Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 51 -08 NOV., 2019

08 Noiembrie 2019, 05:34

-Termenii
individuali care intră în alcătuirea expresiilor idiomatice ale limbii engleze,
în cazul nostru, nu ajută decât destul de rar la identificarea semnificaţiei globale
a acestor construcţii lexicale –"maestre"
neîntrecute în "arta disimulării"
– de către vorbitorii non-nativi ai acestei limbi.


bty

-Unul dintre
nenumăratele exemple grăitoare în această privinţă este reprezentat de
sintagma: 'At sixes and sevens',
ale cărei cifre constitutive –"şase", respectiv "şapte"–
nu se regăsesc nici pe departe în traducerea din limba română: şi aceasta
întrucât, în mod uimitor, poate, pentru utilizatorii mai puţin avizaţi ai
limbii engleze, această expresie "numerică" semnifică, respectiv se traduce prin: "confuzie/ babilonie/ brambureală/ debandadă/
dezordine/ dezacord
sau neînţelegere/ haos/ harababură/
neorânduială/ răvăşeală/ talmeş-balmeş/ vălmăşag
sau învălmăşeală/ ori
zăpăceală
".


bty

-Provenienţa
acestei sintagme idiomatice este, ea însăşi, una dificil de detectat, în
principal din pricina modificării atât a formei, cât şi a înţelesului ei de-a
lungul a celor peste nouă secole de existenţă atestată în vocabularul limbii
engleze.

-O dispută
istorică înverşunată, dintre două asociaţii meşteşugăreşti este, îndeobşte,
considerată de către lexicologi drept cea mai probabilă origine a expresiei.
Este vorba despre lupta pentru întâietate –mai exact, pentru locurile şase şi şapte– dintre Breasla Croitorilor şi aceea a Blănarilor, ambele
fondate în acelaşi an –1327–. În anul 1484, Lordul Primar al Londrei, Sir Robert
Billesden a hotărât ca ghíldele respective, aflate deja în litigiu, în acea
perioadă, de mai bine de un secol şi jumătate să deţină, consecutiv, locurile
antemenţionate.

-Cu toate
acestea, colectivul de specialişti ai "Dicţionarului
Oxford al Limbii Engleze"
('Oxford
English Dictionary')
îi atribuie o origine ceva mai târzie, avansând, drept
exemplu, un scurt fragment din poemul epic: 'Troilus
and Criseyde' ("Troilus şi Cresida")
, una dintre operele de referinţă
–publicată în anul 1374– ale
"Părintelui Literaturii Engleze", ilustrul poet medieval, Geoffrey Chaucer /c.1343 –1400/. Fragmentul în cauză, reprodus, mai
jos, în grafie modernă evidenţiază accepţia din acea epocă a sintagmei, şi
anume: "a-şi risca viaţa
fără rezerve//
oria înfrunta lumea cu orice risc/ fără a
precupeţi
(neprecupeţind)
nimic/
sau aruncând totul în joc":

 • 'Let not this wretched woe your heart
  gnaw, But manly set the world
  on six and seven'.
 • = "Nu-ngăduí pârdalnicei năpaste ca
  inima să-ţi roadă, Ci-nfruntă lumea bărbăteşte, de-ar fi viaţa la mezat să-ţi pui". ⁓Versiune
  neoficială de traducere

-Fragmentul de
text chaucerian face, de fapt, aluzie la o expresie din terminologia jocurilor
cu zaruri, mai precis, la pariurile pe cele mai mari valori, …la origini: 'to
set on five and six
' (= "a
paria pe cinci şi şase
")
.

-O expresie cu
formă asemănătoare celei din uzanţa actuală a fost folosită şí de William Shakespeare, în piesa istorică:
'Richard II' ("Richard al
II-lea")
:

 • 'But time will not permit: all is
  uneven, And every thing is left
  at six and seven'.
 • = "Dar timpul nu îngădui-va:
  schimbător e totul, Şi orice lucru e lăsat
  în voia sorţii
  ".

Versiune neoficială de traducere

-Forma de astăzi
a sintagmei figurează, de pildă, conform lexicologilor şi istoriografilor
englezi, într-un fragment din opera comică în două acte, reprezentată, pentru
prima oară, în anul 1878: 'H.M.S.
Pinafore' ("Vasul Marinei Regale, Pinafore")
, creaţie victoriană
rezultată din parteneriatul artistic dintre dramaturgul şi libretistulWilliam Schwenck Gilbert /1836–1911/
şi compozitorul Arthur Sullivan /1842–1900/:

 • 'Fair
  moon, to thee I sing, bright regent of the heavens, say, why is everything
  either at sixes or at sevens?'
 • = "Frumoasă lună, ţie-ţi cânt,
  crăiasă sclipitoare din Tăríi, şi rogu-te să-mi spui de ce e, oare, totul atât de-nvălmăşit?"

-Sintagma este
prezentă, de asemenea, în câteva melodii şi producţii cinematografice notabile
ale secolelor 20, respectiv 21, ca şi într-o piesă de teatru distins㸠în anul
1942, cu Premiul Pulitzer şi intitulată: 'The
Skin of Our Teeth' ("Pe muchie de cuţit")
, creaţie aparţinând
dramaturgului şi romancierului american, Thornton
Wilder
/1897-1975/:

 • 'The whole world's at sixes and sevens, and why the house hasn't fallen down
  about our ears long ago is a miracle to me'.
 • = "Lumea-ntreagă-i dată peste cap şi pentru mine e un
  miracol cum de nu s-a prăbuşit casa mai demult peste noi".

********


bty

-Convingerea că o a treia încercare/ sau
tentativă de a realiza un anumit lucru are şanse cu mult mai mari de reuşită
decât cele două anterioare
reprezintă semnificaţia sintagmei: 'Third time lucky', a cărei
traducere se suprapune, de această dată, pe forma din limba engleză: "A treia oară, norocoasă/oricu
noroc
".

-Ceea ce pare a
fi un precursor al acestei sintagme a fost identificat, de către cercetătorii
literari, într-un foarte scurt fragment din cuprinsul unei publicaţii postume –anul
1877

a
reputatei poete victoriene, Elizabeth
Barrett Browning
/1806-1861/: 'Letters of Elizabeth Barrett Browning Addressed to
Richard Hengist Horne, with comments on contemporaries' ("Scrisori
adresate de către Elizabeth Barrett Browning lui Richard Hengist Horne,
cuprinzând comentarii despre contemporani" [n.b.:
Richard Hengist (Henry)
Horne
/1802
–1884/, poet şi critic englez]
:

 • 'The luck of the third
  adventure is proverbial'.
 • = "Izbânda celei de-a treia
  aventuri este proverbială".

-Documentariştii
sintagmei o semnalează ca fiind listată explicit în: 'The proverbs of Scotland' ("Proverbele Scoţiei"),
culegere alcătuită de pastorul scoţian, Alexander
Hislop
/1807-1865/ şi publicată în anul 1862:

 • 'The
  third time
  's lucky'.
 • = "Cea de-a treia oară-i cu noroc".

-De ce tocmai "a treia oarăcu noroc", este o întrebare căreia specialiştii îi pot oferi
drept răspuns doar câteva sugestii sau interpretări. Cea mai comună dintre
acestea face aluzie la o presupusă prevedere legislativă engleză (altminteri inexistentă în sensul strict al
cuvântului şi limitată, la rigoare, doar la cazuri izolate)
conform căreia orice
deţinut, supravieţuitor a trei tentative de condamnare la moarte prin
spânzurare, ar trebui să beneficieze de clemenţă. Un astfel de caz celebru din
arhivele judiciare engleze vine în sprijinul acestei teorii: este vorba despre John "Babbacombe" Lee /c.
1864 –1945/, marinar englez şi tâlhar notoriu, condamnat, în anul 1885, la
execuţia prin spânzurare pentru vina de fi ucis-o pe Emma Keyse –o
doamnă în etate care îl angajase ca om de serviciu
–, în locuinţa acesteia din Babbacombe Bay, Devon. Trei
astfel de sentinţe consecutive au fost, însă, din diverse motive, sortite
eşecului, Lee fiind, în cele din urmă, pus în libertate. Din acest motiv,
personajul cu pricina a ajuns să fie cunoscut drept: "omul pe care n-au putut să-l spânzure" ('the man they
couldn’t hang')
.

-Această poveste
adevărată, oricât de captivantă şi palpitantă, rămâne, totuşi, doar sub
beneficiu de …"inventar", dacă se poate spune astfel, deoarece
întrebuinţarea sintagmei 'third time
lucky
' este ante-datată acestui caz memorabil.

-O altă teorie
vizând sursa posibilă a sintagmei invocă Sfânta
Treime
din tradiţia creştină, în contextul căreia simbolistica benefică a
cifrei trei se detaşează,
incontestabil, cu maximă vizibilitate, fără a se putea dovedi, însă, existenţa vreunei
legături specifice dintre această simbolistică şi un anume al treilea ceva.

-Mai plauzibilă,
în calitate de sugestie privitoare la origine, pare ideea conform căreia, chiar
dacă viaţa este presărată cu numeroase piedici şi eşecuri, aceste neajunsuri
trebuie combătute prin optimism, tenacitate şi perseverenţă, atitudini
reflectate, de altfel, în expresia verbală triplu-repetitivă: 'Try, try and try again'(="Încearcă, încearcă, încearcă mereu şi mereu").
Şí în acest compus lexical, aluzia la trei,
considerată, din vechime, drept cifra
perfectă
în multe culturi ale lumii, este evidentă.


bmd

-Aceeaşi idee se
regăseşte şí în expresia americană: 'Third time's a charm' (= "A treia oară-i un talisman norocos/ sau o amuletă norocoasă" …unde 'charm' este forma abreviată sau
prescurtată a popularului substantiv compus cu accepţia tocmai menţionată: 'lucky charm')
. Experţii sunt de
părere că 'third time's a charm' poate fi o variantă a mai timpuriei: 'third time lucky' sau, pe de
altă parte, că este posibil ca ea să fi apărut, în mod independent, în S.U.A.

-Un exemplu
oferit de cercetători în acest sens, îl constituie un fragment de articol
apărut, în vara anului 1912, în gazeta locală: 'The Weekly Sentinel', publicaţie cu sediul în Wells, Maine, S.U.A.
Ştirea, cu evidente tuşe ironice, o viza pe o anume Martha Carliss, doamnă
stilată, aflată în "toamna" vieţii, dar beneficiară a unei doze
notabile de încredere în reuşita unei a treia căsnicii, după alte două
anterioare, eşuate:

 • 'That Mrs. Martha Carliss evidently
  believes in peace and happiness in wedlock and that she probably thinks third time's a charm is shown by
  the fact that she was granted a license today to marry Andrew W. Mowery'.
 • =
  "Faptul că D-na Martha Carliss crede, în chip vădit, în mariajul fericit
  şi tihnit şi, probabil, în cea de-a
  treia încercare ca într-un talisman norocos
  estedovedit de acordarea, astăzi, a certificatului său de căsătorie cu
  Andrew
  W. Mowery".
Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

16:30 - 17:00
Vocea umană
Ascultă live Radio România Cultural
15:05 - 18:00
CA PE ROATE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru