Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 47 -13 SEPT., 2019

13 Septembrie 2019, 06:35

-O expresie
idiomatică deosebit de interesantă din punct de vedere al controverselor
etimologice pe care le-a suscitat de-a lungul timpului, sub aspectul
revendicării ei de către două mari spaţii de cultură este: 'To get off scot-free' …cu varianta: 'To go scot-free' = "A scăpa basma curată", în
echivalarea din propriul nostru limbaj informal
. Accepţia exactă a
expresiei este aceea de: "a se
eschiva…/
ori a scăpa fără să achite o plată sau o sumă datorată, respectiv de o sancţiune ori pedeapsă
meritată/
saudintr-osituaţie precară, fără a suferi consecinţe neplăcute".

-Cel puţin două
dintre încadrările etimologice ale acestei expresii idiomatice fac parte din
numeroasele exemple de hazardare în a acorda credibilitate unor teorii
nesusţinute de dovezi concludente. Astfel, o primă sursă invocată a expresiei,
şi care a dobândit consistenţă faptică bazată exclusiv pe dovezi
circumstanţiale îl are drept actant pe un anume Dred Scott, un sclav african născut în Virginia, S.U.A., în jurul
anului 1799. Pe scurt, acest personaj a devenit celebru datorită intentării
unor procese răsunătoare care au ajuns, în anul 1857, până la Curtea Supremă de
Justiţie a S.U.A, şi având drept obiect încercarea lui Scott de a obţine
eliberarea din sclavie -pentru el şi,
implicit, familia lui
-, în temeiul deţinerii sale ilegale de către noii
proprietari cărora le fusese vândut pe când se afla pe teritorii unde sclavia
fusese, deja, scoasă în afara legii. Toate sentinţele i-au fost defavorabile,
dar, odată cu abolirea oficială a sclaviei, la nivel naţional, de către Abraham
Lincoln, primul preşedinte republican al S.U.A. –şi cel de-al 16-lea, în ordinea cronologică la preşedinţie-, Scott
a trăit imensa bucurie de fi devenit, în sfârşit, un om liber, statut pentru
care se luptase cu îndârjire pe toate căile legale ale vremii.

-Impactul
acestei serii dramatice de întâmplări a fost unul deosebit de puternic nu doar
în plan social şi politic, ci şi lexical, mulţi lingvişti americani fiind şi
astăzi încredinţaţi că expresia îşi are originea în "epopeea" lui
Dred Scott.

-Aceasta nu
este, însă, singura etimologie falsă a expresiei, având în vedere că au existat
şí tentative de a o asocia cu legendara eschivă a scoţienilor de a vârî mâinile mai …adânc în buzunare, în termeni
eufemistici vorbind. Chiar dacă nici această origine nu este cea reală, ne
aflăm, cel puţin, în spaţiul cultural unde ea trebuie căutată. Este vorba
despre Marea Britanie, acolo unde termenul de origine scandinavă: 'Skat',
cu accepţia de: "plată" sau "contribuţie"
a migrat, prin mutaţie lexicală, în forma'scot',
pentru a desemna aşa-numita: "taxare/ sau taxă redistributivă"–engl.:
'redistributive taxation'–
,
un sistem de impunere şi colectare de taxe pe criterii diferenţiate, în funcţie
de condiţia socială (taxe mai mari pentru
clasele avute, respectiv mai mici, pentru categoriile sociale defavorizate,
pentru a le mai uşura, oarecum, acestora din urmă, situaţia şi aşa
împovărătoare),
sistem iniţiat de mai-márii oraşelor în Evul Mediu timpuriu
britanic –secolele X-XI–.

-'Scot', în
calitate de termen cu accepţia de "taxă" a fost întrebuinţat,
începând de atunci, şí în alte combinaţii lexicale, precum: 'Church
scot
'
(= tribut colectat de către corpul clerical
pentru diferitele forme de sprijin acordat credincioşilor sau impozit perceput,
iniţial, sub forma unei cantităţi prestabilite de grâne)
; 'Rome
scot
' –sau 'Peter/’s/ Pence'–
(= contribuţie sau taxă istorică anuală, în valoare iniţială de 1 penny,
percepută de la toţi proprietarii de gospodării englezi, în particular,
deţinători de terenuri de o anumită valoare, destinată întreţinerii Scaunului
Papal şi desfiinţată de Regele Henric al VIII-lea, în anul 1534, odată cu
ruptura de Biserica Catolică)
; …respectiv:
'Soul
scot
' (= o taxă funerară plătită preoţilor sau un dar oferit acestora
sub formă de bunuri din gospodăria familiei unui defunct, ca un fel de dánie
pentru sufletul celui dispărut)
.

-Una dintre cele
mai timpurii referinţe cunoscute, privitoare la expresia 'scot-free' a fost identificată în cuprinsulprimeia dintre cele "TreiCartulárii din Westminster ale Regelui Eduard Confesorul" ('Three
Westminster Writs of King Edward the Confessor')
,păstrate până astăzi în arhivele Mânăstirii Westminster, din
Londra şi întocmite la începutul secolului al 14-lea /n.b: "cartulár/iu/"
= culegere de manuscrise medievale, care conţine transcrieri ale documentelor
originale referitoare la fondarea, privilegiile şi drepturile legale ale aşezămintelor
religioase, ale corporaţiilor orăşeneşti, asociaţiilor meşteşugăreşti, ale
lăcaşurilor de învăţătură sau ale familiilor/
. În acest cartuláriu se consemnează faptul că regele
anglo-saxon, Eduard Confesorul /c.1003-1066/ i-a dăruit, în semn de preţuire,
meşterului său favorit, constructor de biserici /engl.medie:
'churchwright'/,
un anume Teinfrith, o moşie cu terenuri vaste în
localitatea rurală Shepperton, din comitatul istoric, Middlesex, odată cu
acordarea de drepturi judiciare şi
financiare
,mai exact, cuscutirea
de taxe şi tributuri
(în forma originală din engleza medie:'scotfreo
and gafulfreo
'
= 'scot free and gafol free'…în
transpunere grafică modernă)
.

-Întrebuinţarea versiunii
figurate a expresiei, nú în sensul de "taxă", ci în acela de "scăpare din arest sau detenţie" este
atestată, conform specialiştilor, odată cu începutul secolului al 16-lea, într-un
scurt fragment al lucrării de istorie naturală: 'Green Forest'("Pădurea
verde")
, operă –publicată în
anul 1567–
a lui John Maplet
/c.1540-c.1592/, un reputat cleric englez, autor a numeroase tratate de istorie
naturală şi astrologie:

 • 'Daniel
  escaped scotchfree by God’s
  providence.'
 • = "Daniel scăpă cu faţa curată prin mila Domnului."

…cu menţiunea că
'scotchfree'
este o variantă deformată a lui 'scot-free',
explicabilă prin percepţia auditivă eronată.

-Forma 'scot-free', din uzanţa actuală, a
fost descoperită de către istoriografi în paginile unei proze pastorale,
creaţie –foarte populară în epocă– a
scriitorului, dramaturgului şi pamfletarului elizabetan, Robert Greene /c.1558-1592/ şi publicată, pentru prima oară, în
anul 1588, sub titlul: 'Pandosto:
The Triumph of Time' ('Pandosto: Triumful Timpului')
şi
reintitulată, cu prilejul unei reeditări ulterioare, din anul 1607: 'Dorastus
and Fawnia' ("Dorastus şi Fawnia")
:

 • 'These and the like considerations
  something daunted Pandosto his courage, so that he was
  content rather to put up a manifest injury with peace, than hunt
  after revenge, dishonour and loss; determining, since Egistus had escaped scot-free, that Bellaria
  should pay for all at an unreasonable price.'
 • = "Acestea şi alte asemenea
  cugetări îi puseră curajul la încercare lui Pandosto, astfel încât el se
  socotea mai mulţumit să răspundă cu pace unei fapte de vădită ocară decât să se
  avânte, nechibzuit, înspre răzbunare, ruşine şi înfrângere; făcând, în 'ăst
  chip, ca, de vreme ce Egistus scăpase cu
  faţa curată
  , Bellaria să plătească, pentru toate, un preţ mult
  prea scump".

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-De departe cea mai
plastică şi pitorească expresie informală prin care se redă ideea de "prietenie strânsă ori foarte apropiată"
este sintagma comparativă, idiomatică: 'As thick as thieves' =
"Prieteni de nedespărţit" ori ceea ce, în propriul
nostru registru familiar de limbaj, numim: "Prieteni la cataramă/ sau la toartă".

-Adjectivul: 'thick' cu sensurile proprii de bază: "gros/ des ori dens/ consistent/ stufos/ sau vârtos", unul dintre cei doi
termeni-cheie cărora li se datorează semnificaţia de profunzime a sintagmei, a
fost întrebuinţat, conform etimologiştilor, pentru prima oară cu accepţia figurată de:
"în strânsă legătură cu…/
sau foarte apropiat de…" la sfârşitul secolului al 18-lea. Drept mărturie în această
privinţă, se face trimitere, bunăoară, la un fragment din volumul de memorii
ale comerciantului englez, director al Companiei Britanice a Indiilor de Est, Richard Twining /1749–1824/, volum intitulat: 'Selections from Papers of the
Twining Family'
('Selecţiuni
din documente ale familiei Twining')
şi publicat postum, în anul 1887:

 • 'Mr. Pacchicrotti was at Spa. He and I
  were quite 'thick.' We rode
  together frequently. He drank tea with me.'

·
= "Dl. Pacchicrotti era la băi. Dumnealui şi cu mine eram foarte apropiaţi.
Călăream adesea împreună. Obişnuia să-şi bea ceaiul cu mine."

-Asocierea hoţilor sau a tâlharilor(engl: 'thieves') cu limbajul secret şi conspirativ era o cutumă deja încetăţenită
în Anglia secolului al 18-lea. Aceste funeste personaje marginale ale
societăţii şi altele asemenea lor, care acţionau, de cele mai multe ori, în
virtutea unor întovărăşiri sau prieteşuguri "de breaslă" foarte bine
închegate, comunicau între ele –din
raţiuni evidente–
prin numeroase cuvinte şi expresii (mesaje) criptate. În
acest sens, o remarcă demnă de interes constă în aceea că, între alţii, un
colectiv de lexicografi britanici a publicat, în anul 1698, un faimos
dicţionar, intitulat: 'ANew Dictionary of the Terms Ancient
and Modern of the Canting Crew' ("Un nou dicţionar de termeni vechi şi noi
ai tovarăşilor întru nelegiuiri")
, şi al cărui scop declarat era
acela de: "a fi de folos cât mai multor oameni (mai cu seamă
străinilor) în a-şi apăra banii şi a-şi pune la adăpost vieţile"
,
graţie explicaţiilor menite să descifreze limbajul specific cohortelor de
răufăcători de toate felurile.

-Lexicologii britanici au
descoperit unul dintre primele exemple –dacă nu chiar primul- de
întrebuinţare a sintagmei 'as
thick as thieves
', în accepţia figurată de astăzi, în paginile ziarului
londonez: 'The Morning Chronicle',
mai exact, în cuprinsul unei scrisori publicată de această gazetă într-un număr
din luna februarie a anului 1828:

 • 'Bill Morris and me are as thick as two thieves.'
 • = "Bill Morris şi cu mine suntem prieteni la cataramă."
Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

01:30 - 03:30
Teatrul Național Radiofonic
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 04:53
RADIO NOCTURNA
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
02:00 - 03:00
Espańol 3
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru