Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 43-26 APR., 2019

1

26 Aprilie 2019, 06:00

-Una dintre numeroasele expresii temporale ale limbii engleze îmbracă forma proverbului: 'Time and tide wait for no man', …în traducere textuală:"Timpul şi maréea nu aşteaptă pe nimeni". Semnificaţia de profunzime a acestui vechi proverb, al cărui corespondent aproximativ din limba română este: "Timpul nu stă în…/ pe loc" poate fi desprinsă cu uşurinţă: Nimeni nu este atât de puternic încât să poată opri curgerea/ sau trecerea ireversibilă a timpului.

-Originea
acestei expresii-proverb este incertă, iar vechimea, una considerabilă,
…specialiştii afirmând faptul că "naşterea" ei este antedatată limbii
engleze moderne. Şi, într-adevăr, un anume Sf.
Marher
/engl: St Marher/ este cel căruia i se atribuie paternitatea acestei
cugetări, veritabilă "nestemată" medievală, rostită în anul 1225, sub
forma completă:

 • 'And
  te tide and te time þat tu iboren were, schal beon iblescet
  .'

…în transpunere grafică modernă:

'And the time and the tide that you
were born shall be blessed
.'

 • = "Iară vremea şi sorocul naşterii tale binecuvântate fie-vor."

-Şi totuşi,
conotaţia acestei ziceri proverbiale nu concordă cu aceea a formei actuale a
expresiei. De-abia un secol mai târziu, ilustrul poet, Geoffrey Chaucer /c.1343-1400/,
"Părintele literaturii engleze" avea să lase posterităţii o
versiune cu mult mai apropiată de accepţia expresiei din uzanţa actuală:

 • 'For though we sleep or wake, or roam,
  or ride, time forever flees away;
  it will tarry for no person.'
 • = "Căci ori de-am pune geană pe
  geană ori de ne-am deştepta, ori de-am pribegi, ori de-am bate drumurile de-a
  călare, vremea zboară pe vecíe; de nimenea nu se lasă aşteptată."

-Imaginea de
"marée" /engl: 'tide'/, fenomen natural care
transcende voinţa şi capacitatea de control a fiinţei umane aminteşte de o
povestire avându-l drept protagonist pe Cnut
cel Mare
/engl:Cnut the Greatsau Canute/ [c.995-1035],
Regele Danemarcei, Angliei şi Norvegiei ~ţări
constitutive ale aşa-numitului 'North Sea Empire' = "Imperiul Mării
Nordului"~
.

-'King
Canute and the Tide
' ("Regele Canute şi maréea")
este,
aşadar, o povestire apocrifă legendară care descrie smerenia şi înţelepciunea
Regelui Cnut del Mare, istorisire consemnată în secolul al 12-lea de către
clericul şi istoricul anglo-normand, Henry
of Huntingdon
/c.1088-1157/.

-Pe scurt, aici
se relatează încercarea Regelui Cnut de a demonstra cetei sale de curteni
linguşitori faptul că nu îi stă nicidecum în putere să se opună forţelor
naturii (fluxului marin –engl: 'the
incoming tide
')
, …compararea puterii laice, fie ea şi aceea a unui
rege, cu voinţa supremă a Creatorului fiind dovada unei nesăbuinţe şi ale unei
trufii fără seamăn.

-Acest episod legendar, denaturat, ulterior,
în sens diametral opus istorisirii originare, şi anume descrierea lui Cnut
drept un monarh naiv şi orbit de vanitate, care se credea posesorul unor puteri
suprafireşti, este invocat adeseori în
contextul în care se încearcă zadarnic oprirea/
sau stăvilirea unui
eveniment inexorabil,
cu ajutorul expresiei: 'trying to stop the tide'.

-Deosebit de
interesant de semnalat este faptul că termenul 'tide' nu avea, la data inventării expresiei: 'Time and
tide wait for no man
',
accepţia contemporană de: "marée", ci pe aceea de: "(o anumită)perioadă/ (un anumit) moment/ un timp sau o vreme".

-De altfel,
cuvântul 'tide' s-a păstrat
până în zilele noastre în această accepţie temporală, fiind întrebuinţat cu
referire la diverse evenimente/
sărbători/
sau ocazii festive, ca de exemplu: 'Whitsuntide'
= "perioada (sărbătorii) de
Rusalii/ zilele de Rusalii
/ oriRusallile"; 'Christmastide
sau Yuletide' = "perioada
sau sărbătoarea de Crăciun/ ori Crăciunul"; 'Allhallowtide/ Hallowtide sau Allsaintstide' = "Ziua Tuturor Sfinţilor", etc.

-La rândul ei,
sintagma 'good tidings' se
foloseşte în prezent, cu precădere în registrul literar de limbaj, referitor la
evenimente sau ocazii fericite, în
calitate de urare de bun augur, ca de pildă: 'Merry birthday tidings!' (echivalenta
binecunoscutei urări: 'Happy birthday!' = "La mulţi ani cu ocazia zilei de
naştere!")
.

********

-"A sosit timpul..."/ sau
"E timpul… ori
vremea de a face un anumit lucru
" este o expresie foarte uzuală a
limbii engleze, şi care nu se distinge prin nimic special în limba română în
afară, fireşte, de semnalarea unui moment specific asupra căruia trebuie să se
îndrepte atenţia, din diverse motive. Echivalentul ei din limba engleză, şi anume: 'It's high time to do something' are, însă, o
"poveste" a sa 'en titre',
cu adânci şi venerabile rădăcini istorice.

-În această
accepţie strict temporală, 'high time'
derivă, conform lexicologilor, de la aluzia la cel mai călduros moment al
zilei, atunci când soarele se află în
punctul de înălţare maximă în
traiectoria sa aparentă pe cer
(de
unde şi sintagma:
'high noon' = "amiaza mare/ sau miezul zilei"). "Bardul din Avon", William Shakespeare (1564-1616) a
întrebuinţat-o în prima sa comedie jucată: 'Comedy
of Errors' ('Comedia erorilor')
, şi publicată în anul 1590:

 • Antipholus
  of Syracuse:

'There's none but witches do inhabit here;

And therefore 'tis high time that I were
hence.'

 • = Antipholus din Siracuza:

"Ací nu-i alt'
decât bârlog de vrăjitoare,

E vremea,
dară, tălpăşiţa mi-o
iau." (versiune neoficială de traducere)

-Trebuie
menţionat, însă, faptul că nu există nicio
legătură
între această expresie şi: 'a
high time', sintagmă
traductibilă prin: "momente
plăcute, antrenante
şi/sau distractive". Aceasta din urmă
este folosită, cu predilecţie, în limba engleză americană şi provine din
aceeaşi rădăcină ca: 'high days and
holidays
', care erau sărbătorile
şi festivalurile de factură religioasă din perioada medievală
.

********

-O sintagmă
foarte scurtă, la fel ca segmentul temporal pe care îl defineşte, este: 'In a trice': şi aceasta,
întrucât are accepţia de: "imediat/
pe loc/ îndată/ într-o clipă
sau clipită/ cât ai clipi/ repede-repejor)"
sau, în registrul popular de limbaj:
"(uite-)acúş-acúş/oriacuşíca".

-Această mică
sintagmă nominală este, de altfel, singurul context de la ora actuală în care
se mai întâlneşte termenul 'trice'.
Deosebit de interesant şi, tocmai de aceea, demn de semnalat este, însă, faptul
că înţelesul de: "o durată foarte
scurtă
" nu constituie semnificaţia originară a acestui cuvânt.
Specialiştii au descoperit, astfel, că el se întrebuinţa, în secolul al 14-lea,
cu referire la acţiunea de: "tragere/
sau ridicare dintr-o singură manevră" (engl: 'at a single pull'),
cu ajutorul unui mecanism folosit la bordul unei nave pentru ridicarea
greutăţilor şi pentru manevrarea ancorei, în variantele ortografice: 'tryce'/ 'tryse'/ori'trise'
= "cric/ scripete/ tróliu/sauvínci."

-Conform
cercetărilor lexicografice, sintagma este atestată, pentru prima oară, sub
forma: 'at a trice', precum,
bunăoară, într-un vers dintr-o variantă din secolul al 15-lea a poemului
romanţat: 'The Lyfe of
Ipomydon' ('Viaţa lui Ipomydon')
, compus în secolul al 12-lea de
către clericul şi poetul anglo-normand, Hue
de Rotelande
:

 • 'The howndis... Pluckid downe dere all at a tryse.'

…în redare grafică modernă:

= 'The
hounds... plucked down deer all at a
trice
.'

 • = "Ogarii… puseră cerbii la pământ cât ai clipi."

-Varianta cu
prepoziţia 'in' -perpetuată până în prezent- a fost
identificată, de către specialişti, ca fiind atestată pentru întâia oară în: 'Poetical Works' ('Lucrări poetice'),
operă -publicată în anul 1508- a poetului englez, preceptor al Regelui Henric
al VIII-lea, John Skelton (Shelton)
/c.1463-1529/:

 • 'To tell you what conceyte I had than in a tryce, The matter were too
  nyse.'
 • = "Să-ţi spui ce gând mă străbătu pe dată, Prea încâlcite iţele
  se-aflau."

/*n.b.:
În engleza medie, termenul 'conceyte'
avea accepţiile de: "concept/ gând/
idée/ noţiune/ opinie/
sau părere." -Adjectivul 'nyse', pe de cealaltă parte,
însemna: "complicat/ dificil/
sau încurcat."/

-Un sinonim
perfect al vechii sintagme: 'in a
trice
', şi mult mai des utilizat astăzi, în registrul informal al
limbii engleze britanice, este: 'in a
jiffy
'.

********

Ascultă live

Ascultă live

08:00 - 09:00
Știri pe vinil (partea a II-a)
Ascultă live Radio România Cultural
07:10 - 09:00
MATINALII
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
08:00 - 08:10
JURNALUL SATELOR
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj