Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 49 -11 OCT., 2019

11 Octombrie 2019, 06:22

-O
triadă de

expresii
îngemănate
,
din punct de vedere al încadrării gramaticale şi al semnificaţiei
de profunzime, din uzanţa vorbitorilor nativi de limba engleză
diferă, însă, sub aspectul formelor lexicale şi al apartenenţei
la spaţiile geografice care le găzduiesc originile. Este vorba
despre sintagmele
comparative, din registrul familiar de limbaj
:
'As
happy as a sandboy
';
'As
happy as a clam
';
respectiv:
'As
happy as Larry
'.

-Ceea
ce, în transpunere literală sau textuală se redă prin: "La
fel de…/
sau
Tot atât de fericit ca un cărător de nisip
";
"La
fel de fericit ca o scoică
",
respectiv
prin:

"La
fel de fericit ca Larry
"
se poate echivala prin: "În
culmea fericirii/
sau
În al nouălea cer
;
Extaziat
;
Extrem…
sau
Nespus de fericit
ori
mulţumit; Fericit cât cuprinde
;
Bucuros nevoie mare/
de
nu-şi mai încape în piele/
ori
peste poate
;
Radios;
Relaxat
şi lipsit de griji
;sau
Tare
vesel
".

-Oricine
nu este familiarizat cu realitatea istorică din spatele primeia
dintre cele trei expresii "voioase" prin excelenţă: 'As
happy as a sandboy
'
ar fi tentat, poate, să asocieze termenului-cheie 'sandboy'
imaginea unui copil care se joacă cu nisip, undeva pe o plajă la
malul mării. Nu ar fi, totuşi, decât o falsă reprezentare,
deoarece în Marea
Britanie

a secolelor al 18-lea şi al 19-lea, termenul 'sandboy'
desemna o persoană
care se îndeletnicea cu activitatea de colectare şi transport
(cărăuşie)
de nisip, destinat împrăştierii –
tot
de către acest angajat

pe suprafaţa podelelor hanurilor
sau
a faimoaselor pub-uri
(bodegile
sau
tavernele
britanice
),
dar şi a altor incinte
(teatresau
chiar
gospodării
individuale
).
Nisipul avea rolul de a absorbi lichidele bahice sau de altă natură
scurse ori vărsate, în mod iminent, pe pardoseală, la fel cum
rumeguşul a fost folosit, mai târziu, pentru a acoperi podelele
măcelăriilor. Chiar dacă pentru această activitate erau folosiţi
şi copii, majoritatea cărăuşilor de nisip era formată din
adulţi. Cât priveşte termenul 'boy'
("băiat"),
acesta se folosea, cel mai adesea, cu referire la muncitori
de sex masculin, angajaţi în posturi
sau
slujbe mărunte
,
precum:
house-boy
(băiat de casă/ ori
angajat [în serviciul] domestic); barrow-boy
(negustor stradal care vindea fructe sau legume de sezon dintr-o
roabă cu două roţi)); tea-boy
(angajat cu pregătirea şi servirea ceaiului într-o casă
particulară sau la un anumit loc de muncă), ş.a.m.d.

-Cum
se justifică, însă, punerea în legătură a stării de fericire
cu vajnicii cărăuşi de nisip, a căror îndeletnicire nu era una
deloc uşoară, ci dimpotrivă, implica mult praf, trudă şi
sudoare? Motivul
de bucurie

a acestor lucrători provenea din faptul că, pentru efortul lor,
erau plătiţi,
parţial, în bere
sau
alte băuturi alcoolice
.
Bucuriei de a-şi putea ostoi setea provocată de munca grea la o
rundă de bere, bunăoară, i se adăuga starea dionisiacă în sine,
efect garantat al acestui mod de remunerare în natură…

-Etimologii
britanici au identificat, drept cea mai timpurie atestare a
sintagmei, un scurt fragment din cartea: 'Real
Life in London' ("Adevărata viaţă din Londra")
,
publicată în anul 1821 sub semnătura jurnalistului şi autorului
de scrieri pe teme de cultură populară, Pierce
Egan

/1772-1849/:

 • '[…]
  appeared to be as
  happy as a sand-boy
  ,
  who had unexpectedly met with good luck in disposing of his hampers
  full of the household commodity.'
 • =
  "[…] părea a fi un
  flăcău peste poate de voios
  ,
  peste care dăduse norocul de a dispune după placul inimii de
  bunurile gospodăreşti ce-i umpleau coşurile".

-În
cultura orală britanică se mai vehiculează o versiune privitoare
la sursa mulţumirii cărătorilor de nisip –însă
cu acoperire incertă în realitatea istorică
–,
şi anume faptul că la îndepărtarea nisipului murdar, mai ieşeau
la iveală monede căzute din buzunarele ori portmonéele clienţilor
şi pe care, cum altfel decât cu bucurie
le adunau găsitorii din persoana băieţilor "de nisip"…

-Ilustrul
romancier victorian, Charles
Dickens

/1812–1870/ este menţionat de către lingviştii britanici pentru
referirea indirectă la o variantă a expresiei, şi anume: 'As
jolly as a sandboy
',
în cuprinsul romanului: 'The
Old Curiosity Shop'

("Vechiul
magazin de curiozităţi")
,
publicat în anul 1840. Şi aceasta întrucât aici, scriitorul evocă
hanul 'The
Jolly Sandboys
'
("Nisiparii
Veseli
",
în traducere aproximativă)
.
Prima ediţie a cărţii a fost, de altfel, ilustrată cu gravuri,
dintre care una îi înfăţişa pe 'sandboys'
animaţi de jovialitate şi volubilitate bahică:

 • 'The
  Jolly Sandboys

  was a small road-side inn of pretty ancient date, with a sign,
  representing three Sandboys
  increasing their jollity
  with as many jugs of ale'.
 • =
  "The
  Jolly Sandboys
  era
  unmic
  şi vechi han, aflat la margine de drum, şi pe al cărui însemn
  erau zugrăviţi trei Cărători
  de Nisip
  care-şi
  sporeau bună-dispoziţia
  cu
  tot atâteahalbe
  de bere".

********


bty

-Vorbitorii
limbii engleze americane sunt, însă, mult mai familiarizaţi cu
deosebit de simpatica şi plastica "rudă apropiată",
sintagma: 'As
happy as a clam
',
care îşi are, de altfel, originea în S.U.A. secolului al 19-lea.

-Întrebarea
justificată pe care şi-ar putea-o pune toţi cei pasionaţi de
domeniul etimologiei cuvintelor şi a expresiilor limbii engleze
este: Cum
se explică imaginea pitorească a
"fericirii"
scoicilor
?
Unul dintre răspunsurile sugerate a fost pus pe seama asocierii cu
deschiderea
fizică a acestor moluşte, deschidere asemănătoare unui zâmbet
larg
.
Şi totuşi, unele voci autorizate afirmă că este cu mult mai
probabil ca derivarea etimologică să aibă legătură cu versiunea
mai amplă a sintagmei –auzită,
altminteri, foarte rar, la ora actuală
-:
'As
happy as a clam at high water
'
("La
fel de fericit ca o scoică în timpul maréei
",
în traducere literală)
.
Odată cu maréea
(engl:
'high
tide
'
sau
'high
water
'),
scoicile scapă atenţiei prădătorilor, …ceea ce se poate
interpreta, pe bună dreptate, ca fiind "cel mai fericit"
moment din viaţa acestor moluşte bivalve.

-Cercetătorii
etimologiei acestei sintagme îi indică drept spaţiu lingvistic de
origine şi perioadă istorică de apariţie nord-estul
S.U.A
.,
respectiv
începutul
secolului al 19-lea
.
Cel mai timpuriu citat a fost reperat în cuprinsul unei foarte
populare şi valoroase, din punct de vedere cultural-istoric, cărţi
de memorii din genul literaturii de frontieră: 'The
Harpe’s Head –A Legend of Kentucky'

("Capul
fraţilor Harpe –O legendă a ţinutului Kentucky")
,
operă –publicată
în anul 1833

a magistratului, omului de litere şi editorului american, James
Hall

/1793-1868/:

 • 'It
  never occurred to him to be discontented... He was as
  happy as a clam
  '.
 • =
  "Nu-i trecuse nicicând prin cap să se arate nemulţumit…
  Era plin
  de voie bună
  ".

-Versiunea
mai extinsă, ante-menţionată: 'As
happy as a clam at high water
'
figurează, în mod explicit, conform cercetărilor
istorico-documentare pe această temă, în paginile unui număr din
luna decembrie, 1841, al ziarului: 'The
Bangor Daily Whig And Courier'
,
cu sediul în Bangor, Maine, S.U.A.:

 • 'Your
  correspondent has given an interesting, and, undoubtedly correct
  explanation of the expression: 'As
  happy as a clam at high water
  '.
 • =
  «Corespondentul dumneavoastră a oferit o explicaţie interesantă
  şi, fără îndoială, corectă, pentru expresia: 'As
  happy as a clam at high water
  '».


bty

-Faptul
că sintagma era destul de bine cunoscută în S.U.A., spre sfârşitul
anilor 1840, este confirmat de includerea ei în: 'Dictionary
Of Americanisms -A Glossary of Words And Phrases Usually Regarded As
Peculiar To The United States'

("Dicţionar
de americanisme –Un glosar de cuvinte şi expresii considerate, în
mod curent, specifice Statelor Unite")
,
lucrare elaborată de reputatul istoric, lingvist, anticar şi
bibliograf american, John
Russell Bartlett

/1805-1886/ şi publicată în anul 1848:

 • «'As
  happy as a clam at high water
  '
  is a very common expression in those parts of the coast of New
  England where clams are found».
 • =
  «'As
  happy as a clam at high water
  '
  este o expresie foarte comună în zonele de coastă ale New
  England, unde se găsesc scoici».

-Totodată,
în anul 1848, publicaţia:
'Southern Literary Messenger'
din
Richmond, Virginia, S.U.A. avansa opinia conform căreia expresia:
"este
familiară tuturor"
.

********


bty

-Între
numele proprii care "populează" universul expresiilor
comparative ale limbii engleze se numără şí Larry.
Acesta este termenul-cheie al celei de-a treia variante ante-evocate:
'As
happy as Larry
',
sintagmă comparativă din uzanţa lexicală a vorbitorilor de limbă
engleză din Australia
şi Noua
Zeelandă
.

-Faptul
că sintagma îşi are, cel mai probabil, originile în aceste spaţii
lingvistice este susţinut, conform specialiştilor, de fragmente de
text care o menţionează, începând cu acela considerat a fi cea
mai timpurie referinţă publicată, din cuprinsul unei cărţi de
călătorie -apărută
în jurul anului 1875
-
purtând semnătura unui autor neo-zeelandez, G.
L. Meredith
:

 • 'We
  would be as
  happy as Larry

  if it were not for the rats'.
 • =
  "Ne-am
  simţi pe deplin în largul nostru

  dacă n-ar fi şobolanii".

-Un
alt exemplu timpuriu de referinţă, invocat de către etimologişti
de
această dată
în sprijinul apartenenţei sintagmei 'As
happy as Larry
'
la spaţiul australian de cultură
este un scurt fragment din romanul: 'Barrier
Truth'
,
publicat în anul 1903, creaţie a scriitorului australian de origine
irlandeză, Joseph
Furphy
,
alias
Tom
Collins

/1843-1912/, considerat, îndeobşte, a fi "Părintele romanului
australian":

 • 'Now
  that the adventure was drawing to an end, I found a peace of mind
  that all the old fogies on the river couldn't disturb. I was as
  happy as Larry
  '.
 • =
  "Acum că aventura se apropia de sfârşit, mă liniştea
  gândul că bătrânele ceţuri de pe râu nu mai erau o stávilă.
  Eram negrăit
  de bucuros
  ".

-…Dar,
în mod cât se poate de firesc, ca şi în cazul variantei
britanice, se ridică o întrebare fundamentală: Cine
a fost

Larry?
Unul dintre cele două răspunsuri avansate de către lingvişti se
coagulează în jurul personalităţii emblematicului pugilist
australian de categorie mijlocie, Laurence
-'
Larry'-
Foley
/1849-1917/,
campion, practic, neînvins al sportului cu mănuşi din Australia.
Retras din activitatea sportivă la vârsta de 32 de ani,
invincibilul 'Larry'
a
fost recompensat financiar, pentru ultima sa luptă în ring, cu o
sumă uriaşă, …ceea ce, cu siguranţă, va fi reprezentat un
motiv de mare
satisfacţie

pentru renumitul boxer; or, pe lângă faptul că a intrat în
istorie, el a lăsat "moştenire" patrimoniului lexical al
limbii engleze australiene
ce-i
drept, indirect, prin mijlocirea condeiului cronicarilor sportivi şi
al altor autori, fascinaţi de carisma acestei legende vii a ţării
lor
–,
o sintagmă care îl situează, cu deplin temei, pe "picior de
egalitate" cu …fericirea.

-Pe
de cealaltă parte, există voci autorizate care asociază numele din
componenţa sintagmei cu termenul argotic (engl:
'slang')
,
originar din Cornwall (n.b.:
comitat din sud-vestul Angliei)

şi adoptat, mai târziu, în Australia şi Noua Zeelandă:
'larrikin',
traductibil, între altele, prin: "bandit/
bătăuş/ canalie/ derbedeu/ golan/ haimana/ huligan/ netrebnic/
pierde-vară/ puşlam
á/
sau
vagabond".
Acest substantiv are, de altfel, şí un corespondent verbal -din
care lipseşte, însă, conotaţia de duritate a imaginii
-,
reprezentat de verbul prepoziţional: 'to
lark about
'(=
"a
se distra/
sau
a
se prosti
").

-Cea
mai timpurie menţiune, încredinţată tiparului, a termenului
'larrikin'
a fost identificată în Noua Zeelandă, în paginile uneia dintre
scrisorile din ciclul epistolar:
'Letters from New Zealand 1857-1911
Bringing
Some Account of Life and Work in the Province of Canterbury, South
Island'

("Scrisori din Noua Zeelandă din perioada 1857-1911
Cu
unele consemnări aupra vieţii şi a lucrării pastorale din
Provincia Canterbury, South Island"
),
scrieri ale eminentului preot anglican, arhidiaconul Henry
William Harper

/1833-1922/, figură reprezentativă a procesului de colonizare din
Noua Zeelandă:

 • 'We
  are beset with larrikins
  who lurk about in the darkness and deliver every sort of attack on
  the walls and roof with stones and sticks'.

 • =
  "Suntem terorizaţi de huligani
  care stau ascunşi în tenebrele nopţii şi atacă, în fel şi
  chip, zidurile şi acoperişurile caselor cu pietre şi ciomege".
Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

07:00 - 07:55
Dimineața Crossover (partea a I-a)
Ascultă live Radio România Cultural
07:00 - 07:20
Radiojurnal
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
07:00 - 07:20
Radiojurnal
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
07:03 - 10:00
Bună dimineaţa Transilvania
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru