Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 44-24 MAI, 2019

1

24 Mai 2019, 05:43

-După toate
aparenţele, înţelesul verbului prepoziţional: 'To egg (someone) on' este stabilit de binecunoscutul
substantiv: 'egg' = "ou". Şi totuşi, mica expresie
verbală idiomatică nu are nici pe
departe legătură cu oul de pasăre, şi aceasta deoarece termenul constitutiv: 'egg' este o variantă
simplificată a cuvântului 'edge'.
Astfel, din punct de vedere riguros formal, 'to egg (someone) on' este, de fapt: 'to edge someone on/ ori
to urge someone', şi are semnificaţia
cu diverse grade de intensitate– de:
"a încuraja/ îndemna/incita/ instiga/ sau provoca pe cineva să
facă un anumit lucru
".

-Foarte
interesant, însă, din perspectivă etimologică, este faptul că atât 'egg', cât şi 'edge' sunt derivatele aceluiaşi
termen din limba scandinavă veche (engl:
'Old Norse')
: 'eggja',
care desemna, în particular, tăişul
ascuţit al unei săbii
. Or, prin extensie speculativă sau printr-un
exerciţiu imaginativ, am putea presupune că persoanele care acţionau într-o
anume direcţie sub înrâurirea acestui imbold verbal ar fi putut face, cândva,
tot atât de bine, anumite lucruri sub presiunea ameninţării cu sabia…

-Conform
specialişilor, 'egg' a
început să fie folosit, în calitate de verb, în cuprinsul unor texte din
secolul al 13-lea, sub forma: 'eggede', varianta sa
prepoziţională: 'egg on'
fiind atestată de-abia în anul 1567, în paginile traducerii: 'Horace his arte of Poetrie, pistles, and Satyrs, Englished'
("Horaţiu: arta sa poetică, epistole şi satire în straiele limbii
engleze")
, operă a clericului şi poetului englez, Thomas Drant /c.1540-1578/:

 • 'I’ll egg them on
  to speak something, which spoken may repent them.'
 • = "Va să-i îmboldesc să spuie ceva, ca prin ceea ce vor grăi să-şi afle
  căínţă."

******

-Transparenţa,
din punctul de vedere al semnificaţiei, este cu mult mai evidentă în cazul
expresiei idiomatice: 'To eat humble
pie
'. Aşadar, traducerea ei textuală: "A mânca plăcintă umilă" oferă indiciul pentru accepţia figurată a acesteia, şi anume
aceea de: "a adopta o atitudine supusă,
smerită, încărcată de părere de rău şi regrete, în special atunci când este
vorba despre recunoaşterea
oriasumarea unei greşeli saua
unei víni
".

-De la jumătatea
secolului al 19-lea, în S.U.A.,
despre persoanele aflate în situaţia de a-şi
"înghiţi cuvintele" (engl: 'eat one’s words')
prin retractarea unei afirmaţii sau dezicerea
de un anumit lucru se spunea că…"mănâncă
sauconsumă carne de cioară" (engl:
'eat crow', …într-o variantă anterioară: 'boiled crow'= "carne de cioară fiartă").
În Marea Britanie, "se mănâncă", însă, exclusiv, …"plăcinta
umilinţei" –'eat humble pie'–.
Lipsa de palatabilitate a cărnii de cioară, fie ea fiartă sau pregătită în
orice alt fel este de netăgăduit, ceea ce va fi inspirat, în mod pe cât de insolit,
pe atât de plastic, atitudinea retractilă definită de forma americană a
expresiei idiomatice.

-Cât despre originea britanică a expresiei, aceasta
este cu mult mai veche, etimologii indicând drept perioadă de referinţă, în
acest sens, secolul al 14-lea. Astfel, în epocă, 'numbles' era denumirea (substantiv
colectiv)
atribuită organelor de
animale
(inimă, ficat, intestine),
în special a celor de căprioară, definite, la ora actuală, prin termenii
sinonimi: 'offal', respectiv 'lights' (= "măruntaie").

-Secolul al
15-lea este semnalat drept perioada istorică a mutaţiei termenului 'numbles'
în 'umbles', deşi se pare că
aceste două cuvinte au continuat să coexiste, pentru un timp. S-au identificat,
astfel, numeroase referinţe la ambii termeni în cuprinsul unor texte elaborate
în limba engleză veche şi medie, începând cu anul 1330.

-'Umbles' erau folosite, în
calitate de ingrediente, în prepararea plăcintelor,
dar prima atestare a sintagmei 'umble
pie
' a apărut, conform cercetărilor de specialitate, de-abia în secolul
al 17-lea. Samuel Pepys /1633-1703/,
celebrul cronicar din perioada domniei regelui Charles al II-lea al Angliei
făcea, bunăoară, referire la aceste plăcinte, în consemnările din anul 1662,
respectiv 1663, din cuprinsul nu mai puţin faimosului său jurnal privat /1660-1669/:

 • 'I having some venison given me a day or
  two ago, and so I had the umbles
  baked in a pie, and all very
  well done.'
 • = 'Având nişte carne de vânat ce mi-a
  fost dăruită cu vreo două zile în urmă, am preparat o plăcintă, bine pătrunsă, din
  măruntaie.'

…respectiv:

 • 'Mrs Turner came in and did bring us an Umble-pie hot out of her oven,
  extraordinarily good.'
 • = 'Doamna Turner a venit şi ne-a adus o plăcintă cu măruntaie abia atunci
  scoasă din cuptor, nespus de gustoasă.'

-Etimologii
consideră denumirea acestui gen de plăcinte drept cauză posibilă a mutaţiei de
la 'numbles' la 'umbles'. 'A numble pie' ar fi putut deveni, astfel, 'an umble pie' în acelaşi mod în
care, de pildă, 'a napron' a
devenit 'an apron' (=
"un şorţ") sau 'a nadder' < 'an adder' (= "o
viperă"), printr-un procedeu foarte comun, denumit, între altele, în
lingvistica istorică: "falsă separaţie ori diviziune" sau "resegmentare" (n.b.:
se observă eliminarea consoanei iniţiale: /n/
de la substantivul precedat de articolul nehotărât
'a'[ə](= "un"/ "o"), articol care
precedă invariabil, de altfel, substantivele care încep cu o consoană sau cu o
semi-vocală …şi alipirea acestei consoane articolului nehotărât, care devine,
astfel:
'an' [ən] = forma alternativă folosită,
altminteri, în mod curent, în limba engleză,
înaintea substantivelor care încep cu o vocală)
.

-Adjectivul 'humble'
['hʌmbl],
care înseamnă: "de natură/ origine/
rang/ poziţie
/ ori condiţie socială modestă/ inferioară/ sau
umilă
" este foarte apropiat, ca sonoritate, de substantivul 'umble' ['ʌmbl]. Or tocmai această asemănare pregnantă, dar şi faptul
că 'umble pie' era consumată,
adeseori, de persoane de condiţie umilă ar fi putut reprezenta cu uşurinţă
motivul pentru care 'eat
humble pie
' a ajuns să dobândească accepţia idiomatică de la ora
actuală.

******


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Una dintre cele
mai populare şi mai des invocate maxime în prezent este: 'An apple a day keeps the doctor away', fapt lesne de
înţeles, având în vedere mesajul sau îndemnul explicit al acestei expresii
proverbiale la opţiunea pentru un mod de
viaţă sănătos
, care stă la îndemâna oricui.
Tocmai de aceea, ea are corespondent perfect în limba română, fie că alegem
redarea mot-à-mot: "Un măr pe zi
ţine doctorul departe/ la distanţă
orite fereşte de doctor", fie versiunile de traducere
versificată: "Un măr pe zi, de
doctor te va ferí
", sau:
"Un măr pe zi şi doctorul nu va
veni/
sau te va ocoli".

-Este cunoscut,
îndeobşte, faptul că această zicere cu impact universal face parte din tezaurul
lexical al limbii engleze. Poate nu la fel de cunoscută, însă, este originea sa galeză, evidenţiată ca atare de ceea ce este considerat a fi cel
mai timpuriu text cunoscut care semnalează întrebuinţarea expresiei. Specialiştii
au identificat acest text în paginile ediţiei din luna februarie, 1866 a unei
reputate reviste londoneze de cultură, cu apariţie trimestrială: 'Notes and Queries':

 • 'A Pembrokeshire
  proverb. Eat an appleon going to bed, And you'll keep the doctor
  from earning his bread
  .'
 • = "Un proverb din Pembrokeshire. (n.b.: Pembrokeshire sau, în limba galeză: Sir Benfro este un district din sud-vestul Ţării Galilor) Mănâncă un măr înainte de culcare şi vei
  scoate doctorul din pâine/
  sau: …şinu-i vei mai da doctorului de treabă."

-Lingviştii
britanici certifică, odată cu faptul că, la începutul secolului al XX-lea, se
aflau în circulaţie câteva versiuni ale acestei maxime versificate şí atestarea, în anul 1913, a unei
variante în dialect devonian, în paralel cu prima menţiune a formei din uzanţa
curentă (n.b.: Devon este unul
dintre cele mai mari comitate ceremoniale ale Angliei, situat în partea de
sud-vest a ţării)
. Sursa de referinţă este reprezentată de cartea
gramaticienei şi folcloristei engleze, Elizabeth
Mary Wright
/1863-1958/: 'Rustic
Speech and Folk-lore' ("Vorbire populară şi folclor")
, unde
autoarea consemnează:

 • 'Ait
  a happle avore gwain to bed
  (Eat
  an apple before going to bed)
  An'
  you'll make the doctor beg his bread
  ; or as the more popular version runs: An apple a day Keeps the doctor away.'
 • = "Un măr să mănânci 'nainte să te culci, Şi doctorul l-oi face pâinea să
  cerşească
  ; sau, conform versiunii
  mai populare: Un măr pe zi, de doctor te
  va păzi
  ."
Ascultă live

Ascultă live

08:00 - 09:00
Știri pe vinil (partea a II-a)
Ascultă live Radio România Cultural
07:20 - 10:00
Matinal
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
06:00 - 09:00
BUNĂ DIMINEAȚA, GOSPODARI
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj