Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS" /XVI/ -8 DECEMBRIE, 2017

08 Decembrie 2017, 09:21

-Expresia exclamativă: "Break a leg!" ar putea suscita o indignare îndreptăţită oricărui necunoscător al înţelesului acesteia, diametral opus formei sale literale, traductibilă prin: "Să-ţi rupi un picior!"

-Departe de a reprezenta o formă de agresivitate verbală sau limbaj ofensator, "Break a leg!" este, în fapt, urarea echivalentă cu "Good luck!" ("Succes!/ ori"Mult noroc!"), típică limbajului teatral, şi care se adresează actorilor sau între actori înainte de intrarea în scenă, în special cu ocazia unui spectacol în premié.

-Această urare ţine, evident, de panoplía foarte ..."generoasă" a superstiţiilor, care nu "ocolesc" nici mentalul slujitorilor artei teatrale, ci dimpotrivă: aşa cum actorii -cel puţin cei din spaţiul de expresie engleză- percep urarea explicită de: "Good luck!" ca pe un semn prevestitor al ghinionului, tót astfel, de pildă, insuccesul este considerat drept "garantat" atunci când se fluieră în incinta teatrului, ori când se rosteşte ultima replică a unei piese în timpul repetiţiei cu costume.

-Şi totuşi, având în vedere că Dicţionarul Oxford al limbii engleze (Oxford English Dictionary) listează nu mai puţin de ...57 de întrebuinţări distincte ale verbului "break", acest lucru generează numeroase speculaţii privitoare la înţelesul propriu-zis al acestei expresii.

-Astfel, cea mai comună interpretare dată de către lingvişti verbului "break", în acest context, este aceea de: "a se abate/oria deviá de la linia dreaptă" (engl: 'to deviate from a straight line'), în sensul evident de:a îndoi genunchiul pentru a face o plecăciune sau o reverenţă.

-"Break a leg" mai are şí accepţia de: "a depune eforturi susţinute" (engl: 'make strenuous efforts'), fiind atestate numeroase referinţe ánte-datate celei mai timpurii întrebuinţări a expresiei, în accepţia teatrală de urare de succes. În cuprinsul unui articol publicat în anul 1937, în paginile ziarului 'Evening State Journal', cu sediul în Lincoln, Nebraska, S.U.A., se consemná, bunăoară:

  • "With all the break-a-leg dancing, there are many who still warm to graceful soft shoe stepping."
  • = "Cu tót dansul zbuciumat[în subtext: 'preferat de multă lume'], sunt încă mulţi care agreează ritmurile lente şi graţioase".

-Astfel încât, lingviştii nu exclud posibilitatea ca, atunci când unui actor i se urează: "Break a leg!", să fie, de fapt, vorba despre un îndemn adresat acestuia de a face dovada unei dăruiri plenare, aureolată de energie şi entuziasm, în înfăptuirea actului artistic.

-Se află, însă, în circulaţie, şi álte versiuni posibile, care vin, în majoritate, să crediteze accepţia de: "succes" a expresiei. În ordinea descrescătoare a gradului lor de plauzibilitate, stabilit de specialişti, printre acestea se numără:

  • actorul să facă o "figură" suficient de frumoasă, din punct de vedere al performanţei scenice, încât, la finalul reprezentaţiei, să ...îndoaie piciorul în semn de gratitudine faţă de aplauzele binemeritate din partea publicului spectator;
  • actorul să impresioneze auditoriul atât de mult, încât să ...se aplece pentru a aduna florile, chiar monedele sau alte simboluri de apreciere ori preţuire pe care publicul entuziast le aruncă pe scenă;
  • speranţa actorului într-o afirmare rapidăsau într-un succes fulminant, care să îi asigure popularitatea şi recunoaşterea unanimă din partea publicului (engl: 'a big break').
  • evocarea forţei fizice şi emoţionale a renumitei actriţe franceze, Sarah Bernhardt, care, în urma unui accident, a pierdut un picior, continuându-şi, în pofída acestei infirmităţi, cariera actoricească de mare succes.

-În orice caz, cert este faptul că expresia îşi are originile în uzanţa lexicală a teatrului american din secolul al XX-lea, ...unul dintre cele mai timpurii texte în care figurează fiind un articol pe tema superstiţiilor din lumea teatrului, inclus în ediţia din luna mai, 1948, a publicaţiei americane: 'The Charleston Gazette':

  • "[...] One actor should not wish another: 'Good luck!' before a performance, but say instead: 'I hope you break a leg.'
  • = "[...] Un actor n-ar trebui să-i ureze unui confrate: 'Succes!' înainte de un spectacol, ci să-i spună, în schimb: 'Sper ...să-ţi rupi un picior!'

*****

-"A cock and bull story" (cu varianta de plural:"cock and bull stories") nú este o fabulă în sensul stríct al cuvântului, sau o povestire pentru copíi având drept eroi un cocoşşi un taur, ci o sintagmă deosebit de plastică şi pitorească, din registrul familiar al limbii engleze, cu înţelesul metaforic, redat în própriul nostru limbaj familiar (popular), prin: "poveste cusută cu aţă albă/ de adormit copiii/ oritrasă de păr"// "minciună gogonată sau gogoaşă"// "basm; básnă sau băsníre"// "balivernă"/ "braşoá"/ "palávră"/ "tromboáne  sau  tromboneală"// "iznoá"/ ori  "scorneá".

-La întrebarea: Care este povestea adevărată din spatele "basmelor" puse, în plan lexical, pe seama a doi reprezentanţi ai lumii animale? Răspunsul cel mai potrivit, în acest caz, ca şi în acela a numeroase alte expresii ale limbii engleze: graniţa dintre realitate şi ficţiune este foarte fragilă, fapt cu atât mai interesant şi captivant.

-În acest spirit, se situează varianta conform căreia expresia şi-ar avea "locul de baştină" în Stony Stratford, oraş constitutiv al centrului administrativ Milton Keynes, din comitatul Buckinghamshire, Anglia. În epoca de apogeu a poştalioanelor -secolul al 18-lea şi începutul secolului al 19-lea-, această localitate (supranumită, cu mândrie locală: 'The Jewel of Milton Keynes' = 'Nestemata târgului Milton Keynes') era unul dintre punctele principale de odihnă şi schimb pentru diligenţele care asigurau transportul poştal şi de pasageri pe ruta regulată: Londra - nordul Angliei. Or se presupune că tocmai acest mic târg de provincie, cu însemnătate deosebită în epocă, ar fi ..."părintele" simpaticei sintagme: "cock and bull story".

-Mai exact, în centrul târgului Stony Stratford erau amplasate două hanuri -care mai există şi astăzi- destinate călătorilor transportaţi pe ruta ante-menţionată: 'The Cock' ('Cocoşul'), respectiv: 'The Bull' ('Taurul'). Se spune că povestirile "înflorite" sub influenţa licorilor báhice, consumate din belşug de către feluritele grupuri de călători găzduiţi în cele două hanuri învecinate, în prezenţa unui public însetat nú numai de "pahar", ci şí de ...vorbe de clá, şi-ar fi câştigat, astfel, denumirea de: "cock and bull stories".

-Deşi atractivă prin pitorescul ei, această sursă nú este, din păcate, suficient de convingătoare pentru lingvişti, având în vedere că, în afară de coincidenţa celor două denumiri, nú pare a exista nicio evidenţă care să ateste legătura hanurilor respective cu expresia.

-Etimologii agreează, astfel, într-o mai máre măsură teoria conform căreia sintagma îşi are originea în povestiri populare străvechi, având drept protagoniste animale cu puteri magice. Sursa cea mai credibilă, din această perspectivă, este reprezentată de animalele "năzdrăvane" (vorbitoare) din fabulele ilustrului scriitor şi filosof antíc grec, Esop.

-Pe de altă parte, la începutul secolului al 17-lea, termenul francez: 'coq-a-l'âne' era listat în dicţionarul bilingv: 'A Dictionarie of the French and English Tongues', ('Un dicţionar al limbilor franceză şi engleză'), lucrare epocală, publicată în anul 1611, a reputatului lexicograf englez, Randle Cotgrave. Acestui cuvânt îi era atribuit înţelesul de: povestire ori relatare incoerentă, care trece, fără nicio noimă, de la un subiect la altul.

-Traducerea literală sau mot-à-mot a sintagmei franceze: 'du coq à l'âne' este: 'de la cocoş la măgar' (engl:'from rooster to jackass'), ceea ce se potriveşte perfect cu semnificaţia termenului. Acesta a fost preluat, mai târziu, în dialectul scoţian, sub forma: 'cockalayne', din nou, cu acelaşi înţeles.

-Termenii "cock" şi "bull" sunt atestaţi, pentru prima oară, în limba engleză, în accepţia genérică de: "stat la taclále/ saula poveşti", în cuprinsul unei opere filosofice monumentale, intitulată: 'The Anatomy of Melancholy' ('Anatomia melancoliei'), elaborată de cărturarul englez, Robert Burton (1577-1640), şi publicată în anul 1621:

  • "Some men's whole delight is to talk of a CockandBull over a pot."
  • = "Cea mai mare plăcere a unor bărbaţi este să vorbească despre un Cocoşşi un Taur [i.e.: să pălăvrăgească/ ori să tăifăsuiască] la o halbă de bere." 

-Sintagma: "a cock and bull story", o prezenţă contínuă în céle mai diverse texte din secolul al 17-lea şi începutul secolului al 18-lea, vine în sprijinul teoriei conform căreia este vorba,mai curând, despre COCOŞ şi TAUR, capersonaje SIMBOLICE/ ARHETIPÁLE,invocate de către vorbitori pentru a desemna istorisirile fantasmagorice sau fanteziste, decât despre rodul imaginaţiei bogate -pe fondul evident al orgoliului local- a celor aflaţi  în  ospeţie  în  incinta  hanurilor  omoníme:  'The Cock'  şi  'The Bull'.

-Or, după cum menţionam mai sus, ceea ce lipseşte, în opinia specialiştilor, din "povestea" cu Stony Stratford este órice legătură dintre presupúsa origine şi înţelesul expresiei ....căci, se întreabă aceştia, altminteri nú fără temei: de cé ar fi fost oaspeţii hanurilor cu pricina mai predispuşi  la "băsníri" decât oricine altcineva, de altundeva?!

-Chiar dacă adevărul este, şí în acest caz, "la mijloc", sintagma: "A cock and bull story" a înfruntat veacurile, menţinându-se "în avangarda" anecdotică a limbii engleze ...

Ascultă live

Ascultă live

09:00 - 11:00
Orașul vorbește
Ascultă live Radio România Cultural
09:05 - 10:00
MATINALII (Continuare)
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
09:05 - 10:00
DEDICAȚII MUZICALE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj