Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 40 -15 MAR., 2019

1

15 Martie 2019, 05:49

-O remarcă în care se îmbină perfect umorul, ironia şi sarcasmul, neîncrederea şi scepticismul, şi folosită pentru a indica improbabilitatea, în cel mai înalt grad, a producerii unui eveniment este: 'Pigs might fly', cu varianta: 'When pigs fly'. Această expresie populară are corespondent aproape identic şi în limba română: "Când o zbura…/ sau Când o fi să zboare porcul", limba noastră "plusând", însă, sub aspectul echivalărilor de un pitoresc aparte: "Când o face plopul pere şi răchita micşunele"/ "Când o face broasca păr"/ "Când o face spânul barbă"/ "Când va creşte păr în palmă"/ "Când mi-oi vedea ceafa"/ "La paştele cailor"/ sau "La Sfântu'-aşteaptă".

-'Pigs might fly', variantă
tipică limbii engleze britanice -ca, de
altfel, uneori, şi
'Pigs may fly' sau 'Pigs can fly'- este un exemplu de "adynatón", figură
clasică de stil sub forma hiperbolei, având o lungime suficient de mare încât să
sugereze imposibilitatea, mai exact, asocierea de lucruri imposibile
. Unul
dintre cele mai celebre exemple în acest sens este citatul biblic din Matei
XIX, 24: "Si iarăşi zic vouă: Mai lesne este să treacă o cămilă prin
urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu." Această
figură de stil se mai întâlneşte, în limba engleză, într-un exemplu precum: 'Make a mountain out of a molehill' (= "a face un munte dintr-un muşuroi de cârtiţă", în traducere textuală,
echivalentul a ceea ce noi exprimăm, îndeobşte, prin: "a face din ţânţar, armăsar")
. ~de
menţionat că varianta cu adverbul circumstanţial de timp 'when' este specifică limbii engleze americane~

-Versiunea originară a expresiei succinte de la ora
actuală era: 'pigs fly with their tails forward' (= "porcii zboară cu cozile înainte",
în traducere textuală),
şi cea mai timpurie atestare a acesteia a fost
descoperită în cuprinsul ediţiei din anul 1616 a Dicţionarului englez-latin: 'A Short Dictionary for Young Beginners'
("Un scurt dicţionar pentru tinerii
începători")
, lucrare elaborată de lexicograful englez, John
Withals
:

 • 'Pigs fly in the air with their tails forward'.
 • = "Porcii zboară prin văzduh cu cozile înainte".

-Această formă a expresiei s-a menţinut în uz vreme
de aproape două secole, în calitate de replică sarcastică la orice predicţie
exagerat de optimistă înaintată de către persoanele mult prea naïve sau exagerat de încrezătoare…

-De ce opţiunea finală pentru porci în configurarea acestei
expresii năstruşnice, având în vedere că şi alţi reprezentanţi ai regnului
animal au "populat-o", înaintea grăsunilor? Astfel, s-au folosit, o
vreme, variantele: 'Snails may fly' (="Când or zbura melcii"), 'Cows might fly' (= "Când or zbura vacile")
etc. Porcii au trecut, însă, testul
timpului, aceste vieţuitoare a căror conformaţie greoaie şi legătură indisolubilă
cu pământul sau noroiul în care adoră să se tăvălească şi pe care îl scurmă cu
nesaţ le situează în antiteză totală faţă de ideea de zbor, ele dobândind,
implicit, calitatea de imagine preferenţială pentru stabilirea conotaţiei
antemenţionate a expresiei.

-Medicul, predicatorul şi scriitorul britanic, Thomas Fuller /1654-1734/ a fost identificat de către specialişti
drept primul autor care a menţionat, în mod explicit, porcul în postura
neverosimilă de "aeronaut", în cuprinsul unei colecţii de maxime şi
proverbe, publicată în anul 1732, sub titlul 'Gnomologia':

 • 'That is as likely as to see a Hog fly'.
 • = "Aceasta e cu putinţă tot aşa cum
  ar fi să zăreşti un grohăitor zburând".

-Primul exemplu de
întrebuinţare a uneia dintre variantele din uzanţa actuală, şi anume: 'pigs may fly' a fost descoperit în paginile unei
autobiografii ficţionale, publicată în anul 1835: 'The
Autobiography of Jack Ketch' ("Autobiografia lui Jack Ketch")
, creaţie
a scriitorului englez, Charles Whitehead
/1804-1862/ (n.b.: Jack /John/
Ketch ~m.1686~ a fost un călău aflat în slujba regelui Charles al II-lea al
Angliei, Scoţiei şi Irlandei, şi care a devenit celebru prin barbaria de
neînchipuit a metodelor de execuţie)
:

 • 'Yes, pigs may fly, but they're very unlikely birds'.
 • = "Da, pesemne c'-or zbura porcii, dar numai a zburătoare
  nu aduc".

-Porcii înaripaţi
au "văzut" lumina tiparului destul de des in Marea Britanie pe
parcursului anilor rămaşi din secolul al 19-lea. Publicaţia engleză, 'TheIllustrated Times Weekly Newspaper' îi menţiona, bunăoară, într-unul dintre numerele din luna august,
1855:

 • '...pigs
  might fly
  . An elephant, too, might dance on the tight-rope'.
 • = "…porcii ar putea zbura. Un elefant ar putea şi el să danseze pe
  sârmă".

-Scriitorul
englez, Charles Lutwidge
Dodgson
, alias Lewis Carroll /1832-1898/ a invocat, la rândul său,
imaginea râmătorilor aflaţi în postura absurdă de posesori de aripi, în
emblematica sa carte: 'Alice's
Adventures in Wonderland'
("Peripeţiile
Alisei în Ţara Minunilor")
, publicată în anul 1865:

 • 'I've a right to think', said Alice
  sharply... 'Just about as much right', said the Duchess, 'as pigs have to fly.'
 • = "Am dreptul să gândesc", zise Alice
  tăios… "Aproape tot atâta drept", spuse Ducesa, "pe cât au porcii să zboare". /versiune
  neoficială de traducere/

********

-Grăsunul patruped domestic este şí protagonistul
unui îndemn a
cărui formulare pare bizară şi arhaică, deopotrivă: "Să nu cumperi un porc (vârât) într-un sac"/ sau "Niciodată să nu-ţi cumperietc".
Insolita expresie engleză: 'Don't buy a
pig in a poke
' …cu varianta: 'Never buy a pig in a poke' este, într-adevăr, foarte veche şi, pe lângă accepţia
metaforică, ea se poate citi şí în cheie concretă, fiind un sfat cât se poate
de demn de luat în seamă.

-Un "târg"sau
o ofertă acceptată cu naivitate
sau credulitate, fără a fi examinată cu
atenţie în prealabil, cu tot ceea ce implică, la vedere
, ...cu alte cuvinte: "a cumpăra ceva cu ochii închişi/ pe
încredere/
saupe nevăzute", ...semnificaţia de
profunzime a acestei expresii de o forţă de sugestie remarcabilă fiind:"a lua o decizie sau o hotărâre necugetată/ negândită/ hazardată/pripită
şi/sau riscantă".

-'Don't buy a
pig in a poke
' îşi are originea în
legislaţia comercială britanică privitoare la aşa-numitul 'caveat emptor',
sintagmă latină traductibilă prin: "avertisment adresat cumpărătorilor",
ori ceea ce numim, în mod curent: "aviz amatorilor". De altfel,
această atenţionare reprezintă, la ora actuală, unul dintre principiile
comerciale fundamentale pentru multe alte ţări ale lumii, şi care susţine, în
esenţă, ideea achiziţionării cu responsabilitate şi în deplină cunoştinţă de
cauză a unui produs.

-Cât
despre termenul 'poke',
acesta derivă din limba franceză: 'poquet' este substantiv de
genul masculin, diminutivizat cu ajutorul sufixului specific, '-et'
şi
are accepţia de: "mică gaură/ sau
scobitură practicată în sol, unde se plantează seminţele culturilor de câmp". Şí mai apropiat de forma de diminutiv a cuvântului
francez este binecunoscutul 'pocket'
al limbii engleze, cel care şi-a început, de altfel, existenţa lexicală cu
înţelesul de: "săculeţ"/ "punguţă"/ sau "buzunărel".

-'Poke' se află, încă, în uz în
mai multe ţări vorbitoare de limba engleză, cu precădere în Scoţia şi S.U.A.,
şi defineşte un tip de sac folosit
pentru transportul unui porc la târg
.

-Lipsa
de vigilenţă, la propriu, a
cumpărătorului poate conduce la constatarea frustrantă că 'the pig in the poke' ("purcelul din sac") a fost
înlocuit, de către negustorul veros, cu orice alt animal, de o valoare
comercială mai mică, şi aceasta în …"cel mai bun caz".

-Or,
extrapolând în plan metaforic potenţiala
tentativă de escrocherie -care poate fi,
desigur, preîntâmpinată prin precauţie deosebită
-, reiese, cât se poate de
evident, apelul la chibzuinţă şi prudenţă maximă înainte de luarea oricărei decizii/
sau de iniţierea oricărei acţiuni.

-Poetul
şi dramaturgul englez, John Heywood (c.1497–c.1580), un asiduu culegător de
proverbe, a inclus, în paginile antologiei sale: 'Proverbes
and Epigrammes'
("Proverbe şi Epigrame"), o formă asemănătoare versiunii moderne a acestei expresii:

 • 'I will never buy the pig in the poke:

There's
many a foul pig in a fair cloak'.

 • = "În veci n-oi
  târgui grăsundinsac,

Căci mânărită vietate e-ades' pitită-n
arătos deság".

Ascultă live

Ascultă live

09:00 - 11:00
Orașul vorbește
Ascultă live Radio România Cultural
09:05 - 10:00
MATINALII (Continuare)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
09:05 - 10:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj