de interesantă şi amuzantă, în egală măsură este diferenţierea, pe ţări vorbitoare de limba engleză, a accepţiilor cu caracter informal, din prezent, pentru una şi aceeaşi sintagmă:

-Astfel, pentru vorbitorii nativi englezi, o persoană aflată in the nick este la închisoare; cei scoţieni îşi reprezintă o astfel de persoană ca fiind poziţionată într-o vale încadrată de două dealuri, în timp ce pentru australieni, to be in the nick înseamnă a fi purtător al …costumului lui Adam“, altfel spus, în termeni non-eufemistici: “a fi în pielea goală”.

-Forma ‘in the nick‘–cu variantele prepoziţionale: ‘at…/ sau upon the (very) nick semnifica, pentru vorbitorii englezi din perioada elizabetană: a se afla în locul şi la timpul potrivit. Chiar  ceasurile şi corzile instrumentelor muzicale erau fixate, respectiv ajustate prin măsurători efectuate pe răbojuri riguros pre-marcate, pentru a li se asigura funcţionarea optimă. Ilustrul contemporan al lui William Shakespeare: dramaturgul, poetul, criticul literar şi actorul Benjamin (Ben) Jonson /c.1572-1637/ a inclus o referinţă în acest sens în cuprinsul piesei sale, intitulată: ‘Pan’s Anniversary’ (“Aniversarea lui Pan”):

 • ‘For to these, there is annexed a clock-keeper, a grave person, as Time himself, who is to see that they all keep time to a nick.’
 • “Căci pentru acestea, este năimit un meşter ceasornicar, o persoană gravă, precum Timpul însuşi, ce are a se îngriji ca toate să arate orele fără greş.”

-Reputatul traducător englez, Arthur Golding /c.1536-1606/ –căruia i se datorează un număr de peste 30 de opere de referinţă transpuse din limba latină în limba engleză– este, după toate

probabilităţile, cel care oferă primul exemplu al semnificaţiei actuale a expresiei: ‘in the nick of

time‘, în cuprinsul traducerii ‘Metamorfozelor’ lui Ovidiu, publicată în anul 1565 –fragment de referinţă redat, aici, în grafie modernă–:

 • ‘Another  thing comes in the nick
  The Lady Semele great with child by Jove as then was quick.’
 • “Alt fapt […] se petrecu la timpul sorocit:

              Seméle, principesa căzu degrabă grea cu al lui Jovis prunc.”

-De fapt, termenul ‘time‘ din sintagma ‘in the nick of time‘ este oarecum superfluu, deoarece substantivul ‘nick‘, în sine, se referă la timp. Documentariştii sintagmei de referinţă semnalează drept prim exemplu de întrebuinţare nu doar în accepţia, ci şi în forma cunoscută în prezent un scurt fragment dintr-o carte a unui autor englez, Arthur Day, intitulată: ‘Festivals’ şi publicată în anul 1615:      

 • ‘Even in this nicke of time, this very, very instant.’
 • Chiar în clipíta asta, acuşi, pe loc.”  

********

-Expresia metaforică din registrul familiar al limbii engleze britanice: ‘Before you can (could) say Jack Robinson‘ este o autentică “enigmă” lexicală care alimentează sfera dezbaterilor şi a controverselor etimologice: şi aceasta, având în vedere că se pune sub semnul întrebării existenţa reală a vreunui personaj istoric cu numele Jack Robinson care şi-ar fi putut …”împrumuta” identitatea şi iuţeala de spirit, de mână sau, după caz, de picior acestei expresii, traductibilă, în propriul nostru limbaj informal, prin: “Într-o clipită sau cât ai clipi/ cât ai bate din palme/ cât ai zice peşte/ cu iuţeala fulgerului/ sau în doi timpi şi trei mişcări“, …cu alte cuvinte:Pe loc/ imediat/ iute/ rapid/ neîntârziat ori (de) îndată“. Pe de altă parte, dacă vreun astfel de personaj va fi existat “în carne şi oase”, cercetătorii ne asigură că orice evidenţă sau atestare documentară solidă în acest sens s-a pierdut.

-Din punct de vedere al criteriului rigurozităţii de exprimare –în speţă, al corectitudinii gramaticale–, această construcţie lexicală cu …nume şi prenume ar trebui să aibă forma: ‘Faster than you can say Jack Robinson(“Mai repede…/ sau mai iute decât poţi spune: Jack Robinson‘, în traducere literală), formă care circulă, de altfel, astăzi, în paralel cu ‘Before you can say Jack Robinson‘.     

-Astfel, Jack Robinson poate face parte, tot atât de bine, din categoria personajelor legendare  precum Jack Frost, un bătrân posac şi răutăcios, “responsabil” cu instaurarea iernii şi a gerului năprasnic, specific acestui anotimp (engl: ‘frost‘) din mitologia anglo-saxonă şi vechile tradiţii folclorice din nordul Europei, sau Jack the Giant-Killer (‘Jack, omorâtorul de uriaşi‘), un flăcăiandru neînfricat, vânjos şi ager la minte din paginile unui foarte popular basm englez, erou vestit pentru răpunerea unor căpcăuni sângeroşi, în vremea domniei Regelui Arthur.

-Ceea ce se cunoaşte, însă, cu certitudine, este faptul că o serie de variante ale expresiei se aflau în circulaţie spre sfârşitul secolului al 18-lea, una dintre atestările documentare în acest sens fiind, potrivit specialiştilor, un scurt fragment din romanul de factură romantică: ‘Evelina, or the history of a young lady’s entrance into the world’ (“Evelina, sau povestea intrării în societate a unei tinere”), roman publicat în anul 1778, sub semnătura autoarei engleze de romane satirice, jurnale şi piese de teatru, Frances (Fanny) Burney /1752-1840/:

 • ‘You must make him a soldier’, said the Captain.

‘I’d do it as soon as say Jack Robinson.’

 • “E musai să-l faci soldat”, zise căpitanul.

“Aş face-o fără preget.”

-Comerciant prosper şi politician, deţinător, între altele, al demnităţii de Membru al Parlamentului englez, Sir John (“Jack“) Robinson /1615-1680/ a ocupat, între anii 1660 şi 1675, funcţia de locotenent al Turnului Londrei. Unii lexicologi sugerează faptul că expresia de referinţă ar putea fi inspirată de o execuţie a unui condamnat din temutul spaţiu carceral istoric al Turnul londonez în urma unui proces-fulger, supervizat de către “viforosul” decident, Baronetul Jack Robinson. Şi totuşi, teoria în cauză nu este confirmată de nicio atestare documentară, în plus, avansându-se opinia că această origine prezumtivă nu explică decalajul de un secol dintre cariera lui Sir John Robinsonşi prima apariţie, în formă tipărită, a expresiei.   

IMG_20200701_162417

-Lexicograful, anticarul şi desenatorul englez, Francis Grose /1731-1791/, cel care a trăit şi şi-a desfăşurat activitatea în perioada intrării în uz a expresiei, era de părere că aceasta ar fi avut legătură cu numele unei persoane reale, aducând, în sprijinul afirmaţiilor sale, o explicaţie deosebit de pitorească. Astfel, în ediţia din anul 1811, a lucrării intitulată: “Dicţinarul de limbaj argotic” (‘Dictionary of the Vulgar Tongue’), autorul consemna:

 • «’Before one could say Jack Robinson‘: a saying to express a very short time, originating from a very volatile gentleman of that appellation, who would call on his neighbours, and be gone before his name could be announced
 • «”Before one could say Jack Robinson“:  o zicere folosită pentru a exprima un timp foarte scurt şi care are, la origini, un domn foarte volatil astfel numit, ce obişnuia să facă vizite vecinilor, dar se făcea nevăzut înainte de a-i fi anunţat numele

-Din nou, însă, lexicologii şi istoriografii atrag atenţia că lipsa oricărei referinţe concrete privitoare la un anume domn foarte volatil –în sensul, evident, al excentricităţii pe nume Jack Robinson subminează, însă, încrederea în această definiţie, fie ea şi de dicţionar …

******** 

William Kempe a fost unul dintre cei mai îndrăgiţi şi populari actori ai teatrului elizabetan, şi a cărui celebritate se datorează, în principal, faptului că a dat viaţă câtorva dintre personajele emblematice din comediile shakespeariene. Membru al companiei teatrale, ‘Lord Chamberlain’s Men’ (“Oamenii Lordului Şambelan”)companie pentru care şi alături de actorii căreia William Shakespearea lucrat în cea mai mare parte a carierei sale de dramaturg şi actor–, Will Kemp avea să accepte, în anul 1600, o provocare năstruşnică, pecetluită printr-un pariu.

IMG_20200701_192413

-Astfel, el şi-a propus –şi a reuşit– să străbată distanţa de peste o sută de mile dintre Londra şi Norwich în acompaniamentul muzical şi paşii de dans ai binecunoscutului dans popular englez, Morris Dance, în doar …nouă zile. Nu puţine au fost sprâncenele ridicate şi vocile cârtitoare care au pus sub semnul îndoielii performanţa uimitoare a ghiduşului comedian-dansator. Or pentru a închide gurile tuturor clevetitorilor neîncrezători şi răutăcioşi, Will Kemp a luat iniţiativa de a scrie un pamflet …”ţintit”: ‘Kemp’s Nine Days Wonder’ (“Minunea de nouă zile a lui Kemp”), în care a descris, cu lux de amănunte, întreg parcursul aventurii sale pitoreşti, intrată, astfel, în legendă.

-Isprava de pomină a “showman”-ului elizabetan, autentificată de el însuşi, este susţinută, însă, şide ample dovezi documentare, între care cercetătorii literari indică arhivele din secolul al 17-lea ale Consiliului Orăşenesc din Norwich, unde este consemnată suma acordată, drept premiu, temerarului actor.

 -Şi totuşi, contrar aparenţelor, în virtutea “jocului” încărcat de surprize a numerose fenomene lexicale, de la care expresia de referinţă nu face excepţie, “cascadoria” actorului-saltimbanc, William Kempe nu deţine exclusivitatea în stabilirea originii sintagmei: ‘Nine days wonder‘, …”minunea” care, iată, în limba engleză, durează de …trei ori mai mult decât în limba română. Aceasta, deoarece râvna asiduă a istoriografilor a dat la iveală existenţa expresiei în texte cu mult premergătoare secolului al 17-lea. Cel mai notabil astfel de exemplu îl reprezintă: ‘Poems written in English during his captivity in England, after the battle of Agincourt by Charles, Duke of Orleans’ (“Poeme aşternute în grai englezesc pe timpul captivităţii sale în Anglia, în urma bătăliei de la Agincourt de către Charles, Duce de Orleans”), florilegiu liric publicat în anul 1465. În cuprinsul unuia dintre poeme, faimosul Duce Charles de Orléans, considerat drept unul dintre poeţii medievali de mare rafinament artistic, scria:

 • ‘For this wonder lasts but nine days, an old proverb says.’
 • “Căci zile nouă, doară, o minune ţine, un vechi proverb grăieşte.”

-Prima atestare documentară a expresiei, în forma folosită la ora actuală a fost identificată în poemul: ‘The Temple’ (“Templul”), creaţie a poetului, oratorului şi clericului englez, de origine galeză, George Herbert /1593-1633/, recunoscut drept unul dintre reprezentanţii de frunte ai liricii britanice de factură devoţională:

 • ‘The brags of life are but a nine days wonder;

 And after death the fumes that spring

 From private bodies make as big a thunder

 As those which rise for a huge King.’

 • “Trufia ăstei lumi minune-i ce doar nouă zile merge;

              Iar după moarte, miasmele ce-aburcă

              Din ale plebei leşuri, la fel de abitír duhnesc

  Precum acelea ale unui preaputernic rege.”

IMG_20200701_142611