Ascultă Radio România Cultural Live

"ANGLO-LOGOS" /XX/ -9 FEBRUARIE, 2018

09 Februarie 2018, 06:41

O expresie familiară, foarte populară în rândul vorbitorilor limbii engleze britanice actuale şi inspirată, la própriu, din stilul vestimentar feminin, predominant pe parcursul secolelor 17-19, este: "to put on.../ to sport.../ sau, într-o altă variantă verbală:to wear one's best bib and tucker". Este ceea ce noi redăm prin: "a-şi pune.../ a se îmbrăcá în.../ a se dichisí  ori  gătí cu.../  sau  a  purta  cele  mai  bune  haine/ ...haine de  gală/  de  sărbătoare/  ori  de  zile mari".

-Aşa-numitele "bibs" erau, la origini, accesórii vestimentare care acopereau pieptul, fără a avea, însă, accepţia specífică, din prezent, de: "bavétă/ sau baveţică" (şerveţel sau şorţ mic, ataşat la gâtul copiilor mici, pentru a le proteja îmbrăcămintea atunci când mănâncă).

-"Tuckers" erau garnituri lucrate sau brodate, de regulă, din dantelă, care se aplicau deasupra corsajului(sau chiar pe úmeri) şi care mai erau, uneori, denumite şí: "pinners" sau "modesty pieces". Aceste articole de pasmanteríe se foloseau spre sfârşitul secolului al 17-lea, fiind descrise, bunăoară, de către Randle Holme III (1627-1700), un reputat genealogist englez şi pictor heraldíst, în cartea sa, publicată în anul 1688 şi intitulată: 'The Academy of Armory' ('Academia de Heráldică'):

  • "A PinnerorTucker, is a narrow piece of Cloth - which compasses the top of a Woman's Gown about the Neck part."
  • = "Un 'Pinner' sau 'Tucker' este o piesă îngustă de pânză - care acoperă partea superioară a rochiei unei femei, în zona gâtului."

 

-Denumirea de "tuckers" se folosea având în vedere faptul că, iniţial, aceste accesórii vestimentare erau strânse în cútesauplíuri/ ori pliáte, ...accepţie descrisă, între altele, de verbul omoním: "to tuck".

-Piesele desemnate prin termenul: "pinners" făceau diferenţa prin aceea că erau ataşate/ fixate/ legate/ sau prínse (engl: 'pinned'), ...aşa încât "pinner" este, indiscutabil, precursorul termenului: "pinafore", ortografiat, la origini: "pin-a-fore", cu alte cuvinte: "prins în partea din faţă" (engl: 'pinned on the front') = "şorţ[uleţ]".

-Primul citat cunoscut al expresiei "best bib and tucker" a fost identificat în cuprinsul unei traduceri în limba engleză a unei lucrări, ambiţios intitulată: "New Memoirs establishing a True Knowledge of Mankind' ('Noi memórii care stabilesc o cunoaştere adevărată a omenirii'), semnată de filozoful şi scriitorul francez, marchizul Jean-Baptiste de Boyer (1704-1771), şi publicată în anul 1747:

  • "The Country-woman minds nothing on Sundays so much as her best Bib and Tucker."
  • = "Pentru femeia de la ţară nu e nimíc mai presus, în zilele de duminică, decât să se înveşmânteze în cele mai bune stráie ale ei."

-Aceste garnituri din dantelă sau alte ţesături, desemnate prin termenul: "tuckers", au continuat să fie întrebuinţate până spre sfârşitul secolului al 19-lea. Ilustra poetă şi romanicieră engleză, Charlotte Brontë (1816-1855) se referea la această uzanţă vestimentară în celebrul său roman: 'Jane Eyre', publicat în anul 1847:

  • "Some of the girls have two clean tuckers in the week; the rules limit them to one."
  • = "Unele fete au câte două feluri de garniséli de schimb, pentru gât şi umeri, pe timpul săptămânii; regula nu le îngăduie să poarte decât una síngură."

(versiune neoficială de traducere)

*****

-Expresia informală, britanică: "to dress (up) to the nines" se remarcă printr-un plús de ..."greutate" vestimentară, în sensul opţiunii pentru o ţinută eminamente stilată sau de înaltă clasă, ...ceea ce noi redăm, în acélaşi registru familiar de limbaj, prin: "a se îmbrăca la patru áce/ cu ştáif/ la márele fix sau (după) ultimul răcnet/ a se pune la ţól festiv/ a fi ca scos din cutie/ a fi dichisit sau gătit ca de nuntă", ...cu alte cuvinte, în registrul standard de limbaj: "a se îmbrăca foarte îngrijit şi elegant/ sau la modă".

-Cele mai des întâlnite încercări de a explica derivarea acestei expresii implică asocierea, într-un fel sau altul, a numărului 9 cu vestimentaţia. Astfel, una dintre teorii susţine faptul că meşterii croitori obişnuiau să lucreze un costum bărbătesc (sau, conform altor teoreticieni, o cămaşă bărbătească) folosindu-se de 9 yarzi(= 8.2296 metri)de material. Or, cu cât materialul era întrebuinţat mai cu larghéţe, cu atât creşteau, se pare, şansele ca purtătorul să fie mai apreciat sau admirat...

-O altă explicaţie, invocată în mod curent, se raportează la uniformele deosebit de elegante din dotarea Regimentului 99 de Infanterie (Lanarkshire) al Armatei Britanice, înfiinţat în anul 1824. Mínusul acestor explicaţii constă în lipsa evidenţelor care să le susţină. Cert este că regimentul era operaţional la începutul şi mijlocul secolului al 19-lea, ceea ce coincide cu perioada folosirii deja pe scară largă a expresiei.

-Toate aceste explicaţii, şi oricare alte tentative de a asocia cifra 9 cu vreo caracteristică vestimentară sunt, totuşi, infirmate de întrebuinţarea mai veche a expresiei, în variantele mai scurte: 'to the nine' sau 'to the nines', folosite pentru a indica cele mai înalte standardesau perfecţiunea. Această variantă era, deja, în uz, încă din secolul al 18-lea, cu múlt înainte ca 'dressed (up) to the nines' să fie utilizată pentru prima oară. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un scurt fragment din: 'Epistle to Ramsay'('Epistolă către Ramsay'), poem trági-comic, publicat în anul 1719, al poetului scoţian, William Hamilton (1665?-1751):

  • 'The bonny Lines therein thou sent me,

How to the nines they did content me.'

  • = 'Epistola gingaşă ce de la tine o primíi,

De-ací şi pân' la cer mă fericí.'

-Démn de semnalat -în cheia unei posíbile analogíi cu ideea de distincţie indicată de expresie - este faptul că numărul 9 a fost întrebuinţat, vreme îndelungată, în calitate de superlativ. 'The Nine Worthies' ('Cei Nouă Virtuóşi') sunt nouă personaje istorice, bíblice şi legendare, care personíficăidealurile de nobleţe şi eroism, statornicite, formal, în contextul cavalerismului din epoca medievală. Tuturor le este atribuit, în mod curent, apelativul de "Príncipi/ sauPrinţi", indiferent de titlurile sau demnităţile reále pe care le deţineau. Acest grup distins include trei păgâni: Hector, Alexandru cel Mare şiIulius Cezar; trei evrei, şi anume:Ieséu, DavidşiIuda Macabéul, respectiv trei creştini, în persoana Regelui Arthur, a lui Carol cel Mare (Charlemagne) şi a cavalerului cruciát franc, Godefroy de Bouillon (engl.: Godfrey of Bouillon).

-În acéeaşi cheie analogică s-ar putea situa, după alte teorii, şíCele Nouă Muze ale Artelor şi Învăţăturii din mitologia greacă: Calliópe -muza genului epic şi a elocvenţei; Clío -muza istoriei; Eráto -muza elegiei şi a poeziei erotice; Eutérpe -muza muzicii şi a poeziei lirice; Melpoméne -muza tragediei; Polýmnia (sauPolyhymnia) -muza retoricii şi a imnurilor religioase; Terpsihóra -muza dansului; Thália -muza comediei, şiUránia -muza astronomiei.

-Cea mai timpuríe referinţă la sintagma: 'to the Nine' a fost descoperită în paginile cărţii semnată de clericul anglican şi autor de literatură religioasă, John Rawlett (1642-1686): 'The Poetick Miscellenies of Mr John Rawlett', ('Culegere poetică de vária a D-lui John Rawlett'), operă publicată în anul 1687:

  • '[...]    And Poets most who still make their address

In private to the Nine.'

  • = '[...]  Şi bárzii cei mai mulţi ce încă-n taină

Pe Cele Nouă-n ajutor le cheamă.'   ...unde trimiterea la cele Nouă Muze este evidentă.

 

-În lipsa unor atestări istorico-documentare fără echivoc în sprijinul unei surse ori al alteia, mulţi lexicologi consideră că 'dressed (up) to the nines' reprezintă doar oextensie a sintagmei: 'to the nine/s/'. În lumina acestor considerente, s-ar putea spune, aşadar, tót atât de bine: 'dance to the nines' sau 'read to the nines', ...unde 'nine' nú se referă la nimíc specific, ci are, pur şi simplu, conotaţia de: 'foarte.../ deosebit sau extrem de mult'. În própriii noştri termeni, am putea 'dansá minute sau ore în şir/ până la epuizare/ ori până se tocesc pingélele', ...respectiv 'cití enorm', la fel cum şí "îmbrăcatul la patru áce" presupune un timp considerabil petrecut în magazine, la croitor sau în faţa oglinzii ...

********

Cursuri de limbi străine 19 Iunie 2020, 06:01

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020

-' A nod is as good as a wink ' este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma,...

'ANGLO-LOGOS' 65 –19 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 05 Iunie 2020, 09:17

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020

-" Dacă dorinţele sau aspiraţiile ar avea …darul de a dobândi materialitate, atunci chiar şi cel mai puţin răsfăţaţi de...

'ANGLO-LOGOS' 64 -05 IUNIE, 2020
Cursuri de limbi străine 22 Mai 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020

-"Elementul-surpriză" în configurarea semnificaţiilor celor mai multe dintre expresiile idiomatice ale limbii engleze, în...

'ANGLO-LOGOS' 63 -22 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 08 Mai 2020, 06:35

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020

- Forma expresiei exclamative , familiare , pe care vorbitorii nativi ai limbii engleze o utilizează, între altele, pentru a...

'ANGLO-LOGOS' 62 -08 MAI, 2020
Cursuri de limbi străine 24 Aprilie 2020, 06:00

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020

-Una dintre cele mai populare şi îndrăgite expresii idiomatice ale limbii engleze britanice, cu o formă pe cât de bizară, pe...

'ANGLO-LOGOS' 61 -24 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 10 Aprilie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020

-Forma insolită, respectiv traducerea textuală reprezintă motive suficiente pentru ca orice vorbitor non-nativ de limba...

'ANGLO-LOGOS' 60 -10 APR., 2020
Cursuri de limbi străine 27 Martie 2020, 05:53

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020

- Transmiterea unei versiuni deformate/ false/ ori neadevărate asupra faptelor sau a evenimentelor prin omiterea aspectelor...

'ANGLO-LOGOS' 59 -27 MAR., 2020
Cursuri de limbi străine 13 Martie 2020, 06:06

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020

-Expresia verbală, din uzanţa conversaţională a limbii engleze: ' Know the ropes ' este de factură idiomatică , motiv pentru...

'ANGLO-LOGOS' 58 -13 MAR., 2020
Ascultă live

Ascultă live

01:30 - 03:30
Teatrul Național Radiofonic
Ascultă live Radio România Cultural
00:05 - 04:53
RADIO NOCTURNA
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
Acum live
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
Acum live
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
Acum live
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
Acum live
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
Acum live
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru