Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS" /XVII/ -22 DECEMBRIE, 2017

22 Decembrie 2017, 06:00

-Anuál, în ziua de 26 decembrie, în Marea Britanie şi în majoritatea ţărilor parte a fostului Imperiu Britanic -cu precădere Australia, Noua ZeelandăşiCanada- se celebrează, prin tradiţie,  aşa-numita: "Boxing Day".

-Primul lucru care trebuie specificat în legătură cu această extrém de populară şi îndrăgită sărbătoare publică sau legală (engl.:"bank holiday" ...în traducere textuală:"vacanţă bancară") este acela că originile ei nu au nimic de-a face cu bóxul sau pugilismul, în mod special, cu fotbalul, cursele de cai ori partidele de vânătoare, şi nici cu frenezia cumpărăturilor de produse la preţ redus, cu scăldatul unor grupuri masive de curajoşi în apa îngheţată a mării sau cu alte activităţi care caracterizează, la ora actuală, cea de-a doua zi de Crăciun, în ţările ante-menţionate. Sintagma, respectiv sărbătoarea a cărei traducere aproximativă este: "Ziua cadourilor" are la origini acte de caritate ori binefacere mai mult sau mai puţin consistente.

-La fel ca în cazul a numeroase alte cuvinte şi expresii ale limbii engleze, provenienţa sintagmei "Boxing Day" este subiect de controverse şi dezbateri în rândul istoriografilor şi al lexicologilor. Specialiştii sunt, totuşi, în general, de acord cu faptul că denumirea provine de la tradiţia aşa-numitelor: 'Christmas boxes' ('Cutii de Crăciun'), tradiţie instituită în cadrul bisericilor din Anglia medievală. Preoţii parohi colectau, astfel, bani pentru săraci în cutii ale milelor(engl: 'alms boxes'), pe care le deschideau în prima zi după Crăciun, în onoarea Sfântului Ştefan, venerat drept primul martir al creştinătăţii (şisărbătorit, de către Biserica Apuseană, pe 26 decembrie, cu o zi înainte  faţă de Biserica Ortodoxă Răsăriteană).

-Unele voci sugerează faptul că tradiţia ar fi cu múlt mai veche, datând din perioada târzie a creştinismului în Imperiul Roman, atunci când colécte asemănătoare, în beneficiul sărmanilor, s-ar fi făcut în onoarea aceluiaşi Sfânt Ştefan, dar dovezile în acest sens sunt departe de a fi concludente. Fapt este că, la un moment dat, Ziua de Sf. Ştefan a ajuns să fie asociată cu acte publice de caritate.

-În sprijinul idéii de "caritate/ saugenerozitate", care pare să stea la temelia sintagmei: "Boxing Day", se situează şí fapta mărinimoasă, imortalizată într-un vestit colind popular de Crăciun, a "Bunului Rege Wenceslas" (engl: "Good King Wenceslas"), Duce de Boemia în secolul al 10-lea (la ora actuală, venerat în calitate de Sfânt Patron al Republicii Cehe).

-"Svatý Václav" ("Sfântul Václav", în limba cehă) a intrat, aşadar, în legendă -între numeroase alte acte de generozitate şi milosténie faţă de cei oropsiţi de soartă-, prin cutezanţa şi cerbicía graţie cărora a înfruntat gerul cumplit al unei nopţi de iarnă pentru a-i sărí în ajutor, dăruind própriile veşminte groase, încălţări, dar şí hrană aleasă şi o legătură îndestulătoare de lemne unui biet ţăran care se încumetase să înfrunte nămeţii, în căutare de vreascuri pentru foc. Povestea este cu atât mai impresionantă cu cât se spune că regele, zărindu-l, din castel, pe săteanul necăjit ce înainta anevóie prin zăpadă, şi-a părăsit în fugă palatul, însoţit de pajul său, spre a-i fi de folos cât mai grabnic acelui sărman, rebegit de foame şi de frig. Or nobilul său gest de altruism şi compasiune a avut loc în chíar Ziua Sf. Ştefan, când creştinii erau chemaţi, îndeobşte, să-şi ajute semenii mai puţin norocoşi decât ei.

-Textul acestui colind sauímn închinat "Bunului Rege Wenceslas", şi publicat în anul 1853, îi aparţine clericului anglican, cărturarul şi imnologul englez, John Mason Neale (1818-1866). La fel ca în cazul majorităţii aspectelor legate de reînvierea, típică epocii victoriene, a spiritului autentic al Crăciunului de după perioada intoleranţei profesată de Reforma Protestantă, această tradiţie lirică  -preluată din spaţiul ceh de cultură- a fost valorificată de către victorieni pentru a da şí mai multă greutate ideii de caritate din perioada Crăciunului. Clasele sociale privilegiate priveau, de altfel, actele de binefacere, drept o îndatorire de care se achitau cu rigurozitate, sau, pentru a folosi un termen potrivit semnificaţiei spirituale a Crăciunului, cu ..."sfinţenie".

-Astfel, dániile constând, de regulă, în bani, dar şi în alte bunuri (alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, etc) erau introduse în cutíi (engl: "boxes") şi distribuite personalului domestic, negustorilor sau furnizorilor de ale căror servicii păturile sociale înstărite beneficiaseră de-a lungul anului, dar şí familiior nevoiaşe din vecinătate (de unde denumirea de:'Boxing Day'). Mai mult, ca parte a dovezilor de bunăvoinţă şi mărinimie specifice perioadei Crăciunului, în general, şi acestei sărbători, în particular, personalului domestic i se acorda zi liberă, pentru a putea merge să-şi viziteze familiile sau rudele apropiate.

-Altminteri, termenul: "Boxing Day" este listat în Dicţionarul Oxford al limbii engleze ('Oxford English Dictionary') încă din anul 1830. Tradiţia în síne era, însă, "funcţională" chíar şi în Anglia secolului al 17-lea. Samuel Pepys, bunăoară, (1633-1703), autorul celui mai renumit şi apreciat jurnal (engl: 'diary') din Marea Britanie, raportá, în luna decembrie 1663, într-una dintre intrările acestui jurnal, din calitatea sa de cronicar al evenimentelor majore ale secolului al 17-lea:

  • "By coach to my shoemaker's and paid all there [...], and gave something to the boy's box against Christmas."
  • = "Cu trăsura până la cizmarul meu şi am achitat totul la faţa locului [...], unde am pus ceva şí în cutia băiatului, ca dár de Crăciun."

-Tradiţia oferirii "cutíilor de Crăciun", în mod individual, diverşilor prestatori de servicii a mai continuat, în acelaşi spirit al datoriei creştine faţă de cei din clasele inferioare, încă o generaţie după epoca victoriană, dar această cutúmă s-a estompat simţitor- pentru a nu spune că a degenerat-, pe măsura îndepărtării societăţii de o structură socială bazată pe deferenţă şi patronaj.

...Astfel, în realitatea britanică de astăzi, termenul "Boxing Day" reflectă o sărbătoare ludică, prin excelenţă, marcată de activităţi sportive, mese copioase în familie şi/sau cu priétenii, goana după achiziţii de produse la preţ redus ori plonjarea colectivă, cu iz teribilist şi gust pentru distracţie extremă, în apa îngheţată a mării sau a lacurilor ...

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

00:00 - 00:30
Ambient
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 02:00
SERVICIUL DE NOAPTE
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
00:00 - 01:00
Espańol 2
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru