Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 38 -8 FEBRUARIE, 2019

08 Februarie 2019, 06:00

-O expresie din
registrul informal al limbii engleze, despre care se poate afirma, cu deplin
temei, că emană umor "prin toți porii" este: 'I'll eat my hat'. A-și "mânca ...pălăria"este,
desigur, un lucru pe care nimeni nu l-ar încerca în realitate, conotația expresiei -al cărei specific constă în situarea ei, cu
foarte mici excepții, în context condițional (mai exact, are calitatea
gramaticală de propoziție principală/ sau regentă, precedată sau, după caz,
urmată de o propoziție subordonată condițională, introdusă prin conjuncția:
"dacă" (engl.:'if')
- fiind aceea de manifestare
a unei încrederi absolute/ desăvârșite/
sau totale a vorbitorului într-un anumit
deznodământ/ finalitate/
sau rezultat.

-Cel mai timpuriu exemplu
atestat al expresiei a fost descoperit de către lexicologi în paginile cărții intitulată:
'Homer's Travestie'('Parodie după Homer'), o 'Traducere Burlescă a lui Homer', după
expresia din subtitlu a autorului, Thomas
Brydges
, carte publicată în anul 1797:

 • 'For though we tumble down the wall,

And fire their rotten boats and all,

I'll eat my hat if Jove don't drop us,

Or play some queer rogue's trick to stop us.'

 • = 'Căci de
  pe ziduri chiar de-ar fi ca să picăm,

A'
lor pârdalnice corăbii foc să dăm,

Eu pălăria mi-oi mânca de Jupiter nu ne-o
trăsni,

Ori
altă poznă mare nu ne-o coace, cu gând de-a ne opri.'

-Ilustrul romancier
și critic social victorian, Charles
Dickens
/1812-1870/ a întrebuințat o versiune extinsă a expresiei în
cuprinsul primului său roman: 'The
Pickwick Papers' (
'Documentele postume ale
Clubului Pickwick')
, publicat în anul 1837:

 • 'If I knew as little of life as that, I'd eat my hat and swallow the buckle
  whole
  .'
 • = 'Dacă aș ști atât de puține despre viață, mi-aș mânca pălăriași aș înghiți catarama cu totul.'

-Dicționarul Oxford
al limbii engleze (OED) listează o altă formă timpurie a expresiei, și anume: 'I'll eat Old Rowley's hat',
expresie ieșită, însă, total din uz la ora actuală; Old Rowley era unul dintre caii favoriți ai Regelui Charles al –II–lea,
iar numele calului avea să fie transferat, mai târziu, drept poreclă, regelui
însuși, celebru, în materie de vestimentație, în general, de acoperăminte
capilare, în particular, pentru excentricitatea debordantă. Motivul pentru care
arhi-înzorzonata pălărie a acestui cap încoronat a fost aleasă în vederea
..."consumului" rămâne neelucidat, cu atât mai mult cu cât o astfel
de extravaganță decorativă ar fi dat mult prea mult de furcă unui potențial
temerar, dispus ca, pentru a-și proba încrederea nezdruncinată într-un
deznodământ anume, să ajungă până la ultimele consecințe, "atacând"
acest ..."fel de mâncare" neverosimil...

-Dincolo, însă, de savoarea
umoristică a imaginii de inspirație regală, revenind în plan etimologic, trebuie menționat faptul că, din
acest punct de vedere, unii cercetători au avansat o derivare alternativă a expresiei. Astfel, așa-numitele 'hattes' erau niște plăcinte medievale umplute cu carne de
vițel
, de unde derivarea expresiei. În colecția online de rețete din
perioada Evului Mediu, adaptate bucătăriei secolului 21, și elaborată de
bucătarul-șef, James Matterer, sub
denumirea cu rezonanță medievală: 'The
Boke of Gode Cookery' ('Cartea bucatelor gustoase')
seprezintă, de altfel, o versiune a unei rețete de 'hattes', despre care se spune că sunt "mici pateuri
umplute cu carne, asemănătoare plăcințelelormedievale în formă de pălării".

-Pe de altă parte,
contraargumentele avansate în defavoarea acestei derivări, de factură culinară,
a expresiei sunt, practic, de necombătut: în acest sens, se evidențiază faptul
că plăcintele 'hattes' erau o
creație a secolului al 15-lea, iar cuvântul în sine nu s-a aflat niciodată în
circulație suficient de largă încât să fie inclus în paginile autorității
supreme în materie de identificare și consemnare a cuvintelor din vocabularul
limbii engleze, și anume antemenționatul OED. În plus, în cheie cvasi-anecdotică,
se mai afirmă că 'eat my hat'
nu apare sub formă tipărită decât după două secole de când ...ultima persoană
va fi mâncat o 'hatte'.

-Totodată, conotația dintotdeauna a expresiei a
fost aceea de: "mă supun unui lucru
dezagreabil/
sauneplăcut dacă se va dovedi, în cele din
urmă, că am greșit crezând într-un anume fel despre ceva
". Or a mânca
plăcinte din carne de vițel este departe de a fi neplăcut, astfel încât
derivarea nu este conformă înțelesului.

-Cu toate acestea,
dincolo de controversele lingvistice, "povestea" plăcintelor
medievale inspiratoare ale expresiei 'I'll
eat my hat
', și în adevărul căreia cu siguranță și-ar dori să creadă
foarte mulți, este una frumoasă, în ciuda lipsei oricărei atestări documentare
menită a o valida.

********

-O altă expresie
foarte simpatică din registrul familiar al limbii engleze, aflată sub semnul
ambiguității interpretative este: 'Know
your onions
'.

-Pentru orice
vorbitor al limbii engleze actuale, 'Know
your onions
' semnifică, fără echivoc: "a fi experimentat/ expert/ în deplină cunoștință de cauză/ sau
foarte bun cunoscător într-un anumit domeniu
", ...prin extensie: "a fi
foarte deștept/ priceput/
sau chiarstrălucit".

-Care sunt, așadar,
posibilele origini ale acestei expresii traductibilă, textual, prin: "a-ți cunoaște ...cepele" și redată,
aproximativ, în propriul nostru registru familiar/ popular de limbaj, prin:
"a ști cu ce se mănâncă"?

-Gramaticianul
și lexicograful Charles Talbut Onions
/1873-1965/ a fost, începând din anul 1895, unul dintre editorii Dicționarului
Oxford al limbii engleze și a continuat să elaboreze și alte lucrări de
referință pe parcursul unei îndelungate și prestigioase cariere. Ultima dintre
aceste lucrări este intitulată; 'The
Oxford Dictionary of English Etymology' ('Dicționarul Oxford al etimologiei
engleze')
, publicat în 1966, la un an după trecerea sa în eternitate. Un
cercetător englez, consacrat studiului acestei expresii, consemna, în cheia
unui fin simț al umorului, faptul că; "Dacă aș fi un la fel de bun
cunoscător pe tărâmul etimologiei precum domnia sa, aș putea spune, cu
siguranță, că 'îmi cunosc cepele',
fiind foarte tentant să pot afirma că numele său (Onions) este sursa de
inspirație a expresiei."

-Întrebării
legitime dacă 'onions',
termenul-cheie al expresiei, este de inspirație umană și nu vegetală i se
oferă, de către specialiști, un alt răspuns potențial, prin invocarea unui al
doilea personaj purtător al numelui Onions:
este vorba despre un anume domn S. G. Onions,
inventatorul unei serii de monede, cu distribuție unică în școlile engleze,
începând cu anul 1843. Aceste monede aveau, de fapt, calitatea de material
didactic, menit să îi sprijine pe tinerii învățăcei în însușirea corectă a
valorii lirei sterline, a penny-ului, a farthing-ului, respectiv a
shilling-ului, diviziuni și subdiviziuni specifice sistemului monetar britanic
din acea perioadă (ca, de altfel, și din
prezent, mai puțin farthing-ul și shilling-ul)
. Ele erau asemănătoare
monedelor reale, aflate în circulație, și erau marcate cu inscripții precum: '4 Farthings make 1 Penny' ('4 Farthing fac 1
Penny')
sau '12 Pence make 1 Shilling'
('12 Penny fac 1 Shilling')
. S-ar putea, prin urmare, presupune cu ușurință
faptul că expresia 'know your onions'
a fost inventată sub înrâurirea acelei conjuncturi.

-Prima
întrebuințare cunoscută, sub formă scrisă, a expresiei 'know your onions' datează, însă, din anul 1920; or dacă este
adevărat că expresia s-a "născut" într-o perioadă când lexicograful
Charles Talbut Onions își clădise, deja, o reputație solidă în domeniu,
potrivirea dintre termenul-cheie al expresiei și numele cărturarului englez
este o simplă coincidență. Și aceasta, întrucât expresia "buclucașă"
este, în realitate, de origine …americană.
Această proveniență este susținută de numeroase referințe din texte elaborate
pe tărâm american începând cu anul 1920, însă în Marea Britanie, astfel de
referințe nu sunt semnalate mai devreme de a doua jumătate a secolului al
XX-lea. Acest scurt fragment dintr-un articol apărut în luna martie, 1922, în
paginile revistei lunare, generaliste, americane, 'Harper's Magazine' este doar un exemplu din multitudinea de
publicații și alte lucrări americane în cuprinsul cărora figurează această
expresie:

 • 'Mr. Roberts knows his onions, all right.'
 • = 'Dl. Roberts e chiar un cunoscător în toată regula.'

-Chiar dacă există și variante ale expresiei, precum: 'know your oil/ oats/ apples', etc (= "a-ți cunoaște
uleiul/ cerealele
sau grăunțele/ merele", ș.a.m.d., singura care
"a prins", fiind folosită în mod curent și
astăzi, este expresia de referință.

-De ce tocmai "cepele"? Ei bine, la această întrebare s-ar putea răspunde cu o altă întrebare: De ce nu? Explicațiile care relaționează această expresie fie cu legumicultori experimentați, fie, așa cum am văzut, cu numele C.T. sau S.G. Onions sunt, din păcate, doar asocieri forțate. America anilor '20 a fost un adevărat "teren fertil" pentru expresii ...trăsnite, dacă se poate spune astfel, iar 'know your onions' nu este decât una dintre aceste numeroase plăsmuiri lexicale sui-géneris, încărcate de pitoresc.

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

12:00 - 13:00
Concert de prânz
Ascultă live Radio România Cultural
10:10 - 13:00
PRIETENII DE LA RADIO
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
12:20 - 14:00
VIAȚA LA ȚARĂ
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
11:03 - 15:00
Pulsul zilei
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru