Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 45– 07 IUNIE, 2019

07 Iunie 2019, 06:21

-Printre
numeroasele zicale, cu valoare de încurajare
sauîndemn, ale limbii engleze figurează şí: 'Pears for your heirs', …"Pere pentru urmaşii tăi/ sau ai voştri", în traducere textuală, şi a cărei semnificaţie de profunzime se
poate intui cu destulă uşurinţă: "Gândeşte-te
în perspectivă şi ai grijă să asiguri, prin tot ceea ce faci, binele/
bunăstarea
ori prosperitatea descendenţilor sau
a generaţiilor viitoare
".

-Conţinutul
acestei expresii proverbiale ar fi putut fi inspirat de un atribut specific
acestor pomi fructiferi cu origini străvechi (China şi Asia Mică de acum şase milenii), şi anume intrarea pe rod
după o perioadă destul de îndelungată de la plantare …de unde, prin extensie metaforică, ideea "lucrării de astăzi"
spre folosul urmaşilor
.

-Cercetătorii
indică drept versiune completă a expresiei un proverb englez din secolul al
17-lea:

 • 'Walnuts
  and pears you plant for your heirs.
  '
 • = "Nuci şi peri să creşti pe glie pentru cei ce va să víe ."

-Una dintre
referinţele la plantarea de pomi, în general, ca act de factură eminamente
altruistă a fost identificată în paginile unei antologii de proverbe publicată
în anul 1732, sub titlul: 'Gnomologia: Adagies and Proverbs; wise
sentences and witty saying, ancient and modern, foreign and British'
('Gnomologia: Zicători şi Proverbe;
maxime înţelepte şi vorbe de duh, antíce şi moderne, străine şi britanice)'
,
operă a medicului, pastorului şi intelectualului britanic, Thomas Fuller /1654-1734/:

 • 'He
  that plants trees loves others beside himself
  .'
 • = "Cel ce cultivă pomi îi iubeşte pe alţii mai presus de sine."

******

-'Halcyon days' este o foarte
populară sintagmă cu valenţe paseiste, întrebuinţată, mai precis, în limba
engleză actuală, cu referire nostalgică
la: "zilele fericite/ armonioase/ liniştite/
ori tihnite de odinioară" şi la originea căreia rezidă tulburătoare
pagini de legendă din tezaurul nepieritor al mitologiei antíce greceşti:

-Poetul
Ovidiu istoriseşte, aşadar, că Alcyóne,
fiica lui Eólus, zeul vânturilor şi a muritoarei Enaréte, era soţia lui Céyx, regele aşezării Trachis din
Tesalia. Viaţa lor conjugală era atât de fericită şi armonioasă, încât cei doi
au cutezat să se identifice cu divinităţile supreme, Zeus şi Hera, asumându-şi
chiar numele cuplului stăpânitor al zeilor. Acest sacrilegiu a stârnit mânia
suveranului Olimpului, cel care, drept pedeapsă, a îndreptat un mănunchi
necruţător de trăsnete şi fulgere asupra corabiei lui Céyx, în timp ce
nefericitul rege tesalian luase calea mării pentru a consulta un oracol.
Corabia a ars în întregime, iar Céyx şi-a găsit pieirea în adâncurile mării.
Legenda mai spune că Morfeu, zeul viselor, a luat înfăţişarea lui Céyx pentru
a-i da, astfel, de ştire iubitoarei Alcyóne
despre sfârşitul cumplit al soţului ei. Răvăşită de durere şi disperare, ea a
hotărât să-şi pună capăt vieţii, aruncându-se în mare. Câţiva zei îndurători,
mişcaţi de soarta tragică a celor doi îndrăgostiţi, i-au transformat în păsările numite, în limba greacă:'Ἁλκυόνη(Halkyónē)'/engl:'Halcyon',
după numeleAlcyónei ...în traducere: "alción",specie de
pescăruş exotic, cunoscut sub denumirea curentă de:
"regele pescar (european)"
-engl:'(European)Kingfisher'-/.

-Ovidiu, dar şi
autorul Gaius Iulius Hyginus (presupus
intendent al Bibliotecii Palatine în vremea împăratului Cezar Augustus)
sunt
autorii cărora li se atribuie indicarea acestei metamorfoze drept sursă a
aşa-numitelor, întraducere literală: "zile Halcyón", reprezentate de perioada
de
şapte zile din timpul iernii(în
preajma solstiţiului de iarnă
)
, ocolite
de furtuni
. Mai exact, acest interval coincide, în lumina afirmaţiilor celor doi scriitori antíci latini, cu
perioada în care Alcyóne, în
ipostaza de pasăre "alción",
şi-ar fi clădit cuibul pentru a-şi depune şi clocí ouăle. Cuibul ei ar fi fost, însă, conform credinţei grecilor
antici, unul plutitor, construit, deci, în largul mării, "mormânt" al
soţului drag. Or pentru a-şi şti fiica-pasăre ocrotită pe deplin în acele
momente delicate, părintele ei, zeul Eólus, ar fi ţinut în frâu furia
vânturilor şi a valurilor.

-Conform
specialiştilor, mitul a pătruns în spaţiul lingvistic al ţărilor vorbitoare de
limba engleză în secolul al 14-lea, odată cu traducerea, în limba engleză medie
(Middle English), de către scriitorul
şi traducătorul englez, John Trevisa
(cc.1342-1402), a enciclopediei medievale de istorie naturală: 'De proprietatibus rerum', operă de
referinţă a călugărului franciscan englez, Bartholomew
de Glanville
, şi publicată, pentru prima oară, în jurul anului 1470:

 • 'In the cliff of a pond of ocean, Alcion, a sea fowl, in
  winter makes her nest
  and lays
  eggs
  and sits on brood
  ...seven days.'
 • = "Pe-un pinten stâncos, iţít din adâncurile ocheánului, Alciónul, ozburătoare de mare, iarna-şi clădeşte cuibarul¸ îşisloboáde ouăle şi le
  oploşeşte
  ...preţ de şapte zile
  încheiate".

-Atestările
documentare invocate de experţi indică faptul că, odată cu secolul al 16-lea, sintagma:
'Halcyon
days
' a încetat să mai fie asociată cu perioada de cuibărit a păsării,
ajungând să dobândească înţelesul
figurat
de: "zile calme/
binecuvântate/ liniştite/ netulburate/ senine/ de bun augur
" (engl: 'calm/
blissful/ peaceful/ untroubled/ propitious days
')
. Cel mai ilustru
exemplu în acest sens este semnalat de către lingvişti în cuprinsul unui
fragment din partea -I- a piesei istorice: 'Henry
VI'
("Henric al VI-lea"),
de William Shakespeare, publicată în
anul 1592:

 • JOAN LA PUCELLE:

'Assign'd am I to be the English scourge.
This night the siege assuredly I'll raise:
Expect Saint Martin's summer, halcyon days,
Since I have entered into these wars'.

 • IOANA FECIOARA:

= "Bíci pentru a Inglatérei
oşti fost-am sortită.

La noapte negreşit asediul curmá-voi:

Feríce zile-nvederez, ca vara Sântului
Martin,

De când în áste lupte sunt
pornită".

(Versiune
neoficială de traducere)

-Şi, cu toate că
această accepţie metaforică are un caracter de generalitate, ...în sensul
strict al termenului este vorba despre: un
liman
sauo oază de lumină, de reculegere şi pace ori împăcare sufletească
ivită oportun
sau cu adevărat providenţial în mijlocul
adversităţilor
sau al perioadelor de (mare) cumpănă ori restríşte
ale vieţii
.

******

-Expresia
idiomatică: 'Over
the moon
'
reflectă o altă percepţie asupra aceleiaşi frumoase şi intense
trăiri umane: fericirea.
Mai exact, ceea ce, textual, se traduce prin: "Deasupra
lunii
"
se redă, în diverse variante de transpunere adecvată din limba
română, prin: "În
culmea fericirii/ În al nouălea cer/ Fericit până la cer (până
la Dumnezeu) (şi înapoi); Nemaipomenit…/Nespus…
ori
Negrăit de fericit
"/
…în
registrul familiar sau informal de limbaj:
"Bucuros
nevoie mare
".

-Această
sintagmă a intrat în tezaurul lexical al limbii engleze de mai bine
de un secol, fiind mai des întrebuinţată în ultimele două sau
trei decenii, atunci când a fost adoptată de lumea britanică a
sportului cu balonul rotund, drept modalitate de exprimare a bucuriei
imense în urma repurtării victoriei de către o echipă sau alta.

-Sursa
reală a expresiei 'over
the moon
'
–expresie care "se bucură", altminteri, de popularitate
şí în prezent– a fost identificată în cuprinsul uneia dintre
cele mai timpurii referinţe atestate, şi anume o piesă de teatru
scrisă în 1718 –şi
pusă în scenă în acelaşi an

de Charles
Molloy
/d.1767/,
jurnalist, activist politic de orientare iacobină şi dramaturg
minor irlandez:
'The Coquet, or, The English Chevalier' ('Cochetul sau Cavalerul
Englez')
:

 • 'Tis
  he! I know him now: I
  shall

  jump
  over the Moon

  for Joy!'
 • =
  "El e! Îl recunosc acu': O
  să m-avânt până-n Tăr
  íi
  de bucurie!"

Credit imagini: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

10:00 - 12:00
Cu minte de weekend
Ascultă live Radio România Cultural
10:05 - 13:00
DIMINEŢI CU SOARE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
10:00 - 12:00
FECIOR LA OASTE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
10:03 - 13:00
Weekend împreună
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru