Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 57 -21 FEB., 2020

21 Februarie 2020, 05:41

-Micuţa şi simpatica sintagmă repetitivăsau, în termeni riguros gramaticali: 'reduplicativă'–: 'Chit-chat' face dovada unui …"spirit neîngrădit de socializare", având în vedere semnificaţiile sale de profunzime: "Discuții mărunte ori despre nimicuri sau despre vrute şi nevrute/ flecăreală/ pălăvrăgeală/ sporovăială/ bârfe/ taclale/ taifas/ trăncăneală/ sau vorbărie".

-Verbul de bază de la care derivă 'chat',
unul dintre cei doi termeni constitutivi –cu
formă de diminutiv
– ai acestei sintagme nominale sau substantivale este 'chatter',
folosit, altminteri, în paralel, conform specialiştilor, şí în calitate de substantiv, încă din secolul al 13-lea.

-În limba engleză, există, de altfel, numeroase cazuri de astfel de expresii bíunivoce, aliterative sau
rimate
, de factură eminamente
conversaţională
, şi care constituie una dintre particularităţile de maximă
vizibilitate ale acestei limbi. Cu titlu de exemplu: 'easy-peasy' = "floare
la ureche/ simplu ca bună ziua"; 'flim-flam' = "fleacuri/ bazaconii/ baliverne";
'goody-goody' = "persoană mironosiţă/ ipocrită/ prefăcută/ smiorcăită";
'helter-skelter' = "debandadă/
harababură/ vraişte"; 'palsy-walsy' = "amic/ prieten la cataramă";
'pitter-patter' = "răpăit/ tropăit sau
tropotit"; 'see-saw'= "leagăn/ balansoar/ scrânciob";
'tick-tock' = "tic-tac", etc etc etc.

-Lexicologii britanici semnalează atestarea sintagmei 'chit-chat' în cuprinsul a două fragmente de text,
independente, din anul 1710:

-Primul dintre acestea face parte din culegerea de proverbe alcătuită de
moralistul englez, Samuel Palmer, şi
intitulată: 'Moral essays on
some of the most curious English, Scotch, and foreign proverbs' ("Eseuri
moralizatoare despre câteva dintre cele mai curioase proverbe engleze, scoţiene
şi străine")
:

 • «'Tis
  the custom of foolish people ...in their chit
  chat
  to be always biting people's reputation behind their back'».
 • =
  «Stă în obiceiul celor nătângi …ca, în flecărelile
  lor mărunte, să facă arşice reputaţia oamenilor pe la spatele acestora».

-Cel de-al doilea fragment indicat
figurează în paginile unei piese de teatru, creaţie a scriitorului,
dramaturgului şi politicianului irlandez, Sir
Richard Steele
/1672–1729/, publicată
într-unul dintre numerele din anul 1710 ale renumitului periodic britanic pe
teme literare şi mondene: 'The Tatler' ("Flecarul"):

 • 'If
  Ralph had Learning added to the common Chit-Chat
  of the Town…'
 • =
  "De-ar fi ca Ralph să dea apă la moară şi cu Învăţătura gurilor slobode ale târgului…"


Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

******

-La polul opus…"verbiajului fără
restricţii" definit prin sintagma anterioară, una dintre modalităţile prin
care se redă, în limba engleză, încercarea
de a intra într-o conversaţie, cu slabe speranţe de a şi reuşí acest lucru, din pricina cuiva care
monopolizează discuţia, vorbind nonstop şi dând, implicit, foarte puţine şanse
unui terţ interlocutor de a interveni
este sintagma, sau după caz, expresia verbală idiomatică: '(Get) A word in edgeways', –cu varianta: 'A word in
edgewise
'–, …traductibilă prin:
"A plasá…/ oria strecura un cuvânt/
sau o vorbă".

-Aceste expresii sunt relativ recente,
provenind din Marea Britanie a secolului al 19-lea, termenii din componenţa
lor, şi anume: 'edgeways',respectiv'edgewise' indicând,
la propriu, o anumitădirecţie, desemnată
prin combinaţia lexicală: 'proceeding
edge first
': = "avansare/ deplasare/
direcţionare/
ori dirijare cu muchia înainte" (având în vedere accepţiile de:"margine/
muchie/
sau tăiş"
ale substantivului:'edge').

-Imaginea
la care face aluzie această construcţie verbală este încercarea/ sautentativa
concretă de a-şi face loc cu greu printr-o mulţime de oameni, cu poziţionarea
pe lateral a corpului
, altfel spus,
în limbaj informal: "în dungă".


Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Expresia verbală: 'Edging forward' ilustrează cu exactitate: "Avansarea/ sau progresia pas cu pas".
Specifică limbajului nautic, ea a
fost întrebuinţată, pentru prima oară, în secolul
al 17-lea
, cu scopul de a descrie înaintarea
lentă, în voltă
(cu mişcări circulare/ sau "în arc de cerc") a
unei ambarcaţiuni
.

-Un exemplu celebru în literatura de
specialitate, oferit în acest sens, se află în cartea: 'The generall historie of Virginia, New-England and the Summer Isles',
("Istoria generală a statului
Virginia, din Noua Anglie, şi a Insulelor Summer")
, lucrare din anul
1624 a căpitanului de marină, John Smith
/c.1580-1631/.

/n.b.:John
Smith
ofiţer de marină,
explorator, guvernator colonial, Amiral al regiunii New England, din nord-estul
S.U.A. şi autor englez ale cărui lucrări şi hărţi geografice au contribuit, în
mod substanţial, la încurajarea şi sprijinirea procesului de colonizare engleză
a Lumii Noi/
:

 • 'After
  many tempests and foul weather, about the fourteenth of March we were in
  thirteen degrees and a half of Northerly latitude, where we descried a ship at
  hull; it being but a fair gale of wind, we edged
  towards her
  to see what she was'.
 • = "După multe [zile]
  de furtuni şi vreme potrivnică, în preajma lui 14 martie ajunserăm la
  treisprezece grade şi jumătate latitudine nordică, unde zărirăm o corabie la cóca; neadiind decât un vânticel molcom, ne îndreptarăm încet-încet înspre ea,
  ca să vedem ce hram purta".

-Un context în care sintagma figurează –sub o altă formă verbală, însă– în
accepţia tentativei de intervenţie a
cuiva într-o conversaţie monopolizată de unul dintre conlocutori
a fost
identificat în cartea, publicată în anul 1683: 'Art of Converse' ("Arta conversaţiei"), operă a
medicului şi scriitorului protestant scoţian, David Abercromby /?-c.1702/:

 • '[...]
  Without giving them so much time as to
  edge ín a word
  '.
 • =
  "[...] Fără a le da prea mult răgaz
  strecoare vreun cuvânt
  ".

-Primul exemplu indicat ca incluzând această
sintagmă, în forma cunoscută şi
întrebuinţată la ora actuală
, se întâlneşte în paginile aşa-numitului 'Interludiu într-un act:Twelve Precisely! Or, A Night At Dover'
("Douăsprezece fix! sau O noapte la Dover")
, publicat în anul
1821, creaţie dramatică a lui Henry M.
Milner
, dramaturg şi autor englez de melodrame şi tragedii populare:

 • Sir F. (Aside): 'Curse me, if I
  can get a word in edgeways!'
 • =
  Sir F. /n.b.: Ferdinand Frisky, unul
  dintre protagonişti/(Aparte):
  "Blestemat să fiu
  dacă mi-e cu putinţă strecor şi eu o vorbuliţă!"

******


Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Ca orice expresie idiomatică a limbii
engleze care …"se respectă", 'Bob’s
your uncle
' are un camuflaj semantic perfect în persoana unui anume
"Bob/care/e unchiul tău".
Ea este atât de comună în uzanţa vorbitorilor nativi britanici, încât a generat
şi alte variante, la fel de hazlii –în
spiritul umorului suí géneris al insularilor
–, ca de pildă: 'Robert’s
your auntie’s husband
',
şi redată, mot-à-mot, prin: "Robert
e bărbatul mătuşicii tale
"
.

-'Bob's
your uncle
' este, aşadar, o expresie idiomatică exclamativă folosită
pentru a certifica…/ sau
a da asigurări că:
"Totul e
bine/ în ordine/
sau în regulă" (engl: 'Everything is all right').

-Cu toate că a făcut obiectul unor
cercetări asidue din partea etimologiştilor, originea acestei expresii amuzante
şi încărcate de tâlc a rămas învăluită în mister, tot ceea ce se avansează
nefiind decât sugestii în diverse grade de plauzibilitate.

-Prima şi cea mai vehiculată sursă,
cotată ca fiind şi cea mai plauzibilă, îl are drept inspirator pe cel de-al douăzecilea
Prim Ministru britanic, şi anume aristocratul victorian, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, al Treilea Marchiz de Salisbury,
numit, îndeobşte, cu primul dintre numeroasele sale prenume: Robert
cu menţiunea obligatorie că Bob este una dintre formele de
diminutiv ale prenumelui masculin, Robert
–.

-S-a lansat, astfel, ipoteza că 'Bob’s your uncle' ar deriva de
la presupusul nepotism
practicat de Lordul Salisbury, care şi-a desemnat un nepot favorit, Arthur Balfour, în mai multe funcţii
politice, în perioada anilor 1880. Balfour şi-a succedat unchiul, în calitate
de Prim Ministru al Regatului Unit, vreme de trei ani (1902-1905), atrăgându-şi, însă, la un moment dat, critici severe
din pricina unor erori de guvernare, socotite drept inacceptabile. În lipsa
patronajului exercitat de influentul său unchi, se consideră, totuşi, puţin
probabil ca Arthur Balfour să fi putut ajunge pe culmile celebrităţii politice,
aşa cum a făcut-o. Istoricul şi biograful britanic, Piers Brendon /n.1940/ consemna, bunăoară, în lucrarea sa,
intitulată 'Eminent Edwardians' ("Edwardieni
eminenţi")
, şi publicată în anul 1979:

 • 'In 1887, Balfour was
  unexpectedly promoted to the vital front line post of Chief Secretary for
  Ireland by his uncle Robert, Lord Salisbury'.
 • = "În 1887, Balfour a
  fost promovat, pe neaşteptate, în postul-cheie de Secretar-Şef pentru Irlanda, de
  către unchiul său, Robert, Lord de Salisbury
  ".

-Legătura dintre un "unchiBob", deţinător al înaltei demnităţi
de Prim Ministru şi..."paşaportul" către o viaţă confortabilă este evidentă. Termenii
intraţi în limba engleză prin filieră latină–: 'nepotism', respectiv
'nephew' (= "nepot") fac, de altfel, ca
asocierea să fie cu atât mai vădită.

-Ca
fapt divers foarte interesant, documentariştii expresiei au descoperit faptul că
una dintre variantele acesteia a fost preluată de către comunitatea greacă din
Australia, unde personajul arhetipal, '(Uncle)
Bob', responsabil cu exercitarea nepotismului britanic, a fost înlocuit
cu ..."omologul" său elén, 'Spiros'...

-Conform
celei de-a doua interpretări, sursa ar reprezenta-o expresia argotică: 'All
is bob
'
, cu înţelesul: 'All is well'(= "Totul e bine"). Expresia în cauză a fost listată în 'Dictionary of the Vulgar Tongue' ("Dicţionar
de vulgarisme")
, lucrare publicată în anul 1785, sub semnătura
anticarului, desenatorului şi lexicografului englez, Francis Grose /1731-1791/:

 • 'A shoplifter's assistant, or
  one that receives and carries off stolen goods. All is bob; all is safe'.
 • = "Ajutor de fúr din prăvălii,
  sau cel ce ia în primire şi
  transportă bunurile sustrase. Totul e
  bine
  ; totul e în siguranţă".

-Experţii
semnalează faptul că termenul 'bob', echivalentulargotic al
aşa-numitului: 'shoplifter's assistant'(=
"asistentul hoţului din magazine")

s-a menţinut în circulaţie pentru mai mulţi ani în acea epocă, fiind definit ca
atare în dicţionarele de cuvinte şi expresii argotice ale vremii.

-'Bob' mai era
întrebuinţat, conform aceloraşi voci autorizate, şí ca termen generic pentru 'person'(= "persoană").
Cu titlu de exemplu, sunt invocaţi elevii-băieţi din cadrul şcolilor publice,
practicanţi ai sporturilor de uscat, precum cricket-ul sau rugby-ul, şi care erau numiţi: 'dry bobs', în timp ce
aceia care practicau sporturile pe apă erau desemnaţi prin sintagma antonimă: 'wet bobs'.


Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Conform
altor teoreticieni, cea de-a treia sursă potenţială a expresiei este musicalul(engl: 'music hall').
Cel mai cunoscut exemplu în formă scrisă a fost reperat în programul din anul
1924 al unui spectacol de revistă din Dundee, Scoţia, reprezentaţie intitulată
chiar: 'Bobs Your
Uncle
'.

-Expresia
făcea parte, de altfel, şí din textul
unei melodii, creaţie din anul 1931 a compozitorului şi textierului englez, John P. Long, şi care se intitula: 'Follow Your Uncle Bob'("Ascultă de Unchiul Bob"):

 • 'Bobs
  your uncle
  ,

Follow your Uncle
Bob
,

He knows what to do,

He'll look after you'.

 • = "Bob ţi-e unchi,

Ascultă de Unchiul
Bob
,

Căci el ştie ce să facă,

Şi de grijă o să-ţi poarte".

-Cântecul
a fost interpretat şi lansat de către cântăreaţa şi animatoarea de vodevil
australiană, Florrie Forde /1875-1940/,
considerată drept una dintre cele mai populare vedete de musical de la
începutul secolului al 20-lea.

-Dacă disputele şi argumentele pro sau
contra unei surse ori a alteia de pe…"câmpul de bătălie" ideatică a
lingviştilor persistă, este, desigur, –ca
în toate cazurile de "mistere" lexicale
– irelevant pentru
utilizatorii expresiei. În ultimă instanţă, ceea ce contează cu adevărat este
faptul că oricare dintre sursele sale posibile este investită cu propria încărcătură
de pitoresc, calitate care îi consfinţeşte atractivitatea şi plasticitatea.

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

14:00 - 14:30
IClasă
Ascultă live Radio România Cultural
14:05 - 15:00
TOPUL NOSTRU ...
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
14:00 - 15:00
English 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
Acum live
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
13:03 - 15:00
Top 30 Brașov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru