Ascultă Radio România Cultural Live

ANGLO-LOGOS 54 -10 IANUARIE, 2020

10 Ianuarie 2020, 05:53

-A fi gata să dea "un bănuţ pentru gândurile cuiva (gândurile tale)" reprezintă o manieră delicată, condescendentă, de o plasticitate deosebită, de a atenţiona un interlocutorabsorbit/ cufundatsaupierdut în gânduri să se reconecteze la realitatea imediată a cadrului conversaţional în care este implicat sau, în propria noastră exprimare colocvială, îndemnul de a reveni cu picioarele pe pământ spre a-şi împărtăşi –deşi nu neapărat motivul preocupărilor/ al temerilor, etc care i-au provocat abstragerea de la discuţii.

-Cercetările literare relevă faptul că
prima întrebuinţare cunoscută a sintagmei idiomatice – specific britanică–:'A penny for one’s (your) thoughts'
îi aparţine ilustrului cărturar umanist renascentist,
avocat, filosof social şi om de stat, Sir
Thomas More
, cel care a inclus-o în paginile cărţii sale: 'A
Treatyce upon the last thynges'
('A
Treatise upon the Last Things'
, în transpunere grafică modernă = "Un tratat asupra celor mai recente întâmplări şi evenimente"), scrisă în
jurul anului 1535:

 • «When people notice that someone appears disengaged and wish
  them to rejoin the conversation, they ask: 'A penny for your thoughts?'»
 • = «Atunci când cei din jur bagă de seamă că o persoană anume
  pare absentă şi vor să-i recâştige atenţia, făcând-o să reintre în conversaţie,
  o întreabă: "Un bănuţ pentru
  gândurile /dumi/tale
  ?"»

-În timp, sintagma a ajuns să
fie utilizată atât de frecvent, încât a dobândit forma prescurtată: 'A penny for
them
' (= "Un bănuţ pentru ele" ⁓în spetă, pentru
gânduri⁓ …sau
, pur şi simplu: 'Penny'. Un
exemplu în acest sens a fost identificat în cuprinsul romanului: 'Love &
Mr. Lewisham' ("Dragostea şi Dl. Lewisham"),
publicat în
anul 1900, creaţie a prolificului scriitor englez, H. G. Wellsunul dintre
"părinţii" genului science
fiction
, alături de Jules Verne şi Hugo Gernsback–:

 • 'Penny', she
  said after an interval. Lewisham started and looked up. 'Eh?'.
 • = "Bănuţ",
  zise ea după o vreme. Lewisham tresări şi-şi ridică privirile. "Poftim?"

-Deşi mai puţin uzuală în
vocabularul tinerelor generaţii ale secolului XXI, sintagma idiomatică: 'A penny for one’s thoughts' constituie
unul dintre numeroasele exemple de nestemate lexicale care oglindesc, la
superlativ, două dintre atributele proverbiale ale spiritului britanic: deferenţa
şi politeţea.

*********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Între multe alte cuvinte şi expresii
engleze folosite pentru a-l reda, sentimentul
de afecţiune/ ataşament/
sau preţuire neţărmurită faţă de o anumită
persoană
are un corespondent lexical, din nou, cât se poate de sugestiv, în
sintagma idiomatică: 'The apple of someone’s
eye
', …unde'apple'
nu se redă, desigur, prin: "măr",
cu toate că substantivul 'apple'
are, altminteri, pe lângă binecunoscutul înţeles de: "fructul denumit măr", şí accepţia, concret anatomică, de:
"apertura saudeschizătura centrală a
ochiului
". Transpunerea sa corespunzătoare în limba română este: "Lumina ochilor cuiva".

-Această sintagmă metaforică este
cunoscută ca având origini străvechi, experţii reperând prima ei întrebuinţare
în limba engleză veche (Old English),
mai precis, în cuprinsul unei scrieri din anul 885 e.n., atribuită Regelui Alfred Cel Mare de Wessex, şi
intitulată: 'Gregory's Pastoral Care'
("Codicele de rânduieli pastorale ale Papei Grigore /Întâiul/")
.

-Sintagma se întâlneşte de mai multe ori
şi în paginile Bibliei, precum,
bunăoară, în "Deuteronomul 32:10",
Versiunea
'King James', 1611:

 • 'He
  found him in a desert land, and in the waste howling wilderness; he led him
  about, he instructed him, he kept him as
  the apple of His eye'.
 • =
  "El
  l-a găsit într-un ţinut pustiu, într-o singuratate plină de urlete înfricoşate;
  l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui".

...sau în "Zaharia
2:8
":

 • 'For thus saith
  the LORD of hosts: After the glory hath He sent me unto the nations which spoiled you: for he that toucheth you,
  toucheth the apple of His eye'.
 • = "Căci așa
  grăiește Domnul oștirilor: după
  slavă m-a trimis El la neamurile care v-au prădat; căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilorLui".

-Căutător şi inventator neobosit de
cuvinte şi expresii, "Bardul din Avon", William Shakespeare a întrebuinţat, la rândul său, expresia în
comedia intitulată: 'A Midsummer Night's
Dream'
("Visul unei nopţi de
vară")
, publicată în anul 1600:

 • 'Flower of this purple dye,

Hit with Cupid’s archery,

Sink in
apple
of his eye
'.

 • =
  "Ástă floare purpurie,

De-a lui Cúpid arc străpunsă,

În a ochilor lumină, lui, adânc i
se înfipse". ⁓versiune
neoficială de traducere

-Cu toate că a fost cunoscută prin
mijlocirea acestor surse timpurii, sintagma de referinţă a ajuns să fie
folosită pe scară mult mai largă după includerea ei în capodopera romanescă: 'Old
Mortality' ("Mortalitate veche")
, din seria 'Tales of My Landlord' ("Povestirile
unui proprietar")
, roman
publicat în anul 1816, sub semnătura scriitorului scoţian, Sir Walter Scott /1771-1832/, creatorul romanului istoric realist
englez, dramaturg şi poet cu un număr impresionant de cititori contemporani în
Europa, Australia şi America de Nord:

 • 'Poor
  Richard was to me as an eldest son, the
  apple of my eye
  '.
 • =
  "Bietul Richard mi-a fost precum un fiu mai mare, lumina ochilor mei".

********


Credit foto: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

-Cureaua
şi Bretelele, accesorii uzuale ale
vestimentaţiei masculine, în particular reprezintă, însă, în planul lexical al
limbii engleze, termenii constitutivi ai sintagmei idiomatice: 'Belt and Braces'. Şi în acest
caz, accepţia figurată face diferenţa,
fiind o potenţială "enigmă" pentru cunoscătorii mai puţin avizaţi ai
numeroaselor subtilităţi semantice, tipice acestei limbi.

-Prin extensie
metaforică
, aşadar, sintagma idiomatică, specifică limbii engleze britanice: '(Wear) Belt and Braces' înseamnă: "(A-şi lua) măsuri suplimentare de precauţie
–chiar exagerate ori redundante– în
scopul obţinerii rezultatului dorit, în special din cauza fricii de eşec
"
–tot astfel precum, în sens propriu şi pur utilitar, ataşarea sau purtarea bretelelor reprezintă o măsură suplimentară de susţinere a
pantalonilor, pe lângă curea,
fireşte.

-Sensul figurat al sintagmei, în calitate de termen general care desemnează
precauţia este, conform
documentariştilor, o invenţie târzie în Marea Britanie, mai precis, de la
mijlocul secolului al XX-lea.

-Un scurt fragment dintr-un articol
publicat în luna septembrie, 1942, în paginile ziarului regional englez: 'The Western Daily Press' este semnalat
drept prim context cunoscut al înţelesului metaforic al sintagmei 'belt and braces':

 • «A
  man needs to be "bred up with horses". It is very different to
  driving a tractor. But a man who has both tractor and a good team horses is
  wearing both belt and braces».
 • =
  «Un bărbat trebuie "crescut cu cai". E o foarte mare diferenţă faţă
  de conducerea unui tractor. Dar atunci când un bărbat deţine atât un tractor,
  cât şi o pereche zdravănă de cai, e de
  două ori mai câştigat
  ».

-Sintagma perfect sinonimă din limbaengleză americană este: 'Belt
and suspenders
', cu deosebirea că, în uzanţa lingvistică americană, 'belt and suspenders' se
foloseşte, aproape exclusiv, în sens
propriu
, deci cu referire la accesoriile vestimentare.

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

10:00 - 11:00
Soundcheck
Ascultă live Radio România Cultural
10:05 - 13:00
DIMINEŢI CU SOARE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru