Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 41 -29 MAR., 2019

1

29 Martie 2019, 06:00

-Binecunoscutul
verb al limbii engleze: 'to play',
în accepţiile sale, proprie şi figurată, de: "a (se) juca" indică, după toate aparenţele, faptul că este
vorba despre un joc şí în expresia: 'To play ducks and drakes'. Şi,
într-adevăr, la origini, 'ducks and drakes' (= "raţe şi răţoi") este o veche denumire engleză pentru un joc recreativ, practicat de către copii şi
adulţi, deopotrivă, de aruncare a unor pietre -de regulă, plate- pe suprafaţa
apei, pentru a le face să salte în aer şi să reatingă luciul apei consecutiv,
de cât mai multe ori posibil
.

-Lexicologii
semnalează faptul că prima referinţă cunoscută la această activitate recreativă
este inclusă în paginile unei lucrări, intitulată: 'The Nomenclator
or Remembrancer of Adrianus Junius Physician,[…]' ('Nomenclatorul sau
Memento-ul lui Adrianus Junius Medic,[…]'),
tradusă din limba latină şi
publicată la Londra în anul 1585 de către clericul, poetul şi lingvistul
englez, John Higgins /c.1544 –1620/ (n.b.:Hadrianus Junius –Adriaen de Jonghe– /1511-1575/ a fost un reputat
medic, cărturar clasicist, traducător, lexicograf, anticar şi istoriograf
olandez)
:

 • 'A
  kind of sport or play with an oister shell or stone throwne into the water, and
  making circles ere it sinke, etc. It
  is called a ducke and a drake, and a
  halfe-penie cake
  .'
 • = "Un fel de sport sau joc cu o
  cochilie de scoică ori cu o piatră aruncată în apă şi care face rotocoale
  înainte de a cădea la fund, etc. Este
  numit raţă şi răţoi, şi-o prăjiturică
  de-o juma' de penny-adică
  ."

-De ce opţiunea
pentru această formă a expresiei, este o întrebare care nu beneficiază de un
răspuns exact. În majoritatea citatelor din texte timpurii, cercetătorii au
identificat folosirea verbului make
(= "a face") în locul
verbului play, cel care s-a
încetăţenit în forma expresiei din uzanţa actuală, aşa încât este posibil ca
imaginea undelor circulare sau a cercurilor concentrice formate la contactul
pietrelor cu suprafaţa apei să fi fost inspirată de aceea a păsărilor
înotătoare care împrăştie stropii de apă prin aterizarea în mediul lor natural
predilect.

-Un astfel de
exemplu a fost identificat într-un scurt fragment din piesa de teatru anonimă,
din perioada iacobină: 'Dick of Devonshire'
('Dick din Devonshire'), publicată în
jurul anului 1626 şi bazată pe autobiografia unui marinar englez, personaj real
cunoscut, în epocă, sub acest apelativ:

 • 'The poorest ship-boy Might on the
  Thames make duckes and drakes
  with pieces Of eight fetchd out of Spayne.'
 • = «'Ăl mai sărman dintre muşi ar avea
  priceperea să facă rotocoale pe
  luciul Tamisei cu bănuţi de opt [maravedí] aduşi din Hispania.»

*n.b.:
'ship-boy' = "mus/ elev
marinar/ sau ajutor de timonier la bordul unei ambarcaţiuni cu
vele"// 'maravedí' =denumirea mai multor monede -la
origini, din aur şi argint-, aflate în circulaţie în regatele creştine iberice
între secolul al 12-lea şi secolul al 14-lea; odată, însă, cu secolul al 15-lea
şi până în secolul al 19-lea, termenul 'maravedí' a fost folosit, în Spania, exclusiv
pentru desemnarea monedelor din cupru și ca unitate de cont.)
*

-Şi tot în
secolul al 17-lea, 'ducks and drakes'
a început să se întrebuinţeze în contextul de risipire/ sauirosire a unor bunuri materiale/ resurse/
valori
, etc. Astfel, în paginile
unei comedii de mare succes -devenită o
adevărată legendă a lumii teatrale din acea epocă
-, publicată în anul 1614
şi a cărei paternitate este, îndeobşte, atribuită unui anume John Cooke -autor despre care, în mod paradoxal, nu se cunoaşte, practic, nimic-,
…într-un fragment din această piesă de teatru, aşadar, intitulată: 'Tu Quoque', cunoscută şi sub titlul: 'The City Gallant' ('Galantul cetăţii'),
un personaj rosteşte următoarea replică:

 • 'This royal Caesar doth regard no cash; Has thrown away as much in ducks and
  drakes
  As would have bought some 50,000 capons.'
 • = "Astă rigă nu se uită la bani; A azvârlit în dreapta şi-n stânga tot
  atâţia arginţi
  cât ar fi putut da pe vreo 50.000 de claponi."

-Corespondentele,
din registrul familiar al limbii române, ale expresiei idiomatice, în forma de
la ora actuală: 'to play ducks and
drakes
' sunt binecunoscutele: "a arunca/sau azvârli pe apa Sâmbetei ori
pe gârlă/ a arunca pe fereastră/ a mătrăşi/ a păpa/ a face praf/
sau a
toca
(referitor, de regulă, la bani/ economii/sau avere)".

-Or se pare că adoptarea
sensului metaforic de bază al acestei expresii cu iz …"acvatic", şi
anume acela de: "aruncare cu bani"
a avut drept sursă directă de inspiraţie aruncarea
de pietre pe suprafaţa apei
din jocul recreativ antemenţionat.

-Specialiştii
evidenţiază şi un alt aspect foarte interesant, şi anume acela al unui plus
conotativ, specific uzanţei actuale, în sensul dobândirii nuanţei -mult mai accentuată decât la origini-,
de: "nechibzuinţă şi/sau
neseriozitate crasă
". În lumina aceloraşi considerente, ar putea fi
vorba fie despre un adaos de semnificaţie, în timp, fie despre o confuzie
dintre: 'to play ducks and drakes'
şi o altă expresie idiomatică apropiată, dar nu identică din punct de vedere al
înţelesului: 'to play fast and loose'
= "a spune una şi a face alta/ a se
purta după cum bate vântul/
sau a umbla cu şmecherii", în
registrul familiar de limbaj, …cu alte
cuvinte:
"a fi…/a acţiona/ ori a proceda (în mod)
inconsecvent
sau iresponsabil// a face joc dublu// sau chiar: a-şi bate joc de…/ a desconsidera…/ ori a călca în picioare (sentimentele cuiva)".

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Remarcabilă
prin încărcătura de pitoresc şi forţa de sugestie sui-géneris, expresia din
registrul informal al limbii engleze britanice: 'To act the giddy goat', ...cu variantele: 'To play
the giddy goat
'/ …respectiv:
'To act…/ To play the goat'
este traductibilă, la modul general, prin: "a acţiona…/ a se comporta… ori a
se manifesta prosteşte//
sau a se prosti".

Semnificaţiile
de profunzime, ca şi anecdotica savuroasă transpar din "povestea"
adjectivului giddy, respectiv a substantivului goat, centrele de greutate ale
acestei expresii idiomatice.

-Astfel,
întrebuinţarea termenului 'giddy',
în accepţia de: "prost(ănac)/
nătărău/
saunătâng" se pierde în negura timpului. Se pare că acest cuvânt
a definit, încă din mileniul -I- e.n., mai mulţi reprezentanţi ai lumii
animale, unul dintre cel mai des invocaţi şi calificaţi cu ajutorul
adjectivului giddy fiind boul (engl.:'ox'), de unde şí varianta: 'to act…/ to play the giddy ox', ántedatată lui 'giddy goat', şi unde 'goat' înseamnă "capră".

-Varianta cu 'ox' a circulat, cu precădere,
conform specialiştilor, până în secolul
al 19-lea, aşa cum reiese, bunăoară, şi din paginile unei reviste umoristice
britanice, intitulată: 'Ally Sloper's
Half Holiday' ('Jumatea de vacanţă a lui Ally Sloper')
. Una dintre ediţiile
din anul 1892 ale acestei publicaţii, celebră în epocă, o caricaturiza pe o
anume Fanny Robinson, în mod
evident, o persoană cu deprinderi nu tocmai "aşezate", după cum
urmează:

 • 'Fanny Robinson was
  flighty; she played the giddy ox
  - I mean ...heifer.'
 • = "Fanny Robinson era /o femeiuşcă/
  zvăpăiată; se purta ca un juncán nărăvit
  - vreau să spun ...ca o juníncă."

-Forma actuală a
expresiei pare a se fi încetăţenit în virtutea aşa-numitei, în literatura de
specialitate –şiîntotdeauna preferenţială din perspectiva oricărui vorbitor–:
"lege a minimului efort lingvistic": şi aceasta, deoarece 'giddy goat' este mult mai comod
de pronunţat decât 'giddy ox',
sintagmă în care, din punct de vedere fonetic, se întâlnesc două vocale: [-i
final], respectiv [o- iniţial],
în loc de o vocală şi o consoană, ca în primul caz, de referinţă. Un argument
în plus, adus de specialişti în favoarea opţiunii finale a vorbitorilor pentru
această formă ar fi putut fi şi temperamentul
nărăvaş
, capricios specific, în realitate,
caprei, şi nú boului ('capra'
fiind termenul latin pentru'goat'
al limbii engleze
).

-Or, în acest
punct, se cere menţionat faptul că, pe lângă accepţiile originare de: "prostovan/ nătărău/saunătâng",
adjectivul giddy se mai poate
echivala şi prin: "aiurit/ ameţit -inclusiv, în sens propriu, din pricina
băuturii
-/ apucat/ bezmetic/ buimac -sau, în registrul familiar de limbaj:cápiu-/fluşturatic/ inconstant/ împrăştiat/ hăbăuc sau
năuc/
nesigur/ nestatornic/
şovăielnic/ zăpăuc/ zăpăcit/ zburdalnic/
sau zvăpăiat",
...câteva dintre sensurile acestei ample game sinonimice putând fi asociate şi
caprei.

-În lumina
acestor descrieri, registrul nostru familiar de limbaj ne oferă, pentru
savuroasa expresie: to act…/ to play
the giggy goat
echivalări precum: "a face pe prostul/ pe bufonulsau
pe
nebunul// a se face niznai
ori a (o) face pe niznaiul".

Ascultă live

Ascultă live

09:00 - 11:00
Orașul vorbește
Ascultă live Radio România Cultural
09:05 - 10:00
MATINALII (Continuare)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
09:05 - 10:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj