Ascultă Radio România Cultural Live

'ANGLO-LOGOS' 48 - sâmbătă 28 SEPT., 2019

28 Septembrie 2019, 06:17

-Din tezaurul de
nepreţuit al expresiilor idiomatice ale limbii engleze, remarcabile prin încărcătura
pitorească şi originalitatea formelor care înveşmântează semnificaţiile de
profunzime ale acestor construcţii lexicale face parte şí: 'Neither fish nor flesh, nor good red
herring
' …ceea ce se redă, literal
sau textual, prin:
"Nici peşte,
nici carne, nici bunătate de hering roşu
". Această expresie, redusă,
astăzi, de cele mai multe ori, la forma: 'Red
herring
' are înţelesul figurat de: "o inducere în eroare intenţionată/ deliberată/ saucu bună ştiinţăşi,pe
cale de consecinţă
, o abatere a
atenţiei de la aspectele/ chestiunile/
ori problemele de fond sau
reale
" …în propriile noastre
echivalări informale
: "Nici una,
nici alta/ Nici câine, nici ogar/
sau: Nici cal, nici măgar".

-'Red herrings'sunt, la propriu, heringii săraţicare capătă
o culoare brun-roşiatică în timpul procesului de afumare
. Prin extensie metaforică, s-a ajuns ca acest
preparat pescăresc să fie sinonim cu pistele
false
, trasate în mod deliberat, şi care constituie
"ingredientele" de bază ale filmelor din genul 'thriller', axate pe descoperirea identităţii făptaşului ori a
făptaşilor unor crime sau alte fapte reprobabile.

-Conform
lexicologilor şi istoriografilor britanici, sintagma 'red herrings' a fost întrebuinţată atât cu referire metaforică la oameni, dar şi la peştideci în sensul propriu al termenului– vreme de câteva secole. Este
indicat, astfel, cu titlu de exemplu, glosarul întocmit de către colecţionarul
de proverbe englez, John Heywood
/c.1497-c.1580/, publicat în anul 1546 sub titlul –reprodus în grafia limbii engleze moderne, ca şi citatul din lucrare,
de altfel
–: 'A dialogue containing
the number in effect of all the proverbs in the English tongue' ("Un
dialog cuprinzând adevăratul număr al tuturor proverbelor din limba engleză")
:

  • 'She is neither fish nor flesh, nor good red herring.'
  • = "Ea nici peşte nu-i, nici carne, şi nici vreo afumătură roşcovană de hering".

-Peştele proaspăt era, îndeobşte,
consumat de către clerici; carnea
era privilegiul claselor avute, în vreme ce peştele uscat şi afumat reprezenta "masa săracului", aşa
încât etimologii au atribuit aceastei înşiruiri de alimente, consumate de către
toate clasele sociale, calitatea de metaforă
pentru "includerea/ sau
luarea în calcul a tuturor eventualităţilor
/ oriposibilităţilor".

-Evoluţia de la heringii realideci de la sensul propriu al sintagmei 'red herrings'– la sensul
figurat
de: "luare a urmei"
constituie obiectul a două ipoteze etimologice. Promotorii primei ipoteze pun
derivarea acestei accepţii metaforice în legătură cu o presupusă practică din
secolul al 17-lea de a folosi, între altele, heringii uleioşi şi cu un miros
specific, foarte pregnant, pentru a pune câinii de vănătoare pe …piste false. Cu toate acestea,
plantarea de urme cu miros de peşte pentru înşelarea simţului olfactiv al
ogarilor, în scopul deturnării lor de la prinderea vânatului pare întru totul neverosimilă,
deoarece –conform documentării istorice
efectuată de oponenţii acestei teorii
– în acea perioadă nu exista nicio
mişcare de sabotare a partidelor vânătoreşti. Ar putea fi vorba, mai degrabă, despre
folosirea heringilor afumaţi drept
metodă de exersare a simţului olfactiv al câinilor de vânătoare pentru
detectarea şi capturarea cu mai multă uşurinţă a prăzii, şi nicidecum pentru
îndepărtarea acestora de ea.

-Cu toate
acestea, plantarea –fie ea şi ipotetică-
a unei momeli cu miros puternic pentru ogari stabileşte, în plan lingvistic, o
accepţie "surogat" pentru 'red
herring
', …până la semnificaţia de "inducere deliberată în eroare/ diversiune/ sau tertip" nemaifiind
decât un pas.

-Potrivit celei
de-a doua teorii, cu mult mai convingătoare, înţelesul figurat derivă de la o
farsă jucată de către un cleric englez foarte înstărit, pe nume Jasper Mayne, unuia dintre servitorii
săi. Trecut la cele veşnice în anul 1672, acest preot a lăsat, prin testament,
sume mari de bani pentru reconstrucţia Catedralei Sf. Pavel (St. Paul’s Cathedral), dar şi în
folosul familiilor nevoiaşe din parohiile Cassington şi Pyrton, aparţinătoare
comitatului Oxfordshire. Dar tot el a lăsat, prin aceeaşi dispoziţie
testamentară, unuia dintre slujbaşii săi: 'Ceva
care să-l facă să bea după moartea lui /a preotului/'
şi care fusese
depozitat într-un cufăr voluminos. La deschiderea cufărului, slujbaşul a fost
dezamăgit peste măsură să descopere că bunul care i se lăsase drept moştenire
nu era nimic altceva decât un umil …hering
sărat
.

-Şi chiar dacă
în testamentul cu pricina lingviştii englezi certifică faptul că 'red herring' nu este menţionat
ca atare, tot ei sunt aceia care au identificat termenul în cuprinsul unei
relatări a acestei întâmplări din paginile cărţii: 'The Poetical Register' ('Registrul poetic'), elaborată de autorul
britanic de lucrări cu caracter juridic, Jacob
Giles
/1686-1744/ şi publicată la Londra, în 1719. Or anul acestei apariţii
editoriale este considerat a fi data începând de la care se poate vorbi, cu
certitudine, despre atribuirea conotaţiei de: "falsă reprezentare/ sau orientare deliberată pe o pistă greşită"
sintagmei 'red herring'.

-Oricum,
indiferent de sursă, etimologiştii sunt unanim de acord că înţelesul figurat al
expresiei constituia o realitate lexicală bine cristalizată în Marea Britanie
la începutul anilor 1800.

********

-Presa locală publica,
la un moment dat, în anul 2005, o ştire tragicomică, insolită, despre un hoţ
care, în urma spargerii unei locuinţe din apropierea localităţii Hungerford, din
comitatul englez, Berkshire furase, pe lângă bani, bijuterii şi alte lucruri de
valoare, un …papagal'African
Grey
' ("Gri African")
.

-Tâlharul David Carlile, calificat de către
jurnalişti prin termenul peiorativ, cu vădită trimitere la victima înaripată a
acestuia, drept: 'feather-brained'("cu creierul uşor cât o pană",
în traducere textuală altfel spus, un ins: "nătâng/ nătărău/
neghiob/ netot/ sau prostănac")
, ar fi explicat poliţiei că, după
ştiinţa lui, papagalii din specia 'African
Grey'
pot vorbi, aşa că nu şi-a asumat riscul de a lăsa guraliva zburătoare
exotică în casa jefuită, de teamă că ea l-ar fi putut ..."turna" (engl: 'grass him up')!

-Expresia
de factură informală, tipic britanică: 'To
grass somebody up
' = "A turna
pe cineva la poliţie
" era, de altfel, folosită în mod curent în Marea
Britanie încă de la mijlocul secolului al XX-lea. Prima întrebuinţare cunoscută
a cuvântului 'grass' în accepţia
de:"informator/ saudelator" (engl: 'informer') sau, printr-un
corespondent perfect din registrul nostru argotic de limbaj: "sifonar/
sau turnător"
– se
întâlneşte în romanul poliţist al autorului Arthur Robert L. Gardner, roman intitulat: 'Tinker's Kitchen' şi publicat la Londra, în anul 1932.

-Cuvântul 'grass', folosit în accepţia de:
"persoană trădătoare, care oferă
informaţii despre o cunoştinţă foarte apropiată, căreia i-a câştigat încrederea
sub masca prieteniei, a sincerităţii şi a bunei-credinţe totale
"
trimite, după toate probabilităţile, la sintagma cu înţeles asemănător, şi anume: 'snake in the grass'. Originile aceastei sintagme se regăsesc în cea
de-a treia Eglógă a poetului roman,
Virgiliu (Publius Vergilius Maro),
sub forma enunţului: 'Latet anguis in herba' = "Un şarpe se ascunde în iarbă",
enunţ preluat, cel mai probabil, în limba engleză, cu înţelesul de: "trădător perfid", spre sfârşitul
secolului al 17-lea.

-O sursă
paralelă, atribuită cuvântului, este pusă de către lingvişti în seama termenului argotic rimat (engl:'rhyming slang'): 'grasshopper', termen care, în
acest caz particular, nu se redă
prin ceea ce el înseamnă, la propriu: "lăcustă".

[n.b.:Pentru o mai bună înţelegere, trebuie
specificat faptul că 'Rhyming Slang'
("Argoul Rimat") este o
construcţie lexicală care
constă din
înlocuirea unui anumit cuvânt cu o sintagmă formată din două sau mai multe
cuvinte, dintre care ultimul rimează cu termenul original; în majoritatea
cazurilor, cuvântul rimat secundar se omite de la sfârşitul sintagmei, astfel
încât originea şi înţelesul sintagmei sunt greu de intuit şi/sau de identificat
pentru utilizatorii mai puţin avizaţi ai limbii engleze. Un alt exemplu, în
afară de cel de referinţă, este reprezentat de o sintagmă argotică rimată
precum: 'apples and pears'
("mere şi pere", în traducere mot-à-mot), care a evoluat înspre accepţia
de: 'stairs' ("scări")
.
Urmând paradigma omisiunii, temenul rimat
secundar: '-and-pears' este
înlăturat, astfel încât enunţul din engleza vorbită: 'I’m going up the apples' înseamnă: 'I’m going up the stairs' ("Urc pe scări/ sau O iau pe scări").]

-Aşadar, conform
acestei surse paralele, 'a grass'
cu varianta:'grasser'–, forma
abreviată sau prescurtată a substantivului 'grasshopper', este: o "persoană care pune la dispoziţie informaţii unuiofiţer de poliţie(engl: 'copper')",teorie susţinută de mai mulţi lexicografi englezi, între care, cel
mai recent –înanul 1950-, Paul Tempest.

-Alţi
teoreticieni au emis ipoteza că verbul 'to
shop
', cu înţelesul figurat: "a
furniza informaţii împotriva cuiva/ a denunţa/ a trăda/ a vinde/
sau
a trăda
" ar deriva din aceeaşi sursă. Cu alte cuvinte, aşa cum 'grass/er/' provine din 'grasshopper', aceeaşi derivare ar fi
valabilă şí în cazul substantivului 'shopper'.

-Cea mai
timpurie întrebuinţare cunoscută a verbului 'shop', în acest context, este evidenţiată, conform cercetărilor
pe această temă, de un articol al revistei săptămânale britanice: 'Tit-Bits' ("Picanteríi"), articol
publicat în primăvara anului 1899:

  • '[He] volunteered for a fiver to 'shop' his pals.'
  • = "Pentru cinci lire, se oferi să 'ciripească' în contra amicilor lui."

-În acelaşi
registru argotic al limbii engleze ('slang'),
informatorii mai sunt desemnaţi prin
termeni –cu echivalenţe aproape perfecte
în limba română
– precum:

-'snitches'(= "turnători")

-'squeakers' (= "chiţăitori");

-'squealers' (= "guiţători/ sau grohăitori");

-'noses' (= aprox:
"adulmecători")

-'moles' (= "cârtiţe");

-'snouts' (= aprox:
"râmători/ sau scurmători", de la: 'snout' = "rât/ sau bot"),

-…ori 'stool pigeons' (= prin extensie, aproximativă: "ciripitori" …unde, în sens propriu, desigur, 'stool' înseamnă: "scaun/ sau
taburet", iar 'pigeon': "porumbel").

-Toţi aceşti termeni argotici figuraţi, de o plasticitate excepţională şi inspiraţi, în cea mai mare parte, din lumea animală, au în comun acţiunea, evidentă, de tatonare şi spionare, dublată de furnizarea, lipsită de scrupule -de regulă, contra unor sume de bani sau a altor avantaje ori foloase materiale- de informaţii despre persoane din cercul de apropiaţi saucunoscuţi.Credit imagini: Arhiva personală SILVIA BLENDEA

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

01:00 - 01:30
Vocea umană (reluare)
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 02:00
SERVICIUL DE NOAPTE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
01:00 - 02:00
English 4
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru